Nowe lokaty w Banku BGŻ

Nowe lokaty w Banku BGŻ

Dodano:   /  Zmieniono: 

W ofercie Banku BGŻ skierowanej dla klientów indywidualnych pojawiły się trzy nowe lokaty: Lokata Progresywna, Lokata na 6 miesięcy i Lokata na 18 miesięcy. 
 
12-miesięczna Lokata Progresywna proponowana jest wszystkim klientom ceniącym zarówno wysokie zyski jak i dostępność do zdeponowanych środków. Oprocentowanie lokaty wzrasta z każdym miesiącem, aż do 7 proc. w ostatnim miesiącu jej trwania. Odsetki naliczane są osobno dla każdego miesiąca utrzymywania lokaty, a wypłata zdeponowanych środków przed upływem 12 miesięcy nie wiąże się z utratą naliczonego już zysku.

Lokata na 6 miesięcy i  Lokata na 18 miesięcy dają szansę na zysk w wysokości odpowiednio 2,3 proc. i 3 proc. w skali roku.

Proponowane lokaty dostępne są przy niewielkiej wymaganej kwocie początkowej - już 1 000 zł wystarczy do otwarcia każdej z nich. Dodatkowo, po zakończeniu trwania lokat, kapitał wraz z należnymi odsetkami przekazywany będzie na oprocentowane  konto oszczędnościowe Eskalacja. Bank nie ustanawia kwot maksymalnych, a klienci nie mają ograniczeń, co do liczby zakładanych lokat.
Lokaty dostępne są w każdym z blisko 400 oddziałów banku, a Lokata Progresywna także poprzez TeleBGŻ i eBGŻ.

Źródło: Bank BGŻ

dostarczył:
netPR.pl
 0

Czytaj także