Trójmiasto: nowa energia dla terenów postoczniowych Gdańska i Gdyni

Trójmiasto: nowa energia dla terenów postoczniowych Gdańska i Gdyni

Dodano:   /  Zmieniono: 

Najnowocześniejsze technologicznie źródło zasilania otrzymały gdańskie Młode Miasto  oraz gdyńskie tereny postoczniowe. Inwestycje   zapewnią możliwość dynamicznego rozwoju tych terenów i ich pełnego przywrócenia miastu. Wybudowane przez spółkę ENERGA-Operator Główne Punkty Zasilania (GPZ) zaopatrzą w energię elektryczną również nowe przedsięwzięcia, w tym m.in. Europejskie Centrum Solidarności czy Bałtycki Port Nowych Technologii.

Dziś w Gdańsku  uroczyście uruchomiono nową stację transformatorowo-rozdzielczą Młode Miasto. Za kilka dni, 19 maja, odbędzie się kolejna w Trójmieście inauguracja, tym razem stacji Gdynia Stocznia.

Poza ważnymi z punktu widzenia Trójmiasta inwestycjami zasilanie z gdańskiej stacji otrzyma także Muzeum II Wojny Światowej - na uruchomieniu nowych Głównych Punktów Zasilania skorzysta przede wszystkim wiele firm, których na terenach postoczniowych stale przybywa.

- Gdańsk cały czas rozwija się bardzo dynamicznie, przyciągając nowych inwestorów i firmy. Jest to zasługą m.in. tego że nieustannie wspieramy rozbudowę niezbędnej infrastruktury mówi Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska. - W przypadku firm, które lokują się na terenach postoczniowych, priorytetem jest stabilny dostęp do energii elektrycznej. Tym bardziej cieszy fakt, że stacja Młode Miasto powstała tak szybko. Otwarcie nowego GPZ-u to potwierdzenie, że ten ważny dla miasta obszar rodzi się na nowo.

Także w przypadku stacji transformatorowej Gdynia Stocznia efektem będzie zwiększenie możliwości rozwoju  obecnym  i nowym  firmom, które zajęły tereny byłej stoczni. Wcześniej dostawy energii elektrycznej na tych terenach były ograniczone, głównie ze względu na upadłość dotychczasowego zarządcy. Dziś, dzięki inwestycji ENERGI-Operator, podmioty działające na terenach postoczniowych zyskały pewność dostaw energii.

 Energa zasila region

- Energa Operator jest jednym z najważniejszych naszych partnerów w rewitalizacji terenów dawnej Stoczni Gdynia, gdzie powstaje Bałtycki Port Nowych Technologii. Dzięki jej zaangażowaniu udało się w bardzo krótkim czasie przeprowadzić cały proces inwestycyjny budowy nowego GPZ mówi Teresa Kamińska, prezes zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. - To jedna z wielu inwestycji i rozwiązań wprowadzanych przez Energę, która jest wyrazem szczególnej troski o lokalną społeczność, lokalną gospodarkę i rozwój regionu. Stacja energetyczna pozwoli bowiem działającym na terenie BPNT firmom swobodnie myśleć o stabilnym rozwoju, tworzeniu nowych miejsc pracy, wprowadzaniu nowoczesnych technologii, czy przyciąganiu ciekawych biznesowych partnerów.

ENERGA-Operator inwestując w nową infrastrukturę dba nie tylko o rozwój i bezpieczeństwo energetyczne regionu, ale także o estetykę przestrzeni miejskiej. Projekt gdańskiej inwestycji został uzgodniony z miejskim konserwatorem zabytków, a sama stacja wygląda jak jeden z okolicznych budynków. Nowa transformatorownia zajmuje sześć razy mniej miejsca niż tradycyjna stacja transformatorowo-rozdzielcza.

Elementy sieci inteligentnej

Główne Punkty Zasilania  zostały wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania sterowania siecią, co wpisuje je w realizowany przez spółkę program inteligentnych sieci. ENERGA-Operator od 2012 roku inwestuje w automatyzację sieci energetycznej. Inteligentne rozwiązania  z powodzeniem funkcjonują już w pasie nadmorskim, gdzie spółka prowadzi zaawansowany technologicznie projekt Inteligentny Półwysep.

-  Jesteśmy firmą, która na Pomorzu najwięcej inwestuje, najwięcej zatrudnia, odprowadza najwyższy podatek. Staramy się, aby  nasze działania  nie tylko pomnażały wartość naszej firmy i jej zysk, ale również wspierały rozwój gospodarczy obszaru, na którym funkcjonujemy. Energetyka istnieje dla gospodarki i społeczeństwa, a inwestycje takie jak otwierane właśnie nowe stacje Młode Miasto oraz Gdynia Stocznia są tego przykładem - mówi Mirosław Bieliński, prezes zarządu ENERGA S.A.

 W ciągu najbliższych dwóch lat ENERGA-Operator planuje budowę między innymi GPZ Pruszcz Południe, GPZ Jackowo, GPZ Kamienny Potok oraz GPZ Uniwersytet, który ma zasilać tereny rozwojowe przy Uniwersytecie Gdańskim.

 

Informacje dodatkowe

Stacja energetyczna Młode Miasto

Nowo otwarta stacja w Gdańsku będzie zasilała w energię elektryczną wiele realizowanych obecnie na terenie miasta inwestycji. Poza Europejskim Centrum Solidarności, nowy GPZ przejmie zasilanie obszarów terenu Głównego Miasta Gdańsk, w tym Dworca PKP czy Galerii Madison. Dodatkowo, w przyszłości będzie zasilał obiekty znajdujące się aktualnie w trakcie realizacji, takie jak: Muzeum II Wojny Światowej, Biurowiec Tryton Business House czy osiedle mieszkaniowe Apartamenty BRABANK.

GPZ Młode Miasto jest obiektem zdalnie sterowanym. Wykorzystane w inwestycji technologie pozwolą  na znaczące zmniejszenie czasu potrzebnego do przywrócenia napięcia w sieci średniego napięcia po awarii oraz ograniczą w czasie jej trwania liczbę odbiorców pozbawionych zasilania.

Pełny nakład inwestycyjny na budowę GPZ-u Młode Miasto wyniósł ponad 32 mln zł, na co wpłynęła mi.in konieczność ustabilizowania podłoża oraz nietypowe warunki zabudowy.

Do budowy stacji użyto 1312 m sześciennych betonu oraz 102 tony stali. Obiekt oparto na 83 palach.

Stacja energetyczna Gdynia Stocznia

GPZ Gdynia Stocznia wybudowany został w celu zasilenia terenów po byłej Stoczni Gdynia. Obecnie, nowy GPZ zasila w energię elektryczną między innymi Pomorską Specjalną Strefę  Ekonomiczną oraz Stocznię Remontową NAUTA. Dzięki inwestycji ENERGI-Operator podmioty korzystające z nowej stacji zyskały pewność dostaw energii elektrycznej. Podobnie jak w przypadku gdańskiej stacji, i tu zastosowano najnowocześniejsze technologie.

Całkowity koszt budowy GPZ-u Gdynia Stocznia wyniósł prawie 18 mln zł. 

Bałtycki Port Nowych Technologii (BPNT) to funkcjonujący od ponad dwóch lat na terenach dawnej Stoczni Gdynia innowacyjny projekt biznesowy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. - rewitalizacji tych terenów oraz wsparcia przedsiębiorczości. 

Źródło: ENERGA-Operator

dostarczył:
netPR.pl

Czytaj także

 0