Najpierw chuchro, teraz niemal kulturysta. Tak zmieniał się Lewandowski