Kadry

Kadry

Marcin Herra nie jest już prezesem spółki PL.2012+, która jest operatorem Stadionu Narodowego w Warszawie. Taką decyzję podjęło walne zgromadzenie spółki. Członkiem zarządu przestał być też Andrzej Bogucki. Na stanowisko prezesa został powołany TOMASZ PÓŁGRABSKI dotychczasowy podsekretarz w Ministerstwie Sportu, do zarządu powołano też Łukasza Sekułę. Powodami odwołania Herry jest utrata zaufania ze strony stuprocentowego udziałowca spółki, którym jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministerstwo Spółki i Turystyki, oraz inna wizja zarządzania Stadionem Narodowym – poinformowała rzeczniczka MSiT Katarzyna Kochaniak. PL.2012+ Stadionem Narodowym zarządza od 1 stycznia 2013 roku. Herra prezesem spółki został 12 lutego 2008 roku. Powołał go ówczesny minister sportu Mirosław Drzewiecki. Wiceprezesami Pl.2012+ byli Bogucki oraz Rafał Kapler, który później był prezesem Narodowego Centrum Sportu, pierwszego operatora Stadionu Narodowego.

WOJCIECH PUTRZYŃSKI, dotychczasowy dyrektor zarządzający Ogilvy & Mather Advertising, rozstaje się z agencją. Jej działalność będą teraz koordynować szefowe teamów accounckich. Putrzyński w grupie Ogilvy & Mather pracował przez 8 lat. Najpierw kierował agencjami Soho Square i Mather Communications, dwa lata temu, gdy Gruppa66 Ogilvy i Mather Communications zostały połączone w Ogilvy & Mather Advertising, został dyrektorem zarządzającym tej agencji.

Akcjonariusze Alma Market powołali zarząd spółki na kolejną kadencję. Prezesem pozostanie główny akcjonariusz– JERZY MAZGAJ. „Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2014 roku podjęło uchwały o powołaniu członków zarządu Alma Market SA na nową kadencję” – podała spółka. Mazgaj jest prezesem Alma Market od 1999 r. Ma 47,92 proc. akcji spółki.

KRZYSZTOF RYBKA zrezygnował z funkcji wiceprezesa Hawe – podała spółka. W wyniku zmiany zarząd spółki od dnia 30 czerwca 2014 roku wygląda następująco: Krzysztof Witoń – prezes zarządu, Dariusz Jędrzejczyk – wiceprezes zarządu. Tydzień temu spółka poinformowała, że Krzysztof Rybka został zatrzymany w związku z domniemanym udziałem w tzw. aferze taśmowej. Zarząd spółki podkreślił wtedy, że zatrzymanie nie ma związku z jego działalnością w spółkach z Grupy Kapitałowej Hawe.

Od 1 lipca 2014 r. do grona partnerów dołączyło pięć osób: Anna Kicińska, Piotr Popowski, Marek Rozkrut, Bartłomiej Smolarek i Paweł Tynel. W sumie w firmie doradczej EY pracuje obecnie 51 partnerów.

ANNA KICIŃSKA (1) specjalizuje się w zakresie wycen oraz analiz portfeli w Zespole Doradztwa Rynku Nieruchomości. Jest absolwentką SGH oraz Podyplomowego Studium w zakresie Wyceny i Zarządzania Nieruchomościami. PIOTR POPOWSKI (2) jest liderem Grupy Poprawy Efektywności w ramach polskiego Działu Rynków Finansowych. Specjalizuje się w projektach z zakresu bankowości detalicznej, w obszarze marketingu i sprzedaży, informacji zarządczej oraz zarządzania siecią sprzedaży. Uzyskał tytuł magistra fizyki, doktora astronomii na Ohio State University oraz doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim. MAREK ROZKRUT (3) od czerwca 2012 roku jest Głównym Ekonomistą EY. Nadzoruje prace Zespołu Analiz Ekonomicznych, który zajmuje się opracowywaniem analiz ekonomicznych i regulacyjnych. BARTŁOMIEJ SMOLAREK (4) jest liderem Zespołu Fuzji i Przejęć. Specjalizuje się w modelach biznesowych oraz wycenach spółek. PAWEŁ TYNEL (5) jest liderem Zespołu Doradztwa Podatkowego EY w biurach w Krakowie i Katowicach. Jest także szefem zespołu wspierającego inwestorów krajowych i zagranicznych w ubieganiu się o pomoc publiczną z funduszy UE oraz ze środków budżetowych.

Okładka tygodnika WPROST: 28/2014
Więcej możesz przeczytać w 28/2014 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Czytaj także