100 najbogatszych Polaków - Jak wycenialiśmy

100 najbogatszych Polaków - Jak wycenialiśmy

Brytyjski "EuroBusiness" wycenił majątek Jana Kulczyka na 3,5 mld euro, czyli 15 mld zł. Nam wyszło, że ma on mniej - 12,5 mld zł. Czyj rachunek jest bliższy prawdy? Obstajemy przy tym, że nasz: skrupulatnie oszacowaliśmy akcje, udziały i nieruchomości tegorocznego lidera listy 100 najbogatszych Polaków. Podobne dylematy co roku musi rozstrzygać Steve Forbes, twórca najbardziej prestiżowych w świecie rankingów najbogatszych ludzi. - Jesteśmy bardzo wnikliwi, ale do końca nie możemy sprawdzić, czy wszystko w naszych zestawieniach jest w porządku - przyznał Forbes tygod-nikowi "Wprost".
Przy układaniu listy korzystaliśmy z metod stosowanych przez dziennikarzy "Forbesa" i innych wydawnictw przygotowujących podobne rankingi. Nasi dziennikarze i współpracownicy docierali do rodaków, którzy prowadzą prężne firmy, obracają dużymi pakietami akcji, skupili znaczące nieruchomości czy spieniężyli swe majątki i stali się rentierami. Do wszystkich? Powiedzmy - prawie wszystkich. Bo co roku docieramy do nowych ludzi, którzy nie lubią obnosić się ze swym bogactwem i chcą pozostać, dopóki się da, w cieniu. W tym roku z cienia wydobyliśmy kolejnych 16 osób...
Najłatwiej oszacować majątek tych, którzy go sprzedali, jak Leszek Czarnecki. Miarą wartości są też kwoty, jakie są skłonni zapłacić nabywcy za firmy wystawione na sprzedaż. Tak oceniliśmy majątek Zygmunta Solorza-Żaka, który kilkanaście miesięcy temu chciał sprzedać część Polsatu. Majątek tych, których firmy są notowane na giełdzie, oceniliś-my na podstawie wartości akcji należących do nich na początku 2003 r. Notowane na giełdzie spółki umożliwiły zaś oszacowanie wartości podobnych do nich, niegiełdowych. Podobnie jak w ubiegłym roku, wyznacznikiem wartości firm z sektora farmaceutycznego była notowana na giełdzie Polska Grupa Farmaceutyczna. Giełdowa Agora pomogła nam oszacować wartość majątków właścicieli innych firm medialnych.
Przy ustalaniu wielkości innych majątków uwzględnialiś-my rentowność branż, w których działają przedsiębiorstwa należące do bohaterów naszej listy. Szacunki korygowaliśmy, uwzględniając zysk wypracowany w 2002 r. Praktyka wskazuje, że dobrze ulokowana na rynku firma produkcyjna, przynosząca zyski, może być warta przy sprzedaży nawet tyle (lub znacznie więcej), ile wynosi jej roczny przychód. Tak oceniliśmy na przykład majątki Józefa i Mariana Koralów, Roberta Kamińskiego, Ireny Eris i kilkudziesięciu innych przemysłowców. W wypadku przedsiębiorstw handlowych analitycy zalecają stosowanie niższych wskaźników; w tym roku (uwzględniając niezłą sytuację w tzw. wielkim handlu) przyjęliśmy, że ich wartość jest równa mniej więcej połowie rocznego przychodu. Jeśli chodzi o firmy zajmujące się pośrednictwem handlowym, ów wskaźnik wynosi nie więcej niż 10 proc. Do wartości firm dodawaliśmy (jeśli było to możliwe) wartość najbardziej znaczących nieruchomości.Pełna lista rankingowa
Okładka tygodnika WPROST: 25/2003
Więcej możesz przeczytać w 25/2003 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Czytaj także

 0