Następca Naumana (aktl.)

Następca Naumana (aktl.)

Nowym prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia zostanie Maciej Tokarczyk, dotychczasowy wiceminister w resorcie zdrowia. Zarządzał będzie 30 mld zł.
Premier Leszek Miller "odwołał z dniem 4 lipca 2003 r. Macieja Tokarczyka ze stanowiska podsekretarza stanu w ministerstwie zdrowia i powołał go z dniem 7 lipca 2003 roku na stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia" - podało w czwartek Centrum Informacyjne Rządu.

Funkcję wiceministra zdrowia Tokarczyk pełnił od 22 kwietnia tego roku, wcześniej był m.in. prezesem Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, pracował też w Warmińsko-Mazurskiej Kasie Chorych.

Pierwszym prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia został 1 kwietnia 2003 r. były wiceminister zdrowia Aleksander Nauman. Decyzja premiera Leszka Millera o powołaniu Naumana na to stanowisko była powodem podania się do dymisji przez ówczesnego ministra zdrowia Marka Balickiego.

Nauman zajmował stanowisko prezesa NFZ do 23 maja. Został odwołany przez premiera po medialnych doniesieniach o patologiach w finansach ochrony zdrowia. W ślad za publikacjami poszły działania organów państwowych; Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratury i premiera, któremu podlega Narodowy Fundusz Zdrowia.

Po Naumanie obowiązki prezesa NFZ przejął jego dotychczasowy zastępca Mirosław Manicki. Do tej pory w mediach najczęściej mówiło się, że nowym prezesem NFZ zostanie były prezes Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Michał Żemojda.

Prezes Funduszu ma kierować jego działalnością i reprezentować go  na zewnątrz. Jedynie premier może go powołać i odwołać. Także premier ustala jego wynagrodzenie. Ustawa nie mówi nic o tym, jakie kryteria ma spełniać prezes Funduszu, który zarządza ok. 30 mld zł.

Do obowiązków prezesa należy m.in. kierowanie pracami zarządu, koordynacja współpracy Funduszu z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami, powoływanie i odwoływanie dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz - na ich wniosek - zastępców dyrektorów, a także głównych księgowych, powoływanie i odwoływanie rad społecznych przy oddziałach Funduszu.

Prezes ma trzech zastępców: do spraw medycznych, spraw finansowych i spraw służb mundurowych. Powołuje ich Rada Funduszu na wniosek prezesa.

Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia zaczęła obowiązywać 1 kwietnia 2003 r. Na jej mocy zlikwidowano kasy chorych

rp, pap

Czytaj także

 0