Przymusowy urlop dla prezydenta Krakowa?

Przymusowy urlop dla prezydenta Krakowa?

Jacek Majchrowski, (fot. mat. prasowe)
Dwaj niezależni kandydaci na prezydenta Krakowa: Łukasz Gibała i Sławomir Ptaszkiewicz wspólnie wystosowali apel do prezydenta Jacka Majchrowskiego. Chcą, aby na czas samorządowej kampanii wyborczej prezydent wziął bezpłatny urlop, powierzając swoje obowiązki licznym zastępcom.
Ich zdaniem obecny prezydent jest mocno uprzywilejowany dzięki sprawowanej funkcji, a rezygnacja z jej pełnienia na trzy miesiące kampanii wyborczej pozwoliłaby wyrównać szanse wszystkich kandydatów.

– Każda nowo otwarta przez prezydenta inwestycja to dla niego okazja do darmowej reklamy – media pokażą przecież, jak przecina kolejną wstęgę – twierdzi Gibała. Poseł dodał również, że prezydent musi podejmować codziennie dziesiątki odpowiedzialnych decyzji, a pogodzenie licznych obowiązków z prowadzeniem kampanii wyborczej jest zwyczajnie niemożliwe.

- W poprzednich latach zdarzało się, że inwestycje kończono w pośpiechu, tak aby prezydent mógł się nimi pochwalić jeszcze przed wyborami. Stało się tak w przypadku Rynku Głównego czy Małego Rynku. Cztery lata po oddaniu tych inwestycji nadają się one do ponownego remontu - mówił Ptaszkiewicz.  Zauważył też, że w Krakowie jest czterech wiceprezydentów, a ponadto prezydent Majchrowski ma aż dziesięciu pełnomocników, więc mógłby bez problemu przekazać im wszystkie swoje obowiązki.

Jak nie omieszkał zauważyć radny Ptaszkiewicz, bezpłatny urlop nie wiązałby się z odebraniem prezydentowi Majchrowskiemu środków do życia – dużo większe dochody, niż pensja prezydenta Krakowa, przynosi mu praca poza magistratem – prowadzenie wykładów na dwóch uczelniach. W 2013 roku dochody prezydenta Majchrowskiego były najwyższe spośród dziesięciu prezydentów największych polskich miast.

Prezydent Majchrowski nie byłby pierwszym politykiem, który na czas wyborów wziął bezpłatny urlop od pełnionej funkcji. Jak przypomniał poseł Gibała, podczas ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego decyzję taką podjęli m.in. Bogdan Zdrojewski, pełniący wówczas funkcję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego czy Janusz Lewandowski – europejski komisarz ds. budżetu.

Poseł Łukasz Gibała oraz radny Sławomir Ptaszkiewicz nie wykluczyli, że wspólna konferencja prasowa będzie początkiem szerszej współpracy w okresie rozpoczętej właśnie kampanii wyborczej.

Czytaj także

 6
 • MIESZKAŃCY KRAKOWA IP
  8. Wyeliminowanie patologii powodującej wykluczenie i bezdomność poprzez:
  uzdrowienie sytuacji mieszkaniowej dla zasiedziałych obywateli miasta, Budownictwo komunalne na terenach Gminy które pozostały dla zabudowy.
  9. Weryfikacja programów i kontrola środków unijnych przeznaczonych na zabezpieczenie mieszkań dla młodych małżeństw na odpowiednich warunkach i dla wszystkich obywateli naszego miasta.
  Realizacja tego rozliczana przez społeczne komisje składające się z 
  profesjonalistów i wszystkich zainteresowanych. Doprowadzenie do 
  przejrzystości działań publicznych.
  10. Wprowadzenie nadzwyczajnych egzaminów państwowych dla obejmowania
  odpowiedzialnych stanowisk urzędniczych powiązanych z realną odpowiedzialnością karną za łamanie przepisów prawa.
  11. zgodność inwestycji ze środowiskiem - pełna harmonia i balans przemysłu i przyrody.
  • MIESZKAŃCY KRAKOWA IP
   12. Realizowanie polityki ochrony środowiska oraz jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie ilości terenów zielonych, parków miejskich, program sadzenia drzew szlachetnych, rozwój parków o charakterze leśnym / Lasek Łęgowski, Lasek Mogilski, Borek Fałęcki, Las na Pasterniku. Pełna ochrona środowiska naturalnego Zakrzówka, Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, ochrona terenów zielonych w Podgórkach Tynieckich i Parku Jerzmanowskiego.
   Wykorzystanie i ochrona przyrodnicza wybrzeży Wisły, Dłubni, Białuchy,
   Wilgi i Rudawy, zalewów Bagry, Staw Płaszowski i Staw na Dąbiu oraz 
   terenów zielonych w Śródmieściu i innych dzielnicach Krakowa.
   Odwoływanie się do ekspertów uczelni co do zagospodarowania i utrzymania terenów
   zielonych / Uniwersytet Rolniczy, Politechnika Krakowska, AWF i AGH/.
   Zwiększenie ilości ławek umożliwiających odpoczynek.
   13. Popieranie kultury oraz bibliotek publicznych jako ośrodków kultury oraz zwiększenie programów informatyzacji oraz pomoc mieszkańcom w opanowaniu Internetu.
   14. Zwiększenie programów zdrowotnych realizowanych przez Gminę Kraków.
   15. Zwiększenie wpływu na koszty ogrzewania i zanieczyszczenia powietrza poprzez rozwój sieci ciepłowniczej i przejęcie kontroli nad elektrociepłownią Łęg.
   16. Od usług, handlu i przemysłu które znajduje się na terenie miasta Krakowa a zwłaszcza z obcym kapitałem odprowadzenie miastu należnego podatku.
   17. Likwidacja niskiej emisji dymów z pieców węglowych w Śródmieściu Krakowa, miasto dofinansuje doprowadzenie linii MPC do kamienic i domów. Wystąpienie o fundusze europejskie na ochronę środowiska.
   • MIESZKAŃCY KRAKOWA IP
    18. Ściąganie inwestorów umożliwiających znalezienie lepszej pracy, tworzenie warunków dla rozwoju biznesu zarówno małego, średniego jak i dużego. Kreowanie przez Gminę nowych miejsc pracy poprzez realizowanie inwestycji.
    19. Zorganizowanie sezonowych robót publicznych /sprzątanie miasta, utrzymanie zieleni i nadzorowanie placów zabaw dla dzieci a szczególnie boisk szkolnych/. Wspieranie inicjatywy indywidualnych i zbiorowych mieszkańców co do robót zarobkowych.
    20. Przejrzystością inwestycji i udział mieszkańców w projektach porządkiem podziału funduszy wg ważności i potrzeb inwestycji :
    udrożnienie Krakowa i budowa parkingów.
    21. Więcej konsultacji gminy z mieszkańcami co do planu zagospodarowania Krakowa w terenie. Lepsze przygotowanie placów zabaw dla dzieci i młodzieży.
    22. Rozwój komunikacji publicznej i ścieżek rowerowych.
    23. Jednolity bilet roczny dla mieszkańców Krakowa komunikacji miejskiej.
    24. Remonty chodników i dróg osiedlowych.
    • MIESZKAŃCY KRAKOWA IP
     25. Przywrócenie w szkołach stołówek.
     26. Wnioskowanie o urzędowe wyznaczenie terminu remontu elewacji , szczególnie w śródmieściu i graniczących ze śródmieściem dzielnicach.
     27. Opieka nad emerytami, rencistami i osobami niepełnosprawnymi poprzez:
     kreowanie dla nich nowych miejsc pracy, zapewnienie udziału w życiu
     społecznym i kulturalnym miasta, zapewnienie im lepszej opieki zdrowotnej i 
     faktycznego dostępu do usług publicznych.
     28. Likwidacja Straży Miejskiej i zwiększenie pieszych patroli Policji przez całą dobę.
     29. Likwidacja Rad Dzielnic, na to miejsce społeczne komitety osiedlowe.


     Pełnomocnik Komitetu Wyborczego Wyborców Obrona Praw Emerytów Rencistów Lokatorów -  Graniwid Sikorski e-maile pisupisu@interia.pl Tel. 604-489-954
     • opozycja IP
      Wszystkie stanowiska w krakowskich jednostkach miejskich oblezione są przez pieszczochów majchrowskiego.
      Tak to krakusy zostały z ręką w nocniku choć jeszcze nie do wszystkich to dociera.