Nowa książka dr Rafała Tarasewicza

Nowa książka dr Rafała Tarasewicza

Ukazała się nowa książka dr Rafała Tarasewicza pt. „Jak mierzyć efektywność łańcuchów dostaw?”, wydana przez Oficynę Wydawniczą Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest to pozycja stricte biznesowa, omawiająca zagadnienie zarządzania łańcuchami dostaw, w szczególności efektywności tychże łańcuchów. Jest ona podsumowaniem bogatych doświadczeń menedżerskich oraz akademickich autora, a także wyników badań przeprowadzonych w największych przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych w Polsce. Wnioski płynące z rozważań w niej zawartych powinny pomóc menedżerom w doskonaleniu praktyk związanych z kompleksowym pomiarem efektywności łańcuchów dostaw.
Dlaczego warto przeczytać tę książkę?

Zarządzanie łańcuchami dostaw ma w dzisiejszym biznesie znaczenie fundamentalne, przyczynia się do osiągania przewagi konkurencyjnej i tworzenia wartości przedsiębiorstw. Aktualnie rywalizują ze sobą nie pojedyncze firmy, lecz właśnie całe łańcuchy dostaw, a więc sieci powiązanych i współzależnych organizacji. Żeby wygrać, łańcuchy dostaw muszą być efektywne. Silna konkurencja, globalizacja dostaw i duża podaż produktów, a z drugiej strony klienci z wyrafinowanymi i rosnącymi wymaganiami powodują, że o sukces w zarządzaniu jest niezwykle trudno. Aby uzyskać przewagę konkurencyjną, nie wystarczy sam produkt. Obecnie liczy się rzeczywista wartość, jaką oferuje się klientowi, na którą oprócz innowacyjnego produktu składają się także odpowiednie relacje z klientami oraz wyjątkowa ich obsługa, a także atrakcyjność kosztowa. Na każdy z tych elementów istotny wpływ wywiera efektywność łańcucha dostaw. Efektywność rozumiana w sensie holistycznym. Aby jednak być w stanie zarządzać łańcuchami dostaw, niezbędna jest umiejętność adekwatnego pomiaru ich efektywności. Kwestia pomiaru w zarządzaniu łańcuchem dostaw jest zagadnieniem bardzo złożonym, niemniej jednak niezwykle istotnym. Nie można bowiem skutecznie zarządzać tym, czego się nie potrafi zmierzyć.

Co zawiera książka?

  • Omówienie problematyki efektywności łańcuchów dostaw. Dokładne zdefiniowanie tego pojęcia oraz omówienie własności łańcuchów dostaw, które determinują efektywność.
  • Przedstawienie zarówno klasycznych, jak i nowatorskich metod pomiaru w zarządzaniu łańcuchami dostaw, stosowanych na całym świecie i wykorzystywanych przez liderów światowego biznesu. Ukazano także ich rolę w poprawie zarządzania.
  • Propozycję autorskiego podejścia do konstrukcji kompleksowego, wielowymiarowego i zintegrowanego systemu pomiaru w zarządzaniu łańcuchem dostaw.
  • Prezentację i omówienie wyników badania empirycznego przedstawiającego te zagadnienia z punktu widzenia przedsiębiorstw działających w Polsce. Badanie przeprowadzone zostało na próbie 79 respondentów instytucjonalnych, reprezentujących największe firmy produkcyjne i handlowe w Polsce. Ich celem było zbadanie, czy na polskim rynku występuje dostatecznie zintegrowane, kompleksowe i wielowymiarowe podejście do pomiaru efektywności łańcuchów dostaw. Jednym z celów pracy jest także identyfikacja barier we wdrażaniu nowoczesnych metod pomiaru, które stosowane są przez liderów światowych. Wydaje się to tym istotniejsze, że badania dotyczące tej problematyki w Polsce są fragmentaryczne i nieaktualne.

Więcej informacji na stronie poświęconej książce: www.pomiarefektywnosci.pl

Czytaj także

Czytaj także