Dwie książki

Dwie książki

Pokonać olbrzyma

„Dawid i Goliat. Jak skazani na niepowodzenie mogą pokonać gigantów”, Malcolm Gladwell, Znak, Kraków 2014

Czy można wygrać z przeciwnikiem pozornie niepokonanym? Malcom Gladwell przekonuje, że tak, snując opowieść o osobach, które stawiły czoło olbrzymom. Tak jak Dawid, który pokonał Goliata. Jednak nie zrobił tego siłą, czy w bezpośrednim starciu, tylko zmienił zasady gry, tak by ten walczył na jego warunkach. Goliat nie miał w tym starciu szans. Według Gladwella z takich asymetrycznych konfliktów rodzi się wielkość i piękno. Przede wszystkim zaś są one przez nas niezrozumiałe. Te same cechy olbrzymów, które mogą być dla nas przerażające, są źródłem ich słabości. Gladwell w swojej kolejnej książce jest jak zwykle prowokacyjny i wciągający.

1. Czy lepiej być dyslektykiem, czy wychowywać się w domu bez jednego rodzica? Z punktu widzenia dziecka jedno i drugie to ogromna tragedia. Tyle że wielu z najbardziej prominentnych przedstawicieli biznesu, takich jak Richard Branson, Charles Schwab czy Brian Glazer to dyslektycy. A 12 z 44 prezydentów USA, wśród nich George Washington i Barack Obama, stracili ojców w dzieciństwie. Według Gladwella ludzie, którzy od urodzenia stawiają czoło trudnościom, mogą w przyszłości wykorzystać to jako przewagę. Nie zawsze się tak dzieje, ale jest to możliwe.

2. Dlaczego londyńczycy w czasie bombardowań miasta podczas II wojny światowej nie wpadali masowo w psychozę, jak przewidywali psychiatrzy? Według Gladwella przeżycie bombardowania lub bycie osieroconym może być doświadczeniem z kategorii zagrożeń bezpośrednich. Ale może być też zagrożeniem pośrednim, które nas zahartuje i wzmocni. To właśnie okazje Dawida: okoliczności, w których trudności, paradoksalnie okazują się pożądane. Czasami nie ma się po prostu nic do stracenia i wtedy najlepiej łamie się reguły gry.

3. Czy na pewnym etapie surowość kary przestaje mieć wpływ na przestępców, a może nawet podnosi poziom przestępczości? Jeśli chodzi o władzę, to nie zawsze więcej znaczy lepiej. Przychodzi taki moment, kiedy dodatkowe zasoby, które dysponują władzą i siłą, tylko pogarszają sprawę.

–Grzegorz Sadowski

Recepta dla Polski

Odważna rozmowa profesora z profesorem. W długim wywiadzie z prof. Pawłem Kozłowskim prof. Grzegorz Kołodko daje nam szczerą historię o błędach transformacji, swojej drodze do sukcesu i przyszłości polskiej polityki.

1. Okrągły Stół i terapia szokowa. W książce jest mowa o tym, co wydarzyło się przy Okrągłym Stole, jak naprawdę wyglądała terapia szokowa oraz którzy politycy w kolejnych rządach rzeczywiście przyczyniali się do poprawy polskiej gospodarki. Są kulisy polityki, jest też gorzka refleksja nad współczesnym światem. To za czasów prof. Kołodki Polska wstąpiła do OECD. Kiedy czterokrotnie obejmował tekę wicepremiera i ministra finansów, Polska notowała najwyższą dynamikę gospodarczą.

2. Ekonomia i polityka.

Wchodząc pierwszy raz do rządu za czasów premiera Pawlaka, naiwnie sądził, że on ma program, a partia zaplecze polityczne, które pomoże mu go zrealizować. – Sądziłem, że 95 proc. czasu będę poświęcał ekonomii, a 5 proc. przepychankom politycznym. Wyszło na odwrót – wspomina.

3. Sukces w jednej trzeciej.

Jego zdaniem to, co zdarzyło się w ostatnich 25 latach w Polsce, można nazwać sukcesem tylko w dwóch trzecich. Nie żyjemy w żadnym polskim złotym wieku, jak to widzą rządzący.

Nie jesteśmy też kolonią mocarstw zachodnich, jak to opisują niektórzy prawicowi dziennikarze. Jego zdaniem jest jeszcze szansa na to, żeby nasza gospodarka rosła co roku o kolejne 4-5 proc. Takich efektów nie da się jednak osiągnąć obecnie stosowanymi metodami. Moglibyśmy produkować więcej, ale nie mamy komu tej produkcji sprzedać. Politycy powinni zwiększać krajowy popyt, ale także ułatwiać naszym firmom wejście na rynki zewnętrzne. Niestety to nadal tylko odległe marzenie.

–Szymon Krawiec

Okładka tygodnika WPROST: 45/2014
Więcej możesz przeczytać w 45/2014 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Czytaj także

 0