"Potrzebne są nowe regulacje ws. monitoringu w miastach"

"Potrzebne są nowe regulacje ws. monitoringu w miastach"

"Potrzebne są nowe regulacje ws. monitoringu w miastach" (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Niezależny poseł,Łukasz Gibała uważa, że w Polsce potrzebne są systemowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców, a w szczególności dotyczące monitoringu. W tej sprawie napisał interpelację do Minister Spraw Wewnętrznych Teresy Piotrowskiej. W swojej interpelacji, powołał się na referendum jakie odbyło się w Krakowie, kiedy zdecydowana większość głosujących (69,73 proc.) opowiedziała się za rozbudową systemu monitoringu.
"Należy jednak pamiętać, iż zastosowanie kamer wizyjnych może ograniczać wolność i prawa człowieka. Brak przepisów wyraźnie określających, jakie podmioty i w jakim zakresie mogą stosować monitoring wizyjny, tworzy pole do nadużyć" - pisze Gibała w swoim oświadczeniu.

"Sytuacja, w której kamery śledzą wszystkie działania obywateli musi rodzić obawy oraz pytania o dopuszczalny zakres ingerencji w życie prywatne jednostki ? uważa poseł Gibała ? dlatego właśnie potrzebne są szczegółowe rozwiązania dotyczące wprowadzenia monitoringu w miastach. Podobnego zdania są eksperci.  Również  NIK w raporcie z maja 2014 roku zamieścił informację, że regulacje prawne w zakresie monitoringu wizyjnego mają obecnie jedynie fragmentaryczny i bardzo ogólny charakter, a w dodatku są rozproszone w wielu aktach normatywnych zarówno rangi ustawowej, jak i podstawowej?"

Jak zaznacza Gibała, ważne jest, by powstały nowe regulacje prawny, które zapewnią wyeliminowanie ryzyka, że monitoring będzie narzędziem inwigilacji obywateli.

Czytaj także

 0