Benefit Systems konsoliduje aktywa fitness

Benefit Systems konsoliduje aktywa fitness

Dodano:   /  Zmieniono: 

Benefit Systems S.A., zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dokonał przeniesienia akcji i udziałów w podmiotach prowadzących kluby fitness do spółki zależnej Fit Invest sp. z o.o., w której Benefit Systems S.A. posiada 100% udziałów. Przeniesienie aktywów nastąpiło w formie wniesienia aktywów tytułem wkładów niepieniężnych oraz w transakcjach sprzedaży.

Od I kwartału 2015 roku działalność fitness w Grupie Benefit Systems będzie wydzielona i prezentowana jako dodatkowy segment operacyjny.

- Konsolidacja aktywów fitness w nowej spółce jest efektem konsekwentnej realizacji naszych działań strategicznych, które mają na celu bardziej efektywne zarządzanie tym segmentem oraz długoterminowe wsparcie rozwoju programu MultiSport - mówi Tomasz Józefacki, Prezes Zarządu Benefit Systems S.A. - Jest to również kolejny krok w ramach procesu porządkowania Grupy Kapitałowej, w ramach którego dotychczas przeniesione zostały aktywa segmentu nowych produktów do odrębnej spółki. Zakładamy, że prowadzone zmiany organizacyjne, z jednej strony poprawią efektywność kosztową na poziomie Grupy, a z drugiej będą miały pozytywne przełożenie na naszą działalność biznesową - dodaje Tomasz Józefacki.

Obecnie segment fitness w grupie Benefit Systems obejmuje akcje i udziały w spółkach posiadających łącznie 47 klubów, w tym: Calypso Fitness ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi - 23 kluby, Fabryka Formy - 10 klubów, Zdrofit - 9 klubów, Fitness Academy - 5 klubów. Do końca 2016 roku Benefit Systems planuje osiągnąć poziom łącznie 70 klubów.

- Podtrzymujemy strategię rozwoju segmentu fitness poprzez dalsze inwestycje w budowę naszych sieci klubów. Plan docelowego wprowadzenia spółki Fit Invest na giełdę zależeć będzie od tempa wzrostu tego segmentu i osiąganych wyników finansowych. W naszej opinii jest to perspektywa co najmniej 2-3 lat - dodaje Tomasz Józefacki.

 


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Benefit Systems

infoWire.pl

Czytaj także