Dynamiczne, odważne, prywatne

Dynamiczne, odważne, prywatne

CCC, LPP i Newag to liderzy rankingu „Wprost” Polskie Gepardy. Wśród 50 najszybciej rozwijających się rodzimych firm jest osiem państwowych.

Na podstawie rankingu 200 największych firm z polskim kapitałem (publikowaliśmy go we „Wprost” nr 23) przygotowaliśmy zestawienie najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw. Sprawdziliśmy, w jakim tempie rosły ich przychody, ile pieniędzy przeznaczyły na inwestycje i jaka jest efektywność ich działalności. Już na pierwszy rzut oka widać, że lista zdominowana jest przez przedsiębiorstwa prywatne. Do pięćdziesiątki Polskich Gepardów z głównego rankingu dostały się 42 takie firmy i tylko 8 państwowych. Proporcjonalnie do liczby przedsiębiorstw w rankingu głównym do ścisłej czołówki trafiło zatem 26 proc. spółek prywatnych i 22 proc. państwowych. W takim ujęciu te relacje są już nieco korzystniejsze dla spółek Skarbu Państwa. Ale już tempo rozwoju zdecydowanie wyróżnia te zarządzane przez polski kapitał prywatny. W większości są też dużo bardziej efektywne niż państwowe molochy. Dość powiedzieć, że w pierwszej dziesiątce rankingu jest tylko jedna firma kontrolowana przez państwo – monopolista na rynku drewna Lasy Państwowe.

HANDEL ODZIEŻĄ NA TOPIE

Na czele są liderzy na rynku odzieżowym CCC i LPP. Wygrywa handlujący obuwiem CCC. Ta zbudowana przez Dariusza Miłka spółka zanotowała rekordowy rok. Przychody ze sprzedaży wzrosły o ponad 20 proc., przekraczając 2 mld zł, a zysk netto sięgnął 422 mln zł, jest to więc jedna z najbardziej rentownych firm w rankingu. Nie boi się też inwestować i coraz śmielej robi to za granicą. W 2014 r. jej nakłady inwestycyjne wzrosły ponad dwukrotnie. W tym roku obok nowych sklepów w Czechach, na Węgrzech czy Słowacji, chce zwiększać skalę działalności w Niemczech i Austrii. Weszła też do Bułgarii. Drugą spółką jest LPP – właściciel takich marek jak: Reserved, Cropp czy House. Przez ponad ćwierć wieku od powstania stała się niekwestionowanym liderem w branży, awansowała też do grona największych firm w Polsce (w rankingu głównym 31. miejsce) i śmiało konkuruje już nie tylko na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, ale też w krajach rozwiniętych.

Obie spółki, dające w sumie zatrudnienie ponad 10 tys. osób, to jaskrawe przykłady sukcesu ich założycieli, którzy od podstaw potrafili zbudować firmy i wypromować swoje marki. Obie nie zwalniają też tempa, o czym świadczy systematyczny wzrost przychodów w kolejnych miesiącach tego roku. Kupony od tych sukcesów odcinają też inwestorzy, którzy kupili ich akcje na giełdzie. Wynikają one nie tylko ze wzrostu kursów, ale też z wypłacanych przez obie spółki dywidend. W gronie liderów znalazła się spółka z branży elektromaszynowej Newag zajmująca się produkcją i modernizacją taboru kolejowego. Należąca do jednego z najbogatszych Polaków Zbigniewa Jakubasa firma z roku na rok zwiększa skalę działalności i czerpie z tego coraz większe zyski. Tylko w 2014 r. sprzedaż wzrosła o ponad 1/3, a zysk zwiększył się dwukrotnie. Jest wielce prawdopodobne, że w tym roku padnie bariera 1 mld zł przychodów. W ubiegłym Newag dołączył do grona polskich eksporterów. Podpisał pierwszy zagraniczny kontrakt na dostawę pojazdów spalinowych do Włoch. Spółkę wyróżniają też inwestycje. W 2014 r. wzrosły ponad pięciokrotnie, a relacja nakładów inwestycyjnych do przychodów sięgnęła 30 proc. Na początku roku pojawiły się spekulacje, jakoby główny udziałowiec spółki miał sprzedać posiadany pakiet akcji na rzecz działającej w Polsce konkurencji. Sam Jakubas stwierdził, że jeśli pojawi się ciekawa propozycja, może ją rozważyć. Na razie jednak pozostaje głównym akcjonariuszem spółki.

NAJDYNAMICZNIEJSZE BRANŻE

W czołowej pięćdziesiątce największą reprezentację mają spółki handlowe. Obok wymienionych już liderów obracających odzieżą, wysokie pozycje zajęli przedstawiciele dystrybutorów motoryzacyjnych: Inter Cars sprzedający części samochodowe oraz dealer samochodów audi i volkswagen AHC Krotoski-Cichy. Ten ostatni może pochwalić się najwyższą wśród spółek handlowych dynamiką przychodów, która w ubiegłym roku sięgnęła 40 proc. Dla porównania średni wzrost sprzedaży spółek handlowych wyniósł nieco ponad 16 proc.

Ale najszybciej rosły firmy usługowe OT Logistic i Work Service. Ich średnia sprzedaż zwiększyła się o ponad 80 proc. W przypadku OT Logistic, spółki działającej w branży TSL (transport, spedycja, logistyka) ubiegły rok był przełomowy, głównie za sprawą przeprowadzonych akwizycji. Spółka przejęła Grupę C. Hartwig Gdynia oraz Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia. Dzięki temu uzyskała dostęp do nowych rynków. Z kolei Work Service, lider usług personalnych w regionie, od lat utrzymuje dwucyfrową dynamikę wzrostu przychodów. Nie koncentruje się już tylko na Polsce, ale śmiało wychodzi poza jej granice. W 2014 r. zwiększyła zagraniczną sprzedaż dwukrotnie i obecnie to już przeszło 40 proc. jej przychodów. Na tym nie koniec – ambicją firmy jest chęć dołączenia do graczy globalnych. Dużą dynamiką przychodów mogą pochwalić się też budownictwo i sektor spożywczy, gdzie wzrosły one o ok. 40 proc. Najwolniej zwiększały się natomiast przychody w sektorze energetycznym i transporcie.

PAŃSTWOWE INWESTYCJE

Pod względem inwestycji na czoło wysuwają się spółki sektora energetycznego i transportowe zdominowane przez przedsiębiorstwa państwowe. Poziom nakładów do przychodów w obu branżach wyniósł po ok. 21 proc. W budownictwie, trzecim pod tym względem, relacja ta wyniosła już tylko niespełna 14 proc. Mocno inwestowały też spółki będące własnością komunalną, np. warszawski MPWiK czy Koleje Mazowieckie, w których 100 proc. udziałów ma samorząd województwa. Państwowe firmy realizowały głównie modernizację swojej infrastruktury. W tym roku poważne inwestycje szykują się też w branży finansowej, głównie za sprawą PZU. Właśnie podpisano wstępną umowę nabycia 25 proc. pakietu akcji Alior Banku, za 1,6 mld zł. Rynek spekuluje, że kolejnym będzie Raiffeisen Polbank, który wycofuje się z Polski, i BPH. Prezes Andrzej Klesyk przyznaje, że chce stworzyć czołowy pod względem aktywów bank w Polsce. Inny państwowy potentat z tej branży PKO BP właśnie zakończył trwający od roku proces przejmowania aktywów skandynawskiej grupy Nordea. Wartość całej transakcji zamknęła się kwotą przeszło 2,8 mld zł. �

©� WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

ZASADY RANKINGU

Przeanalizowaliśmy 200 największych pod względem przychodów firm w Polsce. Na podstawie parametrów finansowych wybraliśmy spośród nich 50 najlepszych.

W rankingu uwzględniamy:

- wielkość przychodów oraz ich dynamikę w ujęciu nominalnym i procentowym - wartość spółki (dla firm GPW wycena z 7 maja 2014 r., dla pozostałych wycena na podstawie analizy porównawczej) oraz dynamikę - wskaźnik stopy zwrotu z kapitałów własnych (ROE) - wskaźnik rentowności netto - poziom nakładów inwestycyjnych Za każdy z parametrów spółka otrzymywała określoną liczbę punktów. W sumie do zdobycia było maksymalnie 100 pkt.

LP Firma Kto kontroluje Branża Ranking Wielkość przychodów Rentowność netto

pkt mln zł proc.

1 CCC SA kp Handel dataliczny (odzież) 90,2 2 012 21,0

2 LPP SA kp Handel dataliczny (odzież) 81,8 4 769 10,1

3 Newag SA kp Przemysł elektromaszynowy (produkcja lokomotyw) 81,7 901 8,7

4 Fabryki Mebli Forte SA kp Przemysł drzewny (produkcja mebli) 79,7 822 9,1

5 Grupa Kęty SA kp Przemysł metalowy 79,7 1 835 9,2

6 Cyfrowy Polsat SA kp Media 78,9 7 410 3,9

7 Polenergia SA kp Energetyka 78,1 935 3,3

8 Echo Investment SA kp Budownictwo 77,6 579 70,2

9 Asseco Poland SA kp Informatyka 76,7 6 232 10,4

10 PGL Lasy Państwowe sp Rolnictwo, Gospodarka leśna 76,3 8 393 5,1

11 Amica Wronki SA kp Przemysł elektromaszynowy (AGD) 76,3 2 027 3,9

12 PGNiG SA sp Przemysł paliwowy 75,7 34 304 8,2

13 Stomil Sanok SA kp Motoryzacja 75,5 769 11,2

14 PZU SA sp Ubezpieczenia 74,5 19 618 15,1

15 Inter Cars SA kp Handel (części samochodowe) 74,5 3 940 4,5

16 TFP Sp. z o.o. kp Przemysł drzewny i papierniczy 74,2 504 7,8

17 Enea SA sp Energetyka 74,0 9 855 9,2

18 Work Service SA kp Usługi (pośrednictwo pracy) 73,3 1 740 3,0

19 ComArch SA kp Informatyka 73,1 1 038 7,2

20 Alumetal SA kp Przemysł metalowy 73,0 1 235 4,8

21 OT Logistics SA kp Usługi (logistyka przewozów towarowych) 71,2 832 4,0

22 AHC Krotoski-Cichy Sp. j. kp Handel samochody 71,1 1 328 2,2

23 Rainbow Tours SA kp Turystyka (hotele, restauracje) 70,3 956 3,4

24 Apator SA kp Przemysł elektromaszynowy (aparatura pomiarowa) 70,2 726 11,8

25 Nova Trading SA kp

Przemysł metalowy (centrum serwisowe stali nierdzewnej i aluminium)70,0 751 2,5

26 Paged SA kp Przemysł drzewny i papierniczy 69,7 711 10,6

27 ZM Henryk Kania SA kp Przemysł spożywczy 69,0 852 3,7

28 Grupa Kapitałowa „Remontowa Holding” SAkp Maszyny, urządzenia, narzędzia 68,6 2 262 13,3

29 LW Bogdanka SA kp Przemysł wydobywczy 68,5 2 014 14,3

30 Marvipol SA kp Budownictwo 68,5 748 6,4

31 Grupa Duon SA kp Energetyka 67,9 636 3,7

32 Torpol SA kp Budownictwo 67,8 775 3,2

33 Mostostal Zabrze SA kp Budownictwo 66,7 862 2,2

34 Grupa PKP SA sp Transport 66,0 10 505 4,4

35 PKO BP SA sp Banki 65,9 14 971 21,7

36 Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. Warszawamk Transport 65,4 792 6,2

37 ZPUE SA kp Przemysł elektromaszynowy 64,6 544 6,6

38 Boryszew SA kp Przemysł motoryzacyjny/chemiczny 64,3 5 058 3,1

39 Rafako SA kp Przemysł elektromaszynowy (produkcja kotłów) 64,0 1 183 2,0

40 Neuca SA kp Handel hurtowy wyrobów farmaceutycznych i medycznych63,9 6 569 1,4

41 Moto-Profil Sp. z o.o. kp Handel samochody 63,5 711 5,3

42 Elektrobudowa SA kp Budownictwo 63,0 1 108 2,4

43 Polindus Sp. z o.o. kp Przemysł spożywczy 62,5 950 2,8

44 Comp SA kp Handel hurtowy IT 62,5 581 5,1

45 Ciech SA kp Przemysł chemiczny 61,9 3 244 5,1

46 Pekaes SA kp Transport 61,5 722 2,8

47 KPM Agata SA kp Handel (meble) 61,2 832 10,4

48 Energa SA sp Energetyka 60,8 10 591 9,5

49 Nowa Itaka Sp. z o.o. kp Turystyka (hotele, restauracje) 60,8 1 639 2,0

50 Graal SA kp Handel hurtowy (żywność) 60,7 857 2,5

Okładka tygodnika WPROST: 25/2015
Więcej możesz przeczytać w 25/2015 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Czytaj także

 0