"Przewalutowanie kredytów we franku będzie kosztować budżet 3,5 mld zł"

"Przewalutowanie kredytów we franku będzie kosztować budżet 3,5 mld zł"

Mateusz Szczurek (fot. DAMIAN BURZYKOWSKI / Newspix.pl ) / Źródło: Newspix.pl
- Przyjęta przez Sejm na początku sierpnia ustawa o przewalutowaniu kredytów w CHF oznaczać będzie zmniejszenie dochodów budżetu państwa o ok. 3,5 mld zł oraz dochodów z dywidendy, a koszty tych ubytków w ostateczności poniosą wszyscy podatnicy, wynika ze stanowiska obradującego dziś Komitetu Stabilności Finansowej (KSF), poinformował minister finansów Mateusz Szczurek.
"Komitet jednomyślnie przyjął stanowisko, w którym negatywnie ocenił rozwiązania zawarte w ustawie przyjętej przez Sejm, wskazując w szczególności na następujące kwestie:

 1. 1. W ocenie KSF, działania o charakterze pomocowym powinny być kierowane do kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej i niskich dochodach (…) Działania pomocowe powinny także zapewnić równe traktowanie kredytobiorców zarówno zadłużonych w złotych, jak i w walutach obcych. Obecna wersja ustawy nie respektuje tej zasady.
 2. 2. Koszty przewalutowania i umorzenia powodują obniżenie wpływów z tytułu podatku dochodowego od banków (CIT) do budżetu oraz z tytułu dywidendy, co oznaczać będzie, że koszty te zostaną poniesione przez wszystkich podatników. Dochody budżetu państwa z tytułu podatku CIT mogą zostać zmniejszone o ok. 3,5 mld zł.
 3. 3. Przyjęcie ustawy w obecnym kształcie spowoduje w kolejnych latach ograniczenie kredytowania gospodarki przez sektor bankowy zarówno w przypadku gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. Będzie to skutkowało spowolnieniem wzrostu gospodarczego, a także destabilizacją sektora bankowego w Polsce.
 4. 4. Przewalutowanie kredytów walutowych na złote będzie miało negatywny wpływ na kurs walutowy, co dodatkowo utrudni sytuację pozostałych kredytobiorców walutowych, w tym przedsiębiorstw nie objętych zakresem ustawy.
 5. 5. Nierówne traktowanie kredytobiorców w zależności od waluty kredytu budzi również wątpliwości co do naruszenia konstytucyjnej zasady równości wobec prawa.
 6. 6. Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że wejście w życie ustawy w brzmieniu przyjętym przez Sejm w dniu 5 sierpnia niesie ze sobą zagrożenie dla stabilności sektora finansowego w Polsce" - powiedział Szczurek, wygłaszając oświadczenie dla dziennikarzy.

Minister dodał, że KSF apeluje do parlamentu o uwzględnienie stanowiska Komitetu w dalszych pracach nad ustawą.

Przewalutowanie kredytów w CHF

Wczoraj Narodowy Bank Polski przedstawił swoje szacunki dotyczące wpływu ustawy na przychody z podatku CIT i dywidend. Według banku centralnego, maksymalny ubytek CIT dla Skarbu Państwa, wynikający z restrukturyzacji walutowych kredytów hipotecznych, sięgnie ok. 4 mld zł. Z kole przy założeniu, że stopa dywidendy byłaby równa średniej z lat 2011-2013, kwota utraconego wpływu do budżetu z tytułu braku dywidendy z banków, w których Skarb Państwa ma bezpośrednie udziały, wynosiłaby szacunkowo 380 mln zł.

Na początku sierpnia Sejm przyjął ustawę o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych, zgodnie z którą m.in. bank ma umarzać 9/10 różnicy pomiędzy wartością kredytu po przewalutowaniu a kwotą zadłużenia, jaką posiadałby w tym momencie kredytobiorca, gdyby w przeszłości zawarł z bankiem umowę o kredyt w polskich złotych, a nie w walucie obcej. W pierwotnym projekcie bank miał umarzać 1/2 tej kwoty.

Przewalutowanie nadal będzie możliwe do 2020 roku i tylko dla klientów z LTV powyżej 80% (powyżej 120% w pierwszym roku, 100-120% w drugim i powyżej 80% w kolejnych latach).

Szacunkowy koszt wprowadzenia ustawy w przyjętym przez Sejm kształcie to dla banków, według Komisji Nadzoru Finansowego prawie 22 mld zł w ciągu trzech lat. W pierwotnym projekcie, w którym bank miałby umarzać 1/2 tej kwoty, szacunkowy koszt przewalutowania sięgnąłby 9-9,5 mld zł.

(ISBnews)

Czytaj także

 13
 • Alisia IP
  To niech kazdy bank odda frankowiczowi to co zarobił przez te lata czyli z 2.02zł za franka z którego udzielono mi kredytu na 3.98 zł obecnie .Proszę oddajcie nie Wasze pieniądze a Moje czekam oddajcie mi Polacy których wspierałam dając wam na Wasze dzieci i zapomogi oddajcie bo teraz ja potrzebuje .Braliście moje pieniądze to było dobrze ale dość oddajcie albo nie wtrącaj się Ciemnogrodzie Polski.Tłumoki z Was zacofany narodzie.Jedynie Duda nas rozumie bo to człowiek z klasą.Rząd mu specjalnie robi pod górkę by go ośmieszyć i by wszytko co obiecał poszło w niepamięć .Panie Prezydencie zmieni Pan rządzących którzy utrudniają Panu prace ,to jedyne i racjonalne rozwiązanie.Banki to złodziejski system szkolą jak traktować klienta."KLIENT TO KTOŚ KTO MA WASZE PIENIĄDZE TYLKO JESZCZE O TYM NIE WIE "TO ICH DEWIZA,
  • Kris. IP
   Opierając się na konstytucji każdy ma takie same prawa. To dlaczego przewalutowanie będzie dotyczyło tylko części kredytobiorców. To jest przerzucanie kosztów na innych, którzy jeszcze sobie radzą.
   • PYTAM SIĘ ???? IP
    czy każda forma pisania jest dla was SPAMEM i trzeba dzielić wiadomości komentarze ? to jakaś CENZURA ?
    • Willgraf IP
     zatem kiedy dany b a n k wypłacał to  p r z e w a l u t o w a ł
     • Willgraf IP
      dla jasności nigdy nie było kredytu w franku szwajcarskim , nikt z kredytobiorców nie dostał franków tylko złotówki

      Czytaj także