Amway, Citi Handlowy, IKEA – pomysłowe działania CSR w służbie społeczeństwu

Amway, Citi Handlowy, IKEA – pomysłowe działania CSR w służbie społeczeństwu

Działania CSR to już standard w prawie wszystkich firmach. W społeczną odpowiedzialność biznesu angażują się zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa. Podejmowane przez nie akcje mają najczęściej na celu walkę z ubóstwem, niedożywieniem lub poprawę stanu środowiska naturalnego. Niektóre akcje zadziwiają swą oryginalnością i nowatorskim podejściem, zaś inne sięgają po zupełnie nowe tematy, zwracając uwagę na problemy nieobecne w społecznym dyskursie. Firmy, których działania CSR warto wyszczególnić ze względu na ich pionierskość to IKEA, Amway oraz Citi Handlowy.

Wiadomo, że szpitale i hospicja często zmagają się z dużymi problemami finansowymi. Kiedy stają przed wyborem: zapewnienie pacjentowi przyjaznych warunków pobytu albo przeznaczenie środków na jego leczenie, wybierają tę drugą opcję kosztem komfortu chorych. Jest to szczególnie trudne dla dzieci, których strach przed pobytem w obcym miejscu pogłębiany jest dodatkowo przez nieprzyjemny wystrój, w tym zużyte, często podarte poszewki szpitalnych poduszek i wyeksploatowane meble. Tymczasem okazuje się, że można wziąć sprawy w swoje ręce i starać się choć częściowo zmienić ten stan rzeczy – takie właśnie było postanowienie Natalii Bielawskiej, autorki bloga „Ekoubranka”, która wspólnie z IKE-ą zainicjowała akcję „Uszyj Jasia”. Celem projektu jest zachęcenie jak największej liczby ludzi do wspólnego szycia przyjemnych, kolorowych poszewek na poduszki znajdujące się w szpitalach i hospicjach. Pierwsza akcja odbyła się w sklepie IKEA w Katowicach, a uszyte wówczas jaśki przekazano Górnośląskiemu Centrum Zdrowia Dziecka. Inicjatywa cieszyła się takim powodzeniem, że w kolejnych latach zorganizowano ją również w innych miastach i obecnie obejmuje całą Polskę. Bilans projektu „Uszyj Jasia” to ponad 7 tys. poszewek, które umilają obecnie życie małym pacjentom w 80 szpitalach, hospicjach i domach dziecka.

Również firma Amway postanowiła nagłośnić temat, który miał do tej pory tylko jednego rzecznika w Polsce w postaci Fundacji „Akogo?” Ewy Błaszczyk. Aby zwrócić uwagę na problem i skutki zakrztuszeń, Amway zorganizował akcję edukacyjną „Pomóż dziecku, gdy się zakrztusi”. Celem kampanii była nauka pierwszej pomocy w przypadku zakrztuszeń dzieci, których następstwem może być nawet śpiączka. Amway wspólnie z Radą Resuscytacji przygotował plakat instruktażowy o tym, co trzeba robić, gdy dojdzie do tej niebezpiecznej sytuacji. Następnie plakat ten był dołączany do wydań prasy dla rodziców, a także rozdystrybuowany w tysiącach egzemplarzy osobiście przez przedsiębiorców współpracujących z firmą Amway. Dzięki temu plakaty pojawiły się na terenie całej Polski w przedszkolach, przychodniach, żłobkach, a nawet na przystankach autobusowych czy w innych często uczęszczanych miejscach w przestrzeni publicznej. Ponadto w ramach projektu zorganizowano warsztaty udzielania pierwszej pomocy w przypadku zakrztuszeń, które zostały przeprowadzone przez wykwalifikowanych ratowników i lekarzy Polskiej Rady Resuscytacji. Wzięło w nich udział ponad 7 tys. osób. Kolejnym pozytywnym skutkiem kampanii było pogłębienie współpracy z Fundacją Ewy Błaszczyk – Amway przekazał znaczne środki na budowę kliniki „Budzik” przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Klinika przeznaczona jest dla dzieci w śpiączce w fazie B, czyli maksymalnie 1,5 roku od wypadku, kiedy to szanse na wyjście ze śpiączki są największe. Co ważne, w klinice z dzieckiem bezpłatnie przez 24 h przebywać mogą rodzice, którzy również włączani są w proces rehabilitacji. Od uruchomienia kliniki „Budzik”, czyli w ciągu ostatnich 2 lat, udało się w niej wybudzić już 21 małych pacjentów.

Nowatorskie działania CSR nie są także obce bankowi Citi Handlowy. Powstała przy banku Fundacja Kronenberga angażuje się u boku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w… odzyskiwanie dzieł sztuki utraconych przez Polskę w czasie II wojny światowej. Wspólne starania banku, Ministerstwa i polskich placówek dyplomatycznych umożliwiły sprowadzenie do kraju takich obrazów jak „Odpoczynek w szałasie tatrzańskim” Wojciecha Gersona i „Murzynka” pędzla Anny Bilińskiej-Bohdanowiczowej, a także zbioru, na który składają się 42 rysunki i litografie wybitnych polskich malarzy (m.in. Juliusza Kossaka, Leona Wyczółkowskiego, Józefa Chełmońskiego). Odzyskane dzieła sztuki przekazywane są jedynie instytucjom państwowym, a jeśli jest to możliwe, trafiają dokładnie tam, gdzie znajdowały się przed zaginięciem, np. obraz „Murzynka” należał przed wojną do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie i to właśnie tej placówce został przekazany dzięki staraniom Fundacji Kronenberga i rządu.

Należy podkreślić, że wyżej opisane działania CSR nie są jedynymi podejmowanymi przez wspomniane firmy – zarówno IKEA, Amway, jak i Citi Handlowy mają wśród swoich dobrych praktyk również inne społecznie zaangażowane przedsięwzięcia, o których można przeczytać w mediach lub corocznych raportach na temat CSR.

Czytaj także