Piwnice dawnego MBP przeszły pod opiekę Muzeum Powstania Warszawskiego

Piwnice dawnego MBP przeszły pod opiekę Muzeum Powstania Warszawskiego

Tablica upamiętnijąca ofiary katowni MBP (fot.By Wistula (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons
Ministerstwo Sprawiedliwości włączyło się w obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W piwnicach gmachu, w którym obecnie mieści się resort, w latach 1945-1954 przetrzymywano działaczy podziemia niepodległościowego.

Piwnice Ministerstwa Sprawiedliwości były otwarte dla zwiedzających w godzinach 10.00-14.00. Ponadto zwiedzić można było Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów, gdzie przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej prezentowali historię Żołnierzy Wyklętych a Funkcjonariusze Służby Więziennej oprowadzali zwiedzających po nieznanych i nieudostępnianych dotąd pomieszczeniach m.in. miejscu straceń, podziemnym korytarzu łączącym historyczny pawilon X z budynkiem wykorzystywanym przez SB do przesłuchiwania więźniów, Izbie Pamięci. 

Piwnice resortu sprawiedliwości zostały przekazane pod opiekę Muzeum Powstania Warszawskiego. W podziemiach dawnego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego więzionom.in. gen. Emila Fieldorfa ps. „Nil”, Jana Rodowicza ps. "Anoda", prof. Wiesława Chrzanowskiego, Juliusza Bogdana Deczkowskiego ps. „Laudański” czy Henryka Kończykowskiego ps. "Halicz").

Przy ulicy Rakowieckiej 37 więzieni byli m.in. Witold Pilecki, Zygmunt Szendzielarz ps. „Łupaszka” czy Hieronim Dekutowski ps. „Zapora”. 1 marca o godzinie 16.00 prezydent Andrzej Duda odda hołd pomordowanym w mokotowskim więzieniu bohaterom podziemia niepodległoświowego. 


Czytaj także

 2
 • in-mea-sententia IP
  na marginesie:
  KOD & s-ka (czytaj "salon III RP") nie dają wiary historykom ws. TW Bolka! Słusznie -- historykom nie można dawać wiary np. wiary w to że:
  (1) był jakiś HOLOKAUST
  (2) był jakiś Katyń
  (3) był GUŁAG i miliony pomordowanych przez stalinowski reżim ... itd.
  A że podobno są: KL Auschwitz, Biełomorkanał, groby w Katyniu, Miednoje i Ostaszkowie ... -- nie powinno nas to przekonywać! Ba, rodzi się pytanie: czy aby nie za szybko pytamy się o holokaust, o Katyn? Czy wszystkie zebrano dotychczas dowoduy upoważniaja nas do stawiania jakichkolwiek zarzutów, a może nawet pytań? itd., itp. w narracji stylem tej "obrońców" TW Bolka!
  • kaksztajn IP
   A jest tam tez Biuro Rajmunda Kaczynskiego ???????? Tak tylko pytam !!!!