Ukraina w unijnych planach

Ukraina w unijnych planach

Dodano:   /  Zmieniono: 
Komisja Europejska ma ogłosić w czwartek tzw. plany działania w dziedzinie współpracy UE z siedmioma krajami, w tym z Ukrainą. Dla Ukrainy warunkiem ich realizacji są wolne wybory.
Komisja ma bowiem ogłosić w czwartek plan działania z Ukrainą, wbrew głosom kilku unijnych komisarzy, by odłożyć to "na po wyborach", kiedy rozstrzygnie się sytuacja w tym kraju. Dlatego ogłaszając plan, "komisja zarekomenduje Radzie UE (czyli rządom unijnym), by warunkiem wprowadzenia w życie planu działania z Ukrainą było uzyskanie zapewnienia, że na Ukrainie panują demokratyczne rządy" - powiedziały źródła w Komisji.

W dokumencie, który towarzyszy planowi działania z Ukrainą, znajdzie się rekomendacja, by Rada uzależniła przyjęcie planu "od rozwoju sytuacji na Ukrainie" oraz od przeprowadzenia "niezależnych i demokratycznych wyborów".

26 grudnia na Ukrainie odbędzie się powtórka drugiej tury wyborów prezydenckich (z 21 listopada), której oficjalne wyniki - jako sfałszowane - zakwestionowała opozycja, co ostatecznie potwierdził ukraiński Sąd Najwyższy.

Pomysł tej rekomendacji wyszedł od unijnego komisarza ds. handlu, Brytyjczyka Petera Mandelsona, który nalegał, by komisja przedstawiła plan działania z Ukrainy "w bardziej pozytywny sposób". Poparło go wielu komisarzy, w tym polska komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Huebner oraz przewodniczący Komisji Jose Manuel Durao Barroso.

Plany działania w ramach tzw. nowej polityki sąsiedztwa UE dotyczą siedmiu krajów: Ukrainy, Mołdawii, Tunezji, Maroka, Jordanii, Autonomii Palestyńskiej i Izraela. Regulują one współpracę Unii z tymi krajami na najbliższe lata.

Na tzw. nową politykę sąsiedztwa w latach 2004-2006 unia chce przeznaczyć prawie miliard euro, z tego 700 milionów na regionalną współpracę transgraniczną, z której korzystałyby przede wszystkim Ukraina i Mołdawia. Natomiast w budżecie na lata 2007-2013, Komisja zaproponowała, by na tę politykę przeznaczyć aż 13 mld euro.

Według źródeł w Komisji, do planu działania z Ukrainą nie  wprowadzono żadnych zmian od czasu jego wynegocjowania ze stroną ukraińską przed wrześniem tego roku. Przewiduje on stopniowe wzajemne otwarcie się i dostosowywanie Ukrainy do standardów unijnych. Planowi przyświeca długofalowy cel włączenia tego kraju do jednolitego rynku UE i objęcia w ciągu 10- 15 lat czterema "swobodami" - przepływu towarów, usług, kapitałów i ludzi. Część obserwatorów w Brukseli oczekiwała, że w związku z  sytuacją na Ukrainie w planie znajdzie się jakaś "jaśniejsza perspektywa", jeśli nie członkostwa, to choćby stowarzyszenia Ukrainy z UE.

"Aby wprowadzić jakieś zmiany, musielibyśmy je skonsultować z  Ukrainą" - tłumaczą źródła w Komisji.

Przedstawione w czwartek plany trafią pod obrady ministrów spraw zagranicznych 25 państw Unii w najbliższy poniedziałek.

em, pap

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====
 0

Czytaj także