Gdzie się leczyć

Gdzie się leczyć

Najlepsze szpitale (3): okulistyka, psychiatria, chirurgia

Część 1 - kardiologia, kardiochirurgia, ortopedia
Część 2 - neurochirurgia, otolaryngologia, ginekologia

Czesław Miłosz zamiast się leczyć w Stanach Zjednoczonych, wolał się poddać w tym roku operacji usunięcia zaćmy w Szpitalu Klinicznym nr 5 w Katowicach. To po raz drugi najlepsza w rankingu "Wprost" klinika okulistyczna w Polsce. - Przyjeżdżają do nas wszyscy: prawnicy, aktorzy i politycy, bo wiedzą, że mogą liczyć na fachowo i szybko przeprowadzone zabiegi - mówi prof. Ariadna Gierek-Łapińska, od dwudziestu lat kierująca szpitalem.

Oko w kilka godzin
Katowicka klinika jest jedyną placówką w Polsce, w której od trzech miesięcy zaćmę leczy się metodą infiniti. Polega ona na usuwaniu zmętnienia soczewki przy użyciu strumienia płynu wspomaganego ultradźwiękami. Zabieg trwa od 12 do 15 minut, a dziennie wykonuje się ich aż pięćdziesiąt. Pacjenci już następnego dnia wracają do domu. - Wkrótce wprowadzimy ambulatoryjne leczenie zaćmy, dzięki czemu pobyt chorego w szpitalu skróci się do kilku godzin - mówi prof. Gierek-Łapińska.
Katowicki szpital udziela 600-900 porad ambulatoryjnych dziennie. Dzięki znakomitej organizacji wszyscy pacjenci są przyjmowani i nie ma kolejek! To pierwszy ośrodek w Polsce i jeden z sześciu na świecie, gdzie zastosowano chirurgię witreoretinalną (likwidującą odwarstwienia siatkówki i zmiany w ciele szklistym). Jako jeden z czterech ośrodków w Europie wprowadził również terapię starczych zwyrodnień siatkówki przy wykorzystaniu metody fotodynamicznej (do naczyń siatkówki, powodujących tego rodzaju uszkodzenia, dożylnie wprowadzany jest środek usuwający zmiany pod wpływem światła laserowego).
Do Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie, zdobywcy drugiego miejsca w rankingu "Wprost", coraz częściej przyjeżdżają pacjenci z Anglii, Niemiec i Holandii. To jedna z nielicznych w kraju klinik, gdzie wykonuje się przeszczepy tylne rogówki (polegające na transplantacji wyłącznie tylnej jej warstwy). W ośrodku prowadzone są prace nad zastosowaniem komórek macierzystych do regeneracji rogówki. Wszczepia się również pseudoakomodacyjne soczewki najnowszej generacji, umożliwiające widzenie i z bliska, i z daleka. - Trafiają do nas najtrudniejsze przypadki - pacjenci, u których podczas jednej operacji przeszczepiamy rogówkę, usuwamy zaćmę, wszczepiamy sztuczną soczewkę, usuwamy uszkodzone ciało szkliste i naprawiamy rozwarstwienie siatkówki - mówi prof. Jerzy Szaflik, szef warszawskiego szpitala.
Jedyną placówką, w której usuwane są guzy z wnętrza gałki ocznej, jest Klinika Okulistyczna Szpitala Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. W rankingu zdobył pierwsze miejsce w kategorii leczenia odwarstwień siatkówki. - Od kilku tygodni nasza placówka jest wyposażona w aparat OCT pozwalający na dokładną analizę wszystkich warstw siatkówki i precyzyjne postawienie diagnozy - mówi prof. Krystyna Pecold.

Chirurgia jednego dnia
Nowotwory przewodu pokarmowego najlepiej leczyć w Klinice Gastroenterologii CM UJ (najlepsza placówka chirurgiczna w rankingu "Wprost"). Specjaliści ośrodka w ubiegłym roku wykonali pierwszy w Polsce zabieg wycięcia żołądka, nadnerczy, jelita grubego i odbytnicy metodą laparoskopową. Tylko ten szpital w Polsce dysponuje salą przystosowaną do chemioterapii śródoperacyjnej (leki podaje się w trakcie operacji). - To dzięki nam standardem stało się agresywne leczenie raka żołądka, polegające na wycięciu tego narządu z nowotworem i odtworzeniu światła przewodu pokarmowego - mówi prof. Jan Kulig, szef kliniki. Krakowscy lekarze pierwsi zaczęli również w leczeniu raka żołądka wycinać ten narząd wraz z przyległymi węzłami chłonnymi, co znacznie zwiększa szansę przeżycia chorego. - Większość zabiegów staramy się wykonywać ambulatoryjnie, czyli w ramach tzw. chirurgii jednego dnia. Codziennie zajmuje się tym aż pięciu chirurgów - mówi prof. Kulig.
Najlepszym ośrodkiem w dziedzinie chirurgii jelita grubego i odbytnicy jest Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Szpitala Klinicznego nr 5 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Chirurdzy tego ośrodka niedawno przeprowadzili operację usunięcia całego zajętego nowotworem jelita grubego (do zwieraczy przyszyli część jelita cienkiego). - Jako nieliczni w kraju operujemy uszkodzenia zwieraczy, wypadanie odbytnicy, przetoki odbytniczo-pochwowe, skomplikowane przetoki odbytnicze czy wrzodziejące zapalenie jelita grubego - mówi kierujący kliniką prof. Adam Dziki. Placówka dysponuje unikatowym urządzeniem do badań manometrycznych (mierzących ciśnienie płynów i gazów) dolnego odcinka przewodu pokarmowego i sprzętem do termicznego niszczenia guzów wątroby.
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby AM w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie jest najlepszym w rankingu "Wprost" ośrodkiem zajmującym się chirurgią wątroby. Wykonano tam już 350 przeszczepów tego organu. Szpital jest też jedyną placówką w Polsce, gdzie przeprowadza się przeszczepy od żywych dawców (do tej pory wykonano sześćdziesiąt takich zabiegów). - Półtora roku temu pierwsi podczas jednej operacji wykonaliśmy przeszczep wątroby i nerki u dorosłego - mówi prof. Marek Krawczyk, szef kliniki cenionej w całej Europie. - Lekarze z tego ośrodka uczyli się ode mnie, a teraz wykonują więcej zabiegów niż mój szpital - powiedział prof. Daniel Jaeck ze Strasburga, światowej sławy specjalista w dziedzinie chirurgii wątroby, goszczący niedawno w klinice.

Psychiatria otwarta
Najlepszym szpitalem psychiatrycznym kolejny raz okazała się II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. - W naszym ośrodku powstały pierwsze w Polsce specjalistyczne oddziały zajmujące się chorobami afektywnymi, takimi jak depresja i psychoza maniakalno-depresyjna, a także psychogeriatrią, w tym chorobą Alzheimera - mówi prof. Stanisław Pużyński, kierownik placówki. W klinice działa jeden z nielicznych w kraju oddziałów dziennych dla osób z chorobami afektywnymi. Szpital pierwszy w Polsce zaczął stosować fototerapię w leczeniu depresji sezonowej. Leczy się tu też najgroźniejszą postać depresji lekoopornej. - Oprócz właściwego dobrania farmakoterapii skuteczność leczenia zwiększa włączenie rodziny w terapię - mówi prof. Marek Jarema kierujący III Kliniką Psychiatryczną Instytutu Psychiatrii i Neurologii (pierwsze miejsce w rankingu "Wprost" w leczeniu pierwszego epizodu schizofrenii).
W instytucie wprowadzany jest model leczenia środowiskowego, poza szpitalem. - Wielu pacjentów, u których diagnozuje się schizofrenię, w ogóle nie powinno trafiać do szpitala. Są to ludzie różniący się od innych oceną tego, co się wokół nich dzieje, ale nie na tyle, by nie móc żyć z satysfakcją poza murami szpitala - przekonuje prof. Jacek Wciórka, kierownik I Kliniki Psychiatrycznej IPiN (najlepszej w rankingu "Wprost" w leczeniu schizofrenii przewlekłej). Tak ma wyglądać medycyna przyszłości - pobyt w szpitalu, zarówno na oddziale psychiatrycznym, jak i okulistycznym czy chirurgicznym, ma być ograniczony do niezbędnego minimum.Okulistyka
Najlepsze szpitale
 • 1. SP Szpital Kliniczny nr 5 ŚAM, Katedra i Klinika Okulistyki, Katowice 745,7
 • 2. SP Kliniczny Szpital Okulistyczny, Katedra i Klinika II Wydziału Lekarskiego AM, Warszawa 499,2
 • 3. SP Szpital Kliniczny nr 1, I Klinika Okulistyki, Lublin 384,0
 • 4. SP Szpital Kliniczny nr 1 Przemienienia Pańskiego AM, Katedra i Klinika Okulistyki, Poznań 364,9
 • 5. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1, Oddział Kliniczny Okulistyki, Łódź 337,0
 • 6. SP Szpital Kliniczny nr 1, Klinika Okulistyki, Wrocław 335,9
 • 7. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2, Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej, Łódź 327,0
 • 8. SP Szpital Kliniczny, Klinika Okulistyczna, Bydgoszcz 308,1
 • 9. Wojskowy Instytut Medyczny CSK MON, Klinika Okulistyczna, Warszawa 246,0
 • 10. SP Szpital Kliniczny nr 2, Katedra i Klinika Okulistyki PAM, Szczecin 238,7
 • 11. Ośrodek Chirurgii Oka prof. Zbigniewa Zagórskiego sp. z o.o., Nałęczów 227,6
 • 12. SP Szpital Wojewódzki, Oddział Okulistyczny, Zamość 224,7
 • 13. SP ZOZ Wojewódzki Szpital, Oddział Okulistyczny, Bydgoszcz 223,4
 • 14. Klinika Okulistyczna Jasne Błonia sp. z o.o., Łódź 204,3
 • 15. Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Okulistyczny, Elbląg 203,2
 • 16. Szpital Wojewódzki, Oddział Okulistyczny, Łomża 201,6
 • 17. Szpital Wojewódzki, Oddział Okulistyczny, Koszalin 200,0
 • 18. Wojewódzki Szpital Podkarpacki, Oddział Okulistyczny, Krosno 188,9
 • 19. Szpital Kliniczny AM, Klinika Okulistyki, Białystok 181,6
 • 20. 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Kliniczny Oddział Okulistyczny, Wrocław 180,0
Leczenie odwarstwienia siatkówki*
 • 1. SP Szpital Kliniczny nr 1 Przemienienia Pańskiego AM, Katedra i Klinika Okulistyki, Poznań 119,2
 • 2. SP Szpital Kliniczny nr 5 ŚAM, Katedra i Klinika Okulistyki, Katowice 108,1
 • 3. SP Szpital Kliniczny nr 2, Katedra i Klinika Okulistyki PAM, Szczecin 91,3
 • 4. SP Szpital Kliniczny, Klinika Okulistyczna, Bydgoszcz 75,8
 • 5. SP Kliniczny Szpital Okulistyczny, Katedra i Klinika II Wydziału Lekarskiego AM, Warszawa 59,5
 • 6. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1, Oddział Kliniczny Okulistyki, Łódź 50,4
 • 7. Wojskowy Instytut Medyczny CSK MON, Klinika Okulistyczna, Warszawa 49,4
 • 8. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2, Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej, Łódź 48,3
 • 8. SP Szpital Kliniczny nr 1, I Klinika Okulistyki, Lublin 48,3
 • 9. SP Szpital Kliniczny nr 1, Klinika Okulistyki, Wrocław 38,9
 • 10. Szpital Kliniczny AM, Klinika Okulistyki, Białystok 28,0
 • 11. Ośrodek Chirurgii Oka prof. Zbigniewa Zagórskiego sp. z o.o., Nałęczów 25,8
 • 12. Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Okulistyczny, Elbląg 23,3
 • 13. Wojewódzki Szpital Podkarpacki, Oddział Okulistyczny, Krosno 22,4
 • 14. Szpital Wojewódzki, Oddział Okulistyczny, Łomża 18,1
 • 15. 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Kliniczny Oddział Okulistyczny, Wrocław 15,7
 • 16. 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Kliniczny Oddział Okulistyczny, Bydgoszcz 15,5
 • 17. Szpital Specjalistyczny św. Łukasza, Oddział Okulistyczny, Końskie 14,5
 • 18. SP Szpital Wojewódzki, Oddział Okulistyczny, Zamość 13,9
 • 19. Klinika Okulistyczna Jasne Błonia sp. z o.o., Łódź 11,2
*Zabiegi: zewnątrztwardówkowe wpuklenie/wszczep, opasanie gałki/endotamponada gazem
Leczenie jaskry*
 • 1. SP Szpital Kliniczny nr 5 ŚAM, Katedra i Klinika Okulistyki, Katowice 81,1
 • 2. SP Kliniczny Szpital Okulistyczny, Katedra i Klinika II Wydziału Lekarskiego AM, Warszawa 27,5
 • 3. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1, Oddział Kliniczny Okulistyki, Łódź 26,3
 • 4. SP Szpital Kliniczny nr 2, Katedra i Klinika Okulistyki PAM, Szczecin 24,1
 • 5. SP Szpital Kliniczny nr 1, I Klinika Okulistyki, Lublin 23,6
 • 6. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2, Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej, Łódź 16,3
 • 7. Szpital Wojewódzki, Oddział Okulistyczny, Koszalin 13,4
 • 8. SP Szpital Kliniczny nr 1 Przemienienia Pańskiego AM, Katedra i Klinika Okulistyki, Poznań 12,8
 • 9. Sensor Cliniq sp. z o.o., Oddział Okulistyczny, Warszawa 12,1
 • 10. Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Okulistyczny, Elbląg 11,3
 • 11. Klinika Okulistyczna Jasne Błonia sp. z o.o., Łódź 10,9
 • 12. NZOZ Mediq, Oddział Okulistyczny, Legionowo 9,2
 • 13. Szpital Wojewódzki, Oddział Okulistyczny, Bielsko-Biała 8,5
 • 14. Ośrodek Okulistyki Klinicznej NZOZ Spektrum, Oddział Okulistyki Operacyjnej, Wrocław 7,2
 • 15. Wojskowy Instytut Medyczny CSK MON, Klinika Okulistyczna, Warszawa 6,9
 • 16. Szpital Wojewódzki, Oddział Okulistyczny, Łomża 6,4
 • 17. SP Szpital Wojewódzki, Oddział Okulistyczny, Zamość 6,3
 • 18. 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Kliniczny Oddział Okulistyki, Kraków 6,1
 • 19. SP Szpital Kliniczny, Klinika Okulistyczna, Bydgoszcz 5,9
 • 20. Wojewódzki Szpital, Oddział Okulistyczny, Bydgoszcz 5,8
 • 20. Szpital Wojewódzki, Oddział Okulistyczny, Bełchatów 5,8
*Zabiegi: irydotomia laserowa, trabeculektomia, głęboka sklerektomia, frakotrabeculektomia, wszczepienie zastawki, cyklofotokoagulacja, cyklokriokoagulacja
Wycięcie fragmentu ciała szklistego przy odwarstwieniu siatkówki lub retinopatii cukrzycowej
 • 1. SP Szpital Kliniczny nr 5 ŚAM, Katedra i Klinika Okulistyki, Katowice 101,2
 • 2. SP Szpital Kliniczny nr 1, I Klinika Okulistyki, Lublin 58,8
 • 3. SP Szpital Kliniczny nr 1 Przemienienia Pańskiego AM, Katedra i Klinika Okulistyki, Poznań 52,7
 • 4. Klinika Okulistyczna Jasne Błonia sp. z o.o., Łódź 34,2
 • 5. Ośrodek Chirurgii Oka prof. Zbigniewa Zagórskiego sp. z o.o., Nałęczów 29,0
 • 6. Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Oddział Kliniczny Okulistyki, Łódź 28,7
 • 7. SP Kliniczny Szpital Okulistyczny, Katedra i Klinika II Wydziału Lekarskiego AM, Warszawa 21,7
 • 8. Ośrodek Okulistyki Klinicznej NZOZ Spektrum, Oddział Okulistyki Operacyjnej, Wrocław 21,4
 • 9. Wojskowy Instytut Medyczny CSK MON, Klinika Okulistyczna, Warszawa 20,1
 • 10. SP Szpital Kliniczny nr 1, Klinika Okulistyki, Wrocław 17,2
 • 11. SP Szpital Kliniczny nr 2, Katedra i Klinika Okulistyki PAM, Szczecin 16,9
 • 12. SP Szpital Wojewódzki, Oddział Okulistyczny, Zamość 15,3
 • 13. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2, Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej, Łódź 14,2
 • 14. SP Szpital Kliniczny, Klinika Okulistyczna, Bydgoszcz 11,8
 • 15. Szpital Wojewódzki, Oddział Okulistyczny, Bełchatów 10,5
Usunięcie soczewki oka przy zaćmie
 • 1. SP Szpital Kliniczny nr 5 ŚAM, Katedra i Klinika Okulistyki, Katowice 121,4
 • 2. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1, Oddział Kliniczny Okulistyki, Łódź 97,0
 • 3. Sensor Cliniq sp. z o.o., Oddział Okulistyczny, Warszawa 95,6
 • 4. SP Kliniczny Szpital Okulistyczny, Katedra i Klinika II Wydziału Lekarskiego AM, Warszawa 66,2
 • 5. Szpital Wojewódzki, Oddział Okulistyczny, Koszalin 62,4
 • 6. NZOZ Mediq, Oddział Okulistyczny, Legionowo 60,8
 • 7. Ośrodek Chirurgii Oka prof. Zbigniewa Zagórskiego sp. z o.o., Nałęczów 53,2
 • 8. Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Okulistyczny, Elbląg 48,5
 • 9. SP Szpital Kliniczny, Klinika Okulistyczna, Bydgoszcz 39,6
 • v10. Wojewódzki Szpital Podkarpacki, Oddział Okulistyczny, Krosno 39,3
 • 11. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2, Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej, Łódź 35,8
 • 12. Klinika Okulistyczna Jasne Błonia sp. z o.o., Łódź 35,5
 • 13. Szpital Wojewódzki, Oddział Okulistyczny, Łomża 33,6
 • 14. Szpital Kliniczny AM, Klinika Okulistyki, Białystok 31,7
 • 15. 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Kliniczny Oddział Okulistyczny, Wrocław 30,0
 • 16. SP Szpital Kliniczny nr 1 Przemienienia Pańskiego AM, Katedra i Klinika Okulistyki, Poznań 28,9
 • 17. SP ZOZ, Oddział Okulistyczny z Pododdziałem Okulistycznym Dziecięcym, Świdnica 27,8
 • 18. SP Szpital Kliniczny nr 1, I Klinika Okulistyki, Lublin 26,1
 • 19. Szpital Wojewódzki, Oddział Okulistyczny, Bielsko-Biała 25,4
 • 20. SP Szpital Wojewódzki, Oddział Okulistyczny, Zamość 24,8
Przeszczepienie rogówki
 • 1. SP Kliniczny Szpital Okulistyczny, Katedra i Klinika II Wydziału Lekarskiego AM, Warszawa 127,6
 • 2. SP Szpital Kliniczny nr 5 ŚAM, Katedra i Klinika Okulistyki, Katowice 64,3
 • 3. SP Szpital Kliniczny nr 1, I Klinika Okulistyki, Lublin 48,8
 • 4. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2, Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej, Łódź 34,8
 • 5. SP Szpital Kliniczny nr 1, Klinika Okulistyki, Wrocław 21,0
Usunięcie zmiany na powiece oka, w tym większość drobnych zabiegów ambulatoryjnych
 • 1. NZOZ Mediq, Oddział Okulistyczny, Legionowo 76,6
 • 2. Szpital Wojewódzki, Oddział Okulistyczny, Łomża 72,5
 • 3. Wojewódzki Szpital, Oddział Okulistyczny, Bydgoszcz 71,0
 • 4. SP Szpital Wojewódzki, Oddział Okulistyczny, Zamość 65,0
 • 5. SP Kliniczny Szpital Okulistyczny, Katedra i Klinika II Wydziału Lekarskiego AM, Warszawa 53,0
 • 6. SP Szpital Kliniczny nr 1, I Klinika Okulistyki, Lublin 51,2
 • 7. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1, Oddział Kliniczny Okulistyki, Łódź 47,1
 • 8. SP ZOZ, Oddział Okulistyczny z Pododdziałem Okulistycznym Dziecięcym, Świdnica 32,2
 • 9. Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Okulistyczny, Elbląg 30,2
 • 10. SP Szpital Kliniczny, Klinika Okulistyczna, Bydgoszcz 29,0
 • 11. Szpital Wojewódzki, Oddział Okulistyczny, Koszalin 27,7
 • 12. Wojewódzki Szpital Podkarpacki, Oddział Okulistyczny, Krosno 26,9
 • 13. Wojskowy Instytut Medyczny CSK MON, Klinika Okulistyczna, Warszawa 26,7
 • 14. SP Szpital Kliniczny nr 1 Przemienienia Pańskiego AM, Katedra i Klinika Okulistyki, Poznań 26,2
 • 15. SP Szpital Kliniczny nr 1, Klinika Okulistyki, Wrocław 22,3
 • 16. Szpital Kliniczny AM, Klinika Okulistyki, Białystok 19,1
 • 17. 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Kliniczny Oddział Okulistyczny, Bydgoszcz 18,1
 • 18. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2, Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej, Łódź 17,6
 • 19. Szpital Wojewódzki, Oddział Okulistyczny, Bełchatów 9,6
 • 20. Ośrodek Chirurgii Oka prof. Zbigniewa Zagórskiego sp. z o.o., Nałęczów 8,5


Psychiatria
Najlepsze szpitale
 • 1. Instytut Psychiatrii i Neurologii, II Klinika Psychiatryczna, Warszawa 100,0
 • 2. Instytut Psychiatrii i Neurologii, III Klinika Psychiatryczna, Warszawa 99,3
 • 3. Instytut Psychiatrii i Neurologii, I Klinika Psychiatryczna, Warszawa 97,0
 • 4. Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii ŚAM, Katowice 86,1
 • 5. SP Szpital Kliniczny nr 5 AM, Klinika Psychiatrii Dorosłych, Poznań 84,0
 • 6. Szpital Uniwersytecki, Oddział Kliniczny Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Kraków 81,6
 • 7. Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Psychosomatycznym, Elbląg 74,3
 • 8. Klinika Psychiatrii AM, SP Szpital Kliniczny nr 1, Lublin 65,7
 • 9. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego SP ZOZ, I i II Klinika Psychiatrii, Łódź 63,9
 • 10. Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ, II Klinika Psychiatryczna AM, Warszawa 60,1
 • 11. Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II, Oddział Psychiatrii i Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Sosnowiec 57,2
 • 12. SP ZOZ, Oddział Psychosomatyczny, Ostrołęka 54,1
 • 13. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera, Oddział Psychiatrii i Psychosomatyki, Kraków 49,3
 • 14. SP Szpital Kliniczny, Katedra i Klinika Psychiatrii, Bydgoszcz 47,8
 • 15. Wojewódzki Szpital Podkarpacki, Dzienny Oddział Psychiatryczny, Krosno 47,5
 • 16. 110. Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, Oddział Psychiatryczny, Elbląg 45,9
 • 17. Szpital Specjalistyczny, Oddział Psychiatryczny, Dąbrowa Górnicza 44,2
 • 18. Szpital Wolski SP ZOZ, Oddział Psychiatryczno-Psychosomatyczny, Warszawa 39,0
 • 19. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny, Kościan 36,4
 • 20. SP Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Oddział Psychiatryczny, Nowa Dęba 36,2
Leczenie pierwszego epizodu schizofrenii
 • 1. Instytut Psychiatrii i Neurologii, III Klinika Psychiatryczna, Warszawa 31,2
 • 2. Szpital Uniwersytecki, Oddział Kliniczny Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Kraków 23,5
 • 3. Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii ŚAM, Katowice 19,0
 • 4. SP Szpital Kliniczny nr 5 AM, Klinika Psychiatrii Dorosłych, Poznań 17,0
 • 5. Klinika Psychiatrii AM, Lublin 16,8
 • 6. Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Psychosomatycznym, Elbląg 16,4
Leczenie schizofrenii przewlekłej
 • 1. Instytut Psychiatrii i Neurologii, I Klinika Psychiatryczna, Warszawa 30,6
 • 2. Szpital Uniwersytecki, Oddział Kliniczny Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Kraków 21,5
 • 3. Klinika Psychiatrii AM, Lublin 16,8
 • 4. Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ, II Klinika Psychiatryczna AM, Warszawa 14,1
 • 5. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego SP ZOZ, I i II Klinika Psychiatrii, Łódź 12,7
 • 6. SP Szpital Kliniczny, Katedra i Klinika Psychiatrii, Bydgoszcz 10,2
Leczenie depresji lekoopornej
 • 1. Instytut Psychiatrii i Neurologii, II Klinika Psychiatryczna, Warszawa 33,5
 • 2. SP Szpital Kliniczny nr 5 AM, Klinika Psychiatrii Dorosłych, Poznań 24,9
 • 3. Szpital Uniwersytecki, Oddział Kliniczny Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Kraków 23,5
 • 4. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego SP ZOZ, I i II Klinika Psychiatrii, Łódź 12,7
Leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej o ciężkim przebiegu
 • 1. Instytut Psychiatrii i Neurologii, II Klinika Psychiatryczna, Warszawa 26,5
 • 2. SP Szpital Kliniczny nr 5 AM, Klinika Psychiatrii Dorosłych, Poznań 17,2
 • 3. Szpital Uniwersytecki, Oddział Kliniczny Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Kraków 16,5
 • 4. Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Psychosomatycznym, Elbląg 15,4
 • 5. Klinika Psychiatrii AM, Lublin 11,8
 • 6. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego SP ZOZ, I i II Klinika Psychiatrii, Łódź 10,7
Leczenie zespołu obsesyjno-kompulsyjnego
 • 1. SP Szpital Kliniczny nr 5 AM, Klinika Psychiatrii Dorosłych, Poznań 18,95
 • 2. Szpital Uniwersytecki, Oddział Kliniczny Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Kraków 17,54
 • 3. Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Psychosomatycznym, Elbląg 16,43
 • 4. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego SP ZOZ, I i II Klinika Psychiatrii, Łódź 14,72
 • 5. Klinika Psychiatrii AM, Lublin 12,84
 • 6. SP Szpital Kliniczny, Katedra i Klinika Psychiatrii, Bydgoszcz 10,22
Leczenie choroby Alzheimera
 • 1. Instytut Psychiatrii i Neurologii, II Klinika Psychiatryczna, Warszawa 31,5
 • 2. Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii ŚAM, Katowice 19,0
 • 3. Szpital Uniwersytecki, Oddział Kliniczny Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Kraków 17,5
 • 4. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego SP ZOZ, I i II Klinika Psychiatrii, Łódź 16,7
 • 5. Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Psychosomatycznym, Elbląg 16,4
 • 6. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera, Oddział Psychiatrii i Psychosomatyki, Kraków 13,0


Chirurgia
Najlepsze szpitale
 • 1. Szpital Uniwersytecki, I Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJ, Klinika Gastroenterologii, Kraków 248,3
 • 2. SP Centralny Szpital Kliniczny ŚAM, Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego, Katowice 181,0
 • 3. SP Centralny Szpital Kliniczny, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby AM, Warszawa 147,9
 • 4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny św. Barbary, Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Koloproktologicznej, Sosnowiec 143,7
 • 5. SP Szpital Kliniczny nr 1, II Klinika Chirurgii Ogólnej, Lublin 136,1
 • 6. Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Chirurgii Onkologicznej, Elbląg 134,7
 • 7. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1, Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej, Łódź 123,9
 • 8. SP Szpital Kliniczny nr 1, Akademickie Centrum Kliniczne AM, Katedra i  Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej, Gdańsk 122,1
 • 9. SP Szpital Kliniczny nr 5 Uniwersytetu Medycznego, Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej, Łódź 109,3
 • 10. SP Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Szczecin 105,1
 • 11. Szpital Specjalistyczny, Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyń, Zabrze 103,7
 • 12. SP Szpital Kliniczny CMKP, Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej, Warszawa 99,6
 • 13. Wojewódzki Szpital Zespolony, Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej AM, Toruń 96,3
 • 14. SP Szpital Kliniczny nr 1, II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Wrocław 92,0
 • 15. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, Oddział Chirurgii Ogólnej, Jastrzębie Zdrój 91,6
 • 16. Szpital Specjalistyczny, Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii, Końskie 88,0
 • 17. Miejski Szpital Zespolony, Oddział Chirurgii Ogólnej, Olsztyn 87,1
 • 18. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Wrocław 86,6
 • 19. Szpital Zespolony im. L. Perzyny, Oddział Chirurgiczny I, Kalisz 78,5
 • 20. Szpital im. L. Rydygiera, Oddział Chirurgii Ogólnej, Katowice 74,7
Operacja wycięcia głowy trzustki z dwunastnicą
 • 1. Szpital Uniwersytecki, I Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJ, Klinika Gastroenterologii, Kraków 172,8
 • 2. SP Centralny Szpital Kliniczny ŚAM, Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego, Katowice 116,3
 • 3. SP Centralny Szpital Kliniczny, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby AM, Warszawa 97,3
 • 4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny św. Barbary, Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Koloproktologicznej, Sosnowiec 95,3
 • 5. SP Szpital Kliniczny nr 1, II Klinika Chirurgii Ogólnej, Lublin 86,2
 • 6. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1, Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej, Łódź 84,8
 • 7. Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Chirurgii Onkologicznej, Elbląg 83,4
 • 8. SP Szpital Kliniczny nr 1, Akademickie Centrum Kliniczne AM, Katedra i  Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej, Gdańsk 75,8
 • 9. SP Szpital Kliniczny nr 5 Uniwersytetu Medycznego, Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej, Łódź 71,1
 • 10. Szpital Specjalistyczny, Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyń, Zabrze 67,9
 • 11. SP Szpital Kliniczny CMKP, Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej, Warszawa 61,4
 • 12. SP Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Szczecin 60,6
 • 13. Wojewódzki Szpital Zespolony, Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej AM, Toruń 59,2
 • 14. SP Szpital Kliniczny nr 1, II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Wrocław 54,5
 • 15. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, Oddział Chirurgii Ogólnej, Jastrzębie Zdrój 54,1
 • 16. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Wrocław 49,4
 • 17. Miejski Szpital Zespolony, Oddział Chirurgii Ogólnej, Olsztyn 48,7
 • 17. Szpital Specjalistyczny, Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii, Końskie 48,7
 • 18. Szpital Zespolony im. L. Perzyny, Oddział Chirurgiczny I, Kalisz 45,2
 • 19. Szpital im. L. Rydygiera, Oddział Chirurgii Ogólnej, Katowice 41,0
Całkowite wycięcie żołądka z węzłami chłonnymi (typ D2)
 • 1. Szpital Uniwersytecki, I Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJ, Klinika Gastroenterologii, Kraków 172,8
 • 2. Szpital Specjalistyczny, Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyń, Zabrze 100,0
 • 3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny św. Barbary, Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Koloproktologicznej, Sosnowiec 82,0
 • 4. SP Centralny Szpital Kliniczny, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby AM, Warszawa 60,0
 • 5. SP Szpital Kliniczny nr 1, II Klinika Chirurgii Ogólnej, Lublin 55,5
 • 6. Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Chirurgii Onkologicznej, Elbląg 53,9
 • 7. SP Szpital Kliniczny nr 1, Akademickie Centrum Kliniczne AM, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej, Gdańsk 53,0
 • 8. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Wrocław 35,2
 • 9. SP Szpital Kliniczny nr 1, II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Wrocław 34,9
 • 10. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1, Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej, Łódź 34,3
 • 11. Wojewódzki Szpital Zespolony, Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej AM, Toruń 31,4
 • 12. Szpital Specjalistyczny, Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii, Końskie 27,9
 • 13. SP Centralny Szpital Kliniczny ŚAM, Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego, Katowice 27,3
 • 14. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, Oddział Chirurgii Ogólnej, Jastrzębie Zdrój 27,2
 • 15. Szpital Zespolony im. L. Perzyny, Oddział Chirurgiczny I, Kalisz 23,8
 • 16. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera, Oddział Chirurgii Ogólnej, Kraków 17,2
 • 17. SP ZOZ, Oddział Chirurgii Ogólnej, Świdnica 16,6
 • 18. SP Szpital Kliniczny nr 5 Uniwersytetu Medycznego, Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej, Łódź 15,4
 • 19. Zespolony Szpital Rejonowy, I Oddział Chirurgii Ogólnej, Zabrze 15,0
 • 20. SP Szpital Kliniczny CMKP, Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej, Warszawa 13,5
Rekonstrukcja uszkodzonych przewodów żółciowych w odcinku przywątrobowym
 • 1. SP Centralny Szpital Kliniczny, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby AM, Warszawa 176,4
 • 2. SP Centralny Szpital Kliniczny ŚAM, Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego, Katowice 168,0
 • 3. Szpital Uniwersytecki, I Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJ, Klinika Gastroenterologii, Kraków 159,4
 • 4. SP Szpital Kliniczny CMKP, Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej, Warszawa 117,7
 • 5. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1, Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej, Łódź 115,2
 • 6. SP Szpital Kliniczny nr 1, Akademickie Centrum Kliniczne AM, Katedra i  Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej, Gdańsk 93,3
 • 7. SP Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Szczecin 72,5
 • 8. SP Szpital Kliniczny nr 1, II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Wrocław 62,1
 • 9. Szpital im. L. Rydygiera, Oddział Chirurgii Ogólnej, Katowice 58,8
 • 10. Miejski Szpital Zespolony, Oddział Chirurgii Ogólnej, Olsztyn 57,4
 • 11. Wojewódzki Szpital Zespolony, Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej AM, Toruń 56,3
 • 12. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny św. Barbary, Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Koloproktologicznej, Sosnowiec 55,2
 • 13. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, Oddział Chirurgii Ogólnej, Jastrzębie Zdrój 54,0
 • 14. Publiczny Specjalistyczny ZOZ, Chirurgia I i Chirurgia Dziecięca, Inowrocław 51,4
 • 15. Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Chirurgii Onkologicznej, Elbląg 46,5
 • 16. Szpital Specjalistyczny, Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii, Końskie 46,0
 • 17. Centrum Medyczne - ZOZ Olmedica, Oddział Chirurgiczny, Olecko 44,8
 • 18. Szpital Specjalistyczny, Oddział Chirurgii Ogólnej, Dąbrowa Górnicza 40,7
 • 19. SP Szpital Kliniczny nr 1, II Klinika Chirurgii Ogólnej, Lublin 40,2
 • 20. Szpital Specjalistyczny EuroMediCare, Oddział Chirurgii Ogólnej, Wrocław 37,2
Niskie przednie wycięcie odbytnicy z powodu raka z całkowitym wycięciem mezorektum
 • 1. SP Szpital Kliniczny nr 5 Uniwersytetu Medycznego, Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej, Łódź 168,5
 • 2. SP Szpital Kliniczny nr 1, II Klinika Chirurgii Ogólnej, Lublin 142,6
 • 3. Szpital Uniwersytecki, I Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJ, Klinika Gastroenterologii, Kraków 138,5
 • 4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Św. Barbary, Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Koloproktologicznej, Sosnowiec 123,0
 • 5. Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Chirurgii Onkologicznej, Elbląg 119,8
 • 6. Szpital Specjalistyczny, Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyń, Zabrze 69,4
 • 7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Chirurgii Ogólnej, Wrocław 64,8
 • 7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Wrocław 64,8
 • 8. Szpital Zespolony im. L. Perzyny, Oddział Chirurgiczny I, Kalisz 63,0
 • 9. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Chirurgii Ogólnej, Siedlce 61,8
 • 10. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1, Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej, Łódź 61,3
 • 11. SP Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Szczecin 60,8
 • 12. Miejski Szpital Zespolony, Oddział Chirurgii Ogólnej, Olsztyn 58,2
 • 13. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, Oddział Chirurgii Ogólnej, Jastrzębie Zdrój 56,9
 • 13. Wojewódzki Szpital Zespolony, Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej AM, Toruń 56,9
 • 14. SP Centralny Szpital Kliniczny, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby AM, Warszawa 55,7
 • 15. SP Szpital Kliniczny nr 1, Akademickie Centrum Kliniczne AM, Katedra i  Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej, Gdańsk 52,4
 • 16. 10. Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Bydgoszcz 51,8
 • 17. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera, Oddział Chirurgii Ogólnej, Kraków 51,7
 • 18. SP Centralny Szpital Kliniczny ŚAM, Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego, Katowice 51,0


O tym, jak ocenialiśmy szpitale, czytaj tutaj
Okładka tygodnika WPROST: 51/2004
Więcej możesz przeczytać w 51/2004 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 3
 • wojtek12345-81@o2.pl IP
  dzień dobry mam pytanie? dotyczy to klinik okulistycznych lecz nie w Polsce lecz zagranicą moze koś ma pojęcie gdzie są bardzo dobre takie szpitale lub kliniki ? pozdrawiam
  • Teresa IP
   Klinika Okulist.Przemienienia Pańskiego w Poznaniu nie jest jedynym ośrodkiem usuwającym guzy wewnątrzgałkowe. Tego typu zabiegi wykonuje się od kilku już lat w Klinice Okulistycznej w Krakowie, która jest ośrodkiem najdłużej w Polsce zajmującym się leczeniem nowotworów wewnątrzgałkowych.
   Także w tej Klinice wykonuje się operacje ciała szklistego i odwarstwienia siatkówki.
   • kikrusia:P IP
    nie wiem czy jesteście zorientowani w tym o co chcę Was zapytać, ale czy wiecie coś na temat skuteczności zabiegów korygowania zeza w szpitalu Barlickim w Łodzi?? kto przeprowadza tam takie zabiegi i na ile są one skuteczne u osób w wieku 20 lat zezujących na jedno oko i mających w nim astygmatyzm i niedowidzenie w 45 procentach od dziećiństwa, moja wada wzroku jest plusowa i kąt zeza to 3 stopnie, ale w okularach korekcyjnych oko rzadziej zezuje. Odpowiedzcie mi, bo tak jek Wy pragnę mieć zdrowe oczęta;)

    Czytaj także