Platforma przeciw PiS

Platforma przeciw PiS

Warszawskie władze PO zobowiązały swoich członków do głosowania przeciwko udzieleniu absolutorium prezydentowi stolicy Lechowi Kaczyńskiemu (PiS). PO nie podoba się zwłaszcza niski poziom inwestycji.
Szefowa mazowieckich struktur PO Hanna Gronkiewicz-Waltz w oświadczeniu podkreśla, że PO negatywnie ocenia działania prezydenta Lecha Kaczyńskiego i krytykuje niski poziom inwestycji w mieście w okresie jego prezydentury. Według wyliczeń PO w latach 2000-2002 wszystkie warszawskie gminy inwestowały łącznie ponad 30 proc. swoich dochodów, podczas gdy w roku 2003, który był pierwszym rokiem budżetowym prezydenta Kaczyńskiego inwestycje te spadły blisko o połowę (do 16 proc.). Według Platformy podobna proporcja utrzymała się też w roku 2004.

Ponadto Gronkiewicz-Waltz zarzuca Lechowi Kaczyńskiemu, że nie zajął się budową mieszkań komunalnych w stolicy, co jest według niej konieczne ze względu na decyzję o uwolnieniu czynszów oraz, że niedostatecznie wykorzystuje możliwości, jakie dają stolicy fundusze strukturalne.

Zdaniem szefowej mazowieckiej Platformy jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest brak strategii rozwoju miasta.

"Jednocześnie PO z niepokojem zauważa fakt systematycznego wzrostu wydatków administracyjnych". Według wyliczeń tej partii w  2002 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca stolicy wynosiły one 240 zł, w roku 2003 - 270 zł, a w roku 2004 - już 300 zł.

Pozytywnie o wykonaniu ubiegłorocznego budżetu wypowiedziały się Regionalna Izba Obrachunkowa, Komisja Budżetu i Komisja Rewizyjna Rady Miasta.

Głosowanie zaplanowano na poniedziałek, po  rozpatrzeniu przez radnych sprawozdania z wykonania budżetu stolicy w 2004 r. Jak wyjaśniła radna Julia Pitera (niezrzeszona), jeśli nawet radni nie udzielą prezydentowi absolutorium nie będzie to miało żadnych skutków prawnych. "Teoretycznie mogą w takim przypadku zgłosić wniosek o rozpisanie referendum w sprawie odwołania prezydenta, ale nie są do tego niczym zobligowani" - powiedziała.

em, pap

Czytaj także

 0