Odszedł Jerzy Eysymontt

Odszedł Jerzy Eysymontt

W piątek wieczorem w wieku 68 lat zmarł Jerzy Eysymontt, poseł na Sejm I i II kadencji, b. szef Centralnego Urzędu Planowania i przewodniczący Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów
Eysymontt zmarł w swoim domu w Warszawie po długiej chorobie.

Jerzy Eysymontt, urodzony w 1937 r., ukończył studia na Wydziale Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Jego kariera naukowa była związana z Instytutem Planowania, a następnie z  Wydziałem Nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 1980 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W tym samym czasie Eysymontt zaangażował się w działalność opozycyjną, biorąc udział w pracach niezależnego zespołu naukowego (zwanego zespołem Balcerowicza) nad projektem radykalnych reform gospodarczych. W 1980 r. uczestniczył w opracowaniu programu ekonomicznego "Solidarności". Był ekspertem Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" i publicystą prasy podziemnej.

W demokratycznej Polsce był posłem na Sejm I II kadencji w latach 1991-1997 r. W latach 1991-1992 sprawował stanowisko ministra- kierownika Centralnego Urzędu Planowania oraz przewodniczącego KERM, a potem - 1998-2000 - podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki. W ostatnich latach życia Eysymontt był działaczem Partii Centrum.

em, pap

Czytaj także

 0