Oferta po prostu do odrzucenia

Oferta po prostu do odrzucenia

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do obrotu publicznego spółkę żeglugową Odratrans. Firma wybiera się na giełdę. Wyniki ma niezłe, wskaźniki również. Gorzej wyglądają dane dotyczące grupy kapitałowej i powiązań osób zarządzających. Inwestycja w spółkę może więc być więcej niż ryzykowna.
Z Odratrans związani byli lub są ludzie, których przeszłość biznesowa budzi wątpliwości. Jerzy Majewski, pracujący do niedawna w zarządzie Izo-Erg, większościowego akcjonariusza Odratransu, i w samym Odratransie, zasiadał w radach nadzorczych wielu firm, które popadły w tarapaty finansowe, np. bydgoskich spółek Byfuch i Famor. Z kolei Piotr Adamczyk, prezes VII NFI, zasiadający również w radzie nadzorczej Odratransu, zasłynął ze sprzedaży akcji zarządzanego przez siebie funduszu po niskich cenach spółce BE4, w której sam miał udziały. W 2003 r. jako szef VII NFI sprzedał Odratrans Izo-Ergowi.
Zbigniew Nowik, prezes I Funduszu Mistral, który jest większościowym akcjonariuszem Izo-Ergu, a więc pośrednio również Odratransu, stał się postacią publiczną dzięki powiązaniom z zamordowanym ministrem Jackiem Dębskim. Zarządzał też firmą Metalchem, której wierzytelności syndyk podliczył w ubiegłym roku na 27 mln zł.

Wątpliwa polityka
Od kilku miesięcy trwa rotacja w zarządzie Odratransu. W ciągu dwóch lat zmieniło się trzech prezesów. Arkadiusz Forster, rzecznik przedsiębiorstwa, utrzymuje, że nie wie, z czego wynikały tak częste zmiany. Twierdzi też, że nie zna ani funduszu Mistral, ani osób nim zarządzających, mimo powiązań ze spółkami.
- Naszym właścicielem jest Izo-Erg i to wiem, o dalszych powiązaniach wiedzieć nie muszę - uzasadnia.
W należącym do Mistrala Izo-Ergu na temat większościowego akcjonariusza może się tylko wypowiadać dyrektor finansowy. Trudno go jednak zastać w pracy. Łatwiej się skontaktować z szefem Mistrala Pawłem Nowikiem. Twierdzi on, że fundusz działa od 2001 r., a jego celem jest inwestowanie na rynku niepublicznym. O innych zakupach niż Izo-Erg nie mówi. W ubiegłym roku Mistral osiągnął 5,9 mln zł przychodów i 2,8 mln zł zysku netto.
Trudno też uzyskać informacje o funkcji, jaką teraz pełni Jerzy Majewski w przedsiębiorstwach Izo-Erg i Odratrans. Na stronach internetowych pierwszej ze spółek figuruje jako członek zarządu. Okazuje się jednak, że już nie pracuje i prawdopodobnie przeszedł do zarządu Odratransu.
- Był w zarządzie, ale już nie jest - mówi Arkadiusz Forster i szybko dodaje, że nic nie może powiedzieć ze względu na wymogi KPWiG.
- Przed debiutem giełdowym Odratrans chce się odżegnać od powiązań z osobami, które mają negatywną przeszłość
- podsumowuje pracownik firmy.

Rasowane wyniki?
W ubiegłym roku Odratrans wypracował 6,6 mln zł zysku netto przy przychodach 70,5 mln zł. Przychody całej grupy, składającej się z 10 spółek, są większe o zaledwie 2 miliony, a zysk operacyjny niższy. O dwóch niemieckich spółkach z grupy wiadomo niewiele, poza tym, że jedna jest w likwidacji, a druga nie prowadzi działalności operacyjnej. Niepokojący jest również bardzo szybki wzrost zobowiązań w 2004 r. z 13 mln zł do 22 mln zł samej spółki i z 13 mln zł do 33,7 mln zł grupy kapitałowej.
Z danych finansowych wynika, że największą korzyścią posiadania udziałów w grupie jest możliwość pobrania dywidendy. W ubiegłym roku grupa wypłaciła ponad 3 mln zł z 7 mln zł zysku.
Pracownicy należącej do grupy Żeglugi Bydgoskiej podejrzewają, że dobre wyniki Odratransu są wypracowywane ich kosztem. - Dziwię się, dlaczego jest podział w przewozach między Odratransem a Żeglugą Bydgoską, skoro firmy należą do jednej spółki. Nasze jednostki nie są dopuszczane do przewozu węgla, zostaliśmy praktycznie wyeliminowani ze złomu, nasze pchacze stoją tygodniami i czekają na towar, a Odratrans cały czas wozi węgiel. Przecież nasze postoje przynoszą straty i firmie, i dzierżawcy - żali się pracownik Żeglugi.
Niewiadomych dotyczących spółki jest wiele. Gdy zamykaliśmy ten numer BW prospekt emisyjny nie był jeszcze opublikowany. Z pewnością będzie to jedna z ciekawszych lektur, choć wielu szczegółów dotyczących byłego kierownictwa firmy naszym zdaniem zabraknie.


Odratrans w liczbach

 200220032004
Przychody spółki68,860,970,5
Zysk netto spółki7,02,56,6
Przychody grupy70,361,972,4
Zysk grupy7,02,572,4

Czytaj także

 0