600 mln euro odszkodowania za PZU

600 mln euro odszkodowania za PZU

Skarb Państwa ma kolejny proces w związku ze sporem dotyczącym akcji PZU. Holenderski ubezpieczyciel, akcjonariusz Eureko - firma Achmea domaga się 600 mln euro odszkodowania.
Formalnie pozew Achmei nosi nazwę "zawezwania do próby ugodowej". Ubezpieczyciel wzywa Skarb Państwa do dobrowolnego naprawienia szkody, którą firma w swojej opinii poniosła w związku z  niewykonaniem przez Skarb Państwa umowy sprzedaży akcji PZU z 1999 r. oraz aneksu do tej umowy z kwietnia 2001 r.

Achmea uznała, że niewykonanie tych umów, na podstawie których Eureko miało nabyć kolejne 21 proc. akcji PZU, przyniosło spółce szkody polegające na tym, że samo Eureko nie mogło zadebiutować na  giełdzie. Tym samym - nie mogło rozwijać się tak, jak zakładali akcjonariusze.

Achmea uznała też, że brak oferty publicznej Eureko spowodował spadek wartości akcji tej spółki holdingowej o co najmniej 15 proc. Stąd szacunki 600 mln euro strat.

Holenderski ubezpieczyciel powołuje się m.in. na to, że jak w  ub.r. stwierdził Trybunał Arbitrażowy w Warszawie, Polska nie  sprzedając Eureko kolejnego pakietu akcji PZU, naruszyła polsko- holenderską umowę o wzajemnej ochronie inwestycji.

"Jednakże, poza szkodami Eureko B.V., również jego akcjonariusze ponieśli szkody, które nie mogą być skompensowane przez wyrok wydany w postępowaniu arbitrażowym" - napisano w pozwie.

Achmea chce polubownego rozwiązania sprawy. Jednak jeśli nie  dojdzie to do skutku, zamierza wnieść powództwo do sądu holenderskiego, ponieważ szkoda miała miejsce w Holandii.

Sprawa z powództwa Achmei jest drugą sprawą o odszkodowanie, wniesioną przed polski sąd w związku z niezrealizowaniem postanowień umowy prywatyzacyjnej PZU. Równolegle toczy się przed tym samym warszawskim sądem (Wydział Gospodarczy) sprawa z  powództwa Eureko, które domaga się sprzedaży 21 proc. akcji PZU przez Skarb Państwa oraz 6 mld zł odszkodowania.

Dwie dotychczasowe rozprawy nie przyniosły żadnego rozwiązania. Do 1 lutego sąd ma otrzymać stanowisko resortu skarbu w sprawie propozycji zawarcia ugody, złożonych przez Eureko pod koniec listopada, a 8 lutego ma odbyć się kolejna rozprawa.

W poniedziałek Eureko wygrało proces wytoczony b. senatorowi i b. ministrowi skarbu Andrzejowi Chronowskiemu. Sąd Okręgowy w  Warszawie uznał, że ubiegłoroczne zarzuty Chronowskiego, jakoby Eureko miało kupić PZU za pieniądze PZU, są niezgodne z prawdą.

ss, pap

Czytaj także

 0