Jurek grozi Trybunałem za weksle

Jurek grozi Trybunałem za weksle

Andrzej Lepper do piątku powinien ogłosić, że weksle podpisane przez kandydatów Samoobrony są nieważne. Inaczej marszałek Sejmu Marek Jurek skieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności działania tej partii z konstytucją - dowiedział się "Dziennik". Samoobrona najpóźniej w piątek musi ogłosić oficjalną deklarację, że wycofuje się z weksli. Marek Jurek chce także, by partia zwróciła posłom podpisane przez nich w kampanii wyborczej zobowiązania. Członkowie Samoobrony, którzy kandydowali w wyborach parlamentarnych, musieli podpisać zobowiązanie, że po wyborach nie wyjdą z klubu. Jako zabezpieczenie każdy z nich wystawił weksel na sumę ponad pół miliona złotych. Co się stanie, jeśli Lepper nadal będzie upierał się, że weksle są zgodne z prawem i nie zastosuje się do wniosku marszałka? Wówczas Marek Jurek wystąpi do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności działania tej partii z ustawą zasadniczą. Zgodnie z ustawą o partiach politycznych może to oznaczać, że sąd postanowi o wykreśleniu Samoobrony z ewidencji. Takiego postanowienia nie można zaskarżyć. A sprawa trafi do sądu jeśli Trybunał wyda orzeczenie o sprzeczności z konstytucją celów lub działalności partii politycznej. - Marszałek kontaktuje się w tej sprawie bezpośrednio z Andrzejem Lepperem lub Krzysztofem Filipkiem - powiedział "Dziennikowi" rzecznik marszałka Sejmu Szymon Ruman. Dodaje, że to, czy wniosek ostatecznie trafi do Trybunału zależy od tego, czy władze Samoobrony rozwiążą do piątku tę sprawę - czytamy w tekście "Jurek grozi Trybunałem za weksle".

Czytaj także

 0