Gaz-System włączył się do walki z epidemią wspierając finansowo służbę medyczną i placówki oświatowe

Gaz-System włączył się do walki z epidemią wspierając finansowo służbę medyczną i placówki oświatowe

Gaz System wspiera placówki oświatowe
Gaz System wspiera placówki oświatowe / Źródło: Gaz System
Operator gazociągów przesyłowych Gaz-System przekazał dotąd ponad dwa miliony złotych na wyposażenie szpitali w sprzęt niezbędny do zabezpieczania personelu medycznego i leczenia COVID-19. Wsparcie finansowe w ramach tej kwoty objęło również zakup zestawów komputerowych w ramach zdalnego nauczania w szkołach.

Gaz-System to jedna z kluczowych dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju spółek, która na co dzień odpowiada m.in. za transport i dostawy paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju. To także inwestor, który buduje nowe gazociągi, w tym strategiczny dla polskiej energetyki projekt Baltic Pipe. Jednak dziś, gdy świat zmaga się z pandemią, Gaz-System włącza się do walki z koronawirusem. W tym celu spółka przekazała darowizny finansowe na rzecz czterech placówek medycznych.

Szpital Wojskowy w Wałczu oraz Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu zostały wpisane przez Ministerstwo Zdrowia na listę oddziałów zakaźnych dla pacjentów z infekcją wywołaną przez koronawirusa (SARS-COV-2 / COVID-19).

I tak dla placówki w Wałczu przeznaczono kwotę 665 tys. zł na doposażenie w 20 łóżek szpitalnych, respirator transportowy z możliwością pracy w środowisku MIR, urządzenie typu UTM z niezbędnym oprogramowaniem do pracy zdalnej, termometry bezdotykowe i duży pakiet środków ochrony osobistej. Natomiast Szpital Miejski w Świnoujściu otrzymał kwotę 250 tys. zł. Dofinansowanie obejmuje zakup respiratora z możliwością monitorowania badania kalorymetrii pośredniej, aparatu do ciągłej terapii nerkozastępczej, masek HEPA i kombinezonów. A zarząd Polskiego LNG (Grupa kapitałowa Gaz-System) zdecydował o użyczeniu samochodu dla potrzeb tego szpitala. Z kolei zarząd Gaz-Systemu złożył deklarację użyczenia samochodu dla jednego z warszawskich szpitali.

Darowizny na doposażenie tych placówek medycznych zostały uzgodnione z dyrekcją szpitali w koordynacji z Ministerstwem Aktywów Państwowych. Mają one zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, na terenie którego jest zlokalizowany Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz planowana do realizacji inwestycja Baltic Pipe – kluczowe elementy budowania niezależności energetycznej Polski.

Wsparcie finansowe otrzymał również Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi. Przekazana kwota to niemal 349 tys. zł, która pokryje refundację zakupu aparatów do diagnostyki zakażenia wirusem COVID-19 oraz aparatów do tlenoterapii.

Gaz-System włączył się również w akcję Caritas Polska i stał się partnerem akcji #WdzięczniMedykom. Tym samym spółka przekazała darowiznę w wysokości 200 tys. zł na zakup 2 szt. respiratorów transportowych oraz środków ochrony osobistej i do dezynfekcji, koniecznych do przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem COVID-19 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą.

Przeciwdziałanie wykluczeniu

Z powodu koronawirusa 25 marca wprowadzono obowiązek prowadzenia przez szkoły zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Od tej pory do kontaktów między uczniami i rodzicami a nauczycielami mają służyć środki komunikacji elektronicznej. Każde dziecko w czasie lekcji musi być zalogowane i mieć dostęp do internetu. Niestety nie wszyscy uczniowie mają dostęp do komputera. Dlatego w odpowiedzi na zapotrzebowanie powstałe w gminach na obszarach, w których Gaz-System prowadzi swoje inwestycje, spółka uruchomiła program „Gaz-System dla Edukacji”. Jego celem jest wyrównanie szans cyfrowych poprzez zwiększenie dostępu do edukacji w czasie stanu epidemii w Polsce.

Program „Gaz-System dla Edukacji” zakłada przekazanie do każdej gminy darowizny finansowej na zakup sprzętu do nauki zdalnej, który następnie zostanie przekazany do szkół. Na czas pracy zdalnej szkoły wypożyczą sprzęt dla najbardziej potrzebujących uczniów. Program będzie trwał do końca roku szkolnego 2019/2020. Wsparcie finansowe w łącznej kwocie 750 tys. zł będzie skierowane do 47 szkół z 25 gmin znajdujących się na terenach, gdzie spółka prowadzi kluczowe inwestycje budowy gazociągów takich jak: Gustorzyn-Wronów, Hermanowice-Strachocina, Strachocina-Pogórska Wola, Pogórska Wola-Tworzeń, Tworzeń-Tworóg, Tworóg-Kędzierzyn Koźle, Zdzieszowice-Wrocław oraz GIPL Południe, GIPL Północ.

Wsparcie GAZ-SYSTEM dotrze do gmin: Andrzejewo, Bakałarzewo, Baruchowo, Boguty-Pianki, Bolesław, Bukowsko, Głowaczów, Grajewo, Janowiec Wielkopolski, Komańcza, Kowal, Lewin Brzeski, Maków, Mały Płock, Mogielnica, Nowogród, Puławy, Regnów, Sadkowice, Sanok, Sarnaki, Szypliszki, Toszek, Tworóg, Żychlin.

Kompleksowe wsparcie dla potrzebujących

Pomoc GAZ-SYSTEM w czasie epidemii jest wielowymiarowa. Spółka pomaga nie tylko doraźnie, ale prowadzi cykliczne projekty edukacyjne dla najmłodszych. W ramach warsztatów chemicznych w zeszłym roku mobilne laboratorium GAZ-SYSTEM przejechało aż 5000 km. W ponad 80 gminach w Polsce odbyły się zajęcia lekcyjne o paliwach gazowych oraz bezpiecznej eksploatacji gazociągów. Warsztaty miały za zadanie rozbudzić fascynację do chemii i fizyki. W ramach odpowiedzialności za środowisko naturalne GAZ-SYSTEM organizuje corocznie otwarty konkurs grantowy Funduszu Naturalnej Energii, który pozwala finansować projekty ekologiczne. W zeszłym roku miała miejsce dziesiąta edycja konkursu. Do realizacji wybranych zostało 24 projekty z 5 województw.

Czytaj też:
Czy gaz przywróci do życia Ostrołękę C

GAZ-SYSTEM FORUM – kontakt z klientami w trybie zdalnym

Przyjęta na czas trwania COVID-19 nowa formuła GAZ-SYSTEM FORUM zakłada przekazywanie uczestnikom rynku materiałów informacyjnych z omówieniem aktualnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem i rozwojem rynku gazu oraz korzystaniem z usług oferowanych przez operatora.

Dzięki zastosowaniu tej formy kontaktu, spółka w bezpieczny sposób prowadzi dialog z uczestnikami rynku i przekazuje istotne informacje dla obecnych i potencjalnych klientów. Do każdego z poruszanych zagadnień klienci Gaz-System mogą przesyłać pytania, na które spółka odpowiada drogą mailową. Przewiduje się publikację w zanonimizowanej formie otrzymanych pytań i odpowiedzi, jeśli kontaktujący się Klienci wyrażą na to zgodę.Wszystkie materiały oraz zestawienie pytań i odpowiedzi są udostępniane na stronie www.gaz-system.pl w zakładce Strefa Klienta. Pierwszy pakiet informacji z podsumowaniem najważniejszych wydarzeń i zmian w otoczeniu rynkowym, już został opublikowany 23 kwietnia, drugi 30 kwietnia br. W przypadku pytań można kontaktować się mailowo na adres: rynek@gaz-system.pl

Źródło: Wprost
 0

Czytaj także