Emisja CO2 na celowniku. Rząd zmieni normy zgodnie z wytycznymi UE

Emisja CO2 na celowniku. Rząd zmieni normy zgodnie z wytycznymi UE

Elektrociepłownia Bełchatów
Elektrociepłownia Bełchatów / Źródło: Fotolia / konik60
Polski rząd planuje wprowadzić nowe przepisy dotyczące emisji CO2. Zmiana ma dostosować obowiązujące przepisy do norm UE.

Rząd chce wprowadzić do ustawy o rynku mocy nowe przepisy, dotyczące wymogów dla zdolności wytwórczych, w tym emisji dwutlenku węgla i nakładające na operatora obowiązek informowania prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) oraz ministra właściwego do spraw energii o zawarciu każdej umowy o współpracy z zagranicznymi operatorami systemów przesyłowych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (RM).

Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o rynku mocy przez Radę Ministrów planowane jest na III kwartał.

Unijne normy dotyczące emisji CO2

Celem planowanej nowelizacji jest zapewnienie zgodności przepisów z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z 5 czerwca 2019 r. w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej.

Określa ono nowe wymogi dla mechanizmów zdolności wytwórczych, w tym limity emisji dwutlenku węgla. Jednocześnie wyklucza z uczestnictwa w rynku mocy nowe jednostki wytwórcze (nieprowadzące produkcji komercyjnej) emitujące więcej niż 550 g CO2/kWh, a od 1 lipca 2025 r. także jednostki istniejące (prowadzące produkcję komercyjną przed 4 lipca 2019 r.) emitujące więcej niż 550 g CO2/kWh oraz ponad 350 kg CO2/kW w ciągu roku. Limity te nie dotyczą umów mocowych zawartych przed 31 grudnia 2019 r.

Zgodnie z rozporządzeniem 2019/943 organ regulacyjny wyznacza i podaje do publicznej wiadomości wielkość wartości niedostarczonej energii. Szacowane wartości niedostarczonej energii aktualizowane mają być co najmniej raz na pięć lat.

Normy emisji CO2 w Polsce. Możliwe zmiany

Planowane jest wprowadzenie przepisów, nakładających na prezesa URE obowiązku przedstawiania mocy jaką należy zakupić na aukcji.

W ustawie o rynku mocy miałyby – jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych – wprowadzone zmiany, dotyczące:

  • informowania, przez operatora, prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) oraz ministra właściwego do spraw energii o zawarciu i każdej zmianie umowy o współpracy z zagranicznymi operatorami systemów przesyłowych;
  • dostosowania ustawy o rynku mocy do mechanizmu podzielnej płatności;
  • modelu naliczania kar za opóźnienie w oddaniu jednostki do eksploatacji;
  • wprowadzenia możliwości korekty parametrów umowy mocowej (zmiana mocy osiągalnej, zmiana technologii wytwarzania energii elektrycznej na technologię niskoemisyjną);
  • określenia kto i w jakim terminie publikuje stawkę kary na dany rok dostaw;
  • zaktualizowania oraz uzupełnienia przepisów dotyczących opłaty mocowej.

Czytaj też:
Potrzebna kompleksowa transformacja Śląska. „Zmiany w energetyce powinniśmy zacząć już 20 lat temu. Jesteśmy spóźnieni”

Źródło: ISBnews
+
 0

Czytaj także