Ministerstwo Klimatu rozpoczęło prace nad Strategią Wodorową Polski do 2030 roku

Ministerstwo Klimatu rozpoczęło prace nad Strategią Wodorową Polski do 2030 roku

Podpisanie listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej
Podpisanie listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej Źródło:Ministerstwo Klimatu
Rozpoczęły się prace nad „Strategią Wodorową Polski do 2030 roku”, w ramach której rozwinięte zostaną niskoemisyjne technologie produkcji energii z wykorzystaniem wodoru.

Na lipcowym spotkaniu przedstawicieli resortu klimatu – ministra Michała Kurtyki i wiceministra Ireneusza Zyski – z reprezentantami najważniejszych spółek sektora energetycznego i transportowego poinformowano o rozpoczęciu prac nad polską strategią wodorową, której główne cele opierają się na stworzeniu łańcucha wartości dla niskoemisyjnych technologii wodorowych, wzmocnieniu roli wodoru w budowaniu polskiego bezpieczeństwa energetycznego, wdrożeniu wodoru jako paliwa transportowego oraz na przygotowaniu nowych regulacji dla rynku wodoru.

W trakcie spotkania podpisano także list intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego. A sygnatariusze porozumienia, tj. GAZ-SYSTEM, PGNiG, Grupa Azoty, PKN ORLEN i Grupa LOTOS, zadeklarowali podjęcie współpracy na rzecz badań i rozwoju technologii wodorowych w Polsce.

Czytaj też:
Polska i Litwa zacieśniają współpracę w ramach transformacji energetycznej w kierunku czystych źródeł energii

– Budowanie gospodarki wodorowej to wielkie wyzwanie dla naszych przedsiębiorstw i instytucji naukowych. Firmy, które dzisiaj podpisały wspólnie z Ministrem Klimatu list intencyjny w sprawie budowy gospodarki wodorowej, mają szansę stać się liderami tego rynku zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej – mówił minister Michał Kurtyka.

Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Klimatu rozwój sektora wodorowego w najbliższej dekadzie może w znaczący sposób przyczynić się do ograniczenia przez Polskę emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do atmosfery, w szczególności z sektora transportowego. Resort spodziewa się także wzrostu zużycia wodoru w ciepłownictwie - dzięki rozwojowi technologii power-to-gas/liquid.

Potencjał przemysłowy i naukowy Polski pozwala także na budowę fabryki ogniw paliwowych i elektrolizerów, dlatego Ministerstwo Klimatu zobowiązało się do stworzenia najlepszych warunków do inwestowania w tę technologię w Polsce.

Czytaj też:
GAZ-SYSTEM w ubiegłym roku przesłał rekordowe 20,5 mld m sześc. gazu

Bardzo ważnym elementem strategii wodorowej będzie budowa infrastruktury dystrybucji i tankowania.

– Dzięki zwiększeniu udziału wodoru w naszym miksie energetycznym możemy w sposób istotny ograniczyć import surowców z zagranicy, a w konsekwencji zwiększyć naszą niezależność i bezpieczeństwo energetyczne – powiedział wiceminister Ireneusz Zyska.

Polska strategia wodorowa jest obecnie przygotowywana przez Ministerstwo Klimatu i jesienią zostanie skierowana do konsultacji publicznych, zaś do końca roku przekazana do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w czerwcu podobną strategię rozwoju technologii wodorowych przyjął nasz zachodni sąsiad – Niemcy.

Dlaczego właśnie na wodór jako na paliwo przyszłości stawia świat? Ponieważ ma wiele zastosowań: może być nośnikiem energii i umożliwiać magazynowanie energii z OZE a także służyć jako czyste paliwo dla transportu oraz do wytwarzania amoniaku i nawozów sztucznych.

Źródło: Wprost