Grupa ORLEN wspiera rozwój sektora morskiej energetyki wiatrowej
Artykuł sponsorowany

Grupa ORLEN wspiera rozwój sektora morskiej energetyki wiatrowej

Morska farma wiatrowa, zdjęcie ilustracyjne
Morska farma wiatrowa, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Unsplash / Bob Brewer
Pięć spółek z Grupy ORLEN zaangażowanych w projekty energetyczne na Bałtyku podpisało tzw. umowę sektorową. Przyjęty dokument wyznacza kierunki rozwoju branży offshore w Polsce.

„Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” – bo tak brzmi pełna nazwa umowy – to efekt prac ministerstw, administracji rządowej, inwestorów, przedsiębiorstw, instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej. Prace nad umową zostały zainicjowane podpisaniem w lipcu 2020 roku w Ministerstwie Klimatu listu intencyjnego o współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Jego inicjatorzy dostrzegli potrzebę stworzenia platformy współpracy ze strony administracji rządowej, samorządu, inwestorów i operatorów morskich farm wiatrowych oraz przedstawicieli środowisk naukowych i łańcucha dostaw branży offshore wind.

Impuls do rozwoju

Porozumienie ma na celu wsparcie rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, a także zwiększenie polskiego udziału w łańcuchach dostaw przy powstawaniu i eksploatacji farm wiatrowych budowanych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Już dzisiaj polski łańcuch dostaw dla morskich farm wiatrowych obejmuje ponad 400 firm.

Zgodnie z przyjętymi założeniami sygnatariusze porozumienia będą dążyć m.in. do maksymalizacji zaangażowania krajowych w firm w realizację inwestycji. Dla projektów realizowanych w ramach pierwszej fazy przewidziano udział tzw. local content w wysokości 20-30 proc. ich łącznej wartości. Dla projektów realizowanych do 2030 roku udział ten wzrośnie co najmniej do 45 proc. i minimum do 50 proc. dla projektów realizowanych po 2030 roku.

Jak zaznaczył premier Mateusz Morawiecki w liście do uczestników uroczystości podpisania porozumienia, warte ponad 130 mld złotych inwestycje w morskie farmy wiatrowe to kolejne wielkie projekty z udziałem państwa, które będą jednym z kół zamachowych polskiej gospodarki. To realne pieniądze, które trafią do do polskich przedsiębiorców, stoczni i przemysłu, a także pozwolą na stworzenie kilkudziesięciu tysięcy nowych miejsc pracy – podkreślił premier.

Kluczowi gracze

Wśród sygnatariuszy porozumienia znalazły się kluczowe z punktu widzenia kształtowania kierunków rozwoju polskiego sektora offshore wind instytucje i firmy, w tym m.in.: Minister Klimatu i Środowiska, Minister Aktywów Państwowych, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, przedstawiciele inwestorów, środowisk edukacyjnych, naukowych i organizacji branżowych. Łącznie pod dokumentem umowy sektorowej swoje podpisy złożyło 120 podmiotów, tym samym zobowiązując się do realizowania w przyszłości wspólnie wypracowanych postulatów.

PKN ORLEN buduje morską energetykę wiatrową

Sygnatariuszami umowy sektorowej jest również pięć podmiotów z Grupy ORLEN, które realizują lub są zaangażowane w projekty energetyczne na Bałtyku: PKN ORLEN, Baltic Power, ORLEN Neptun, Energa OZE oraz Energa MFW. Spółki Grupy ORLEN poprzez realizację obecnych i przyszłych projektów offshore wind będą działały m.in. na rzecz edukacji, rynku pracy i badań naukowych, wspierając tym samym rozwój całego polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej. W prace nad kształtem umowy zaangażowanych było łącznie kilkunastu ekspertów z Grupy ORLEN, którzy brali aktywny udział w pracach każdej z sześciu specjalistycznych grup roboczych.

Grupa ORLEN angażuje się w sektorze morskiej energetyki wiatrowej ze świadomością, że odegra ona jedną z kluczowych ról w transformacji energetycznej i osiągnięciu neutralności emisyjnej Koncernu. Aby morska energetyka wiatrowa stała się nowym impulsem dla gospodarki potrzebne są działania określające ramy jej funkcjonowania - po to powstała umowa sektorowa. Koncern włączył się w jej opracowanie, wiedząc, że Sector Deal, obok tak ważnych dla branży dokumentów jak ustawa offshore, będzie kolejnym krokiem milowym dla rozwoju energetyki wiatrowej na Bałtyku

- Przyjęta w Polsce umowa sektorowa to unikalne rozwiązanie w skali Europy. To szczególnie ważne, jeśli spojrzymy na nią przez pryzmat tego, że powstała w momencie kształtowania się naszego rynku offshore. Za tę inicjatywę i wkład pracy nad jej powstaniem należą się wyrazy uznania dla wszystkich stron. Ministrowi Klimatu i Pełnomocnikowi Rządu ds. OZE za zainicjowanie rozmów i proces opracowania, organizacjom branżowym, edukacyjnym, naukowym za zaangażowanie i stronie biznesowej, za jej wkład i zobowiązanie do realizacji umowy – podkreśla Anna Moskwa, dyrektor Biura Morskich Farm Wiatrowych PKN ORLEN.

Rozbudowa potencjału energetycznego na Bałtyku jest jednym z kluczowych projektów rozwojowych Grupy ORLEN realizowanym obecnie przez pięć podmiotów. Swoje kompetencje i doświadczenie w obszarze morskiej energetyki wiatrowej Koncern rozbudowuje m.in. poprzez realizację projektu Baltic Power – morskiej farmy wiatrowej o mocy do 1,2 GW, powstającej w partnerstwie z kanadyjską spółką Northland Power. Ponadto spółki ORLEN Neptun i Energa MFW planują pozyskanie możliwie jak największej liczby spośród 11 nowych koncesji, uprawniających do realizacji projektów offshore wind w nadchodzących latach. Z kolei spółka Energa OZE rozpoczęła intensywne działania w zakresie rozwoju usługi serwisowania przyszłych morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

Według założeń przyjętej i realizowanej Polityki Energetycznej Polski do 2040 tylko do 2030 roku na polskich wodach ma powstać 9-11 GW mocy zainstalowanych w morskiej energetyce wiatrowej. Grupa ORLEN planuje stać się jednym z liderów w tym obszarze m.in. dzięki realizacji strategii ORLEN2030. Do 2030 na inwestycje w nowoczesną energetykę, w tym na projekty offshore wind, Koncern przeznaczy 47 mld zł.

Czytaj też:
PKN ORLEN zakupi pierwszą w Polsce lokomotywę na wodór