Nie będzie rosyjskiego węgla w Polsce. Sejm przegłosował ustawę

Nie będzie rosyjskiego węgla w Polsce. Sejm przegłosował ustawę

Pociąg z węglem
Pociąg z węglem Źródło: Shutterstock / Vyacheslav Svetlichnyy
Posłowie przegłosowali zakaz sprowadzania węgla z Rosji i uznawanych przez nią republik separatystycznych. Nikt nie był przeciw.

Sejm poparł przepisy wprowadzające zakaz wwozu do Polski i tranzytu węgla z Federacji Rosyjskiej oraz kontrolowanych przez separatystów obwodów ługańskiego i donieckiego na Ukrainie. Za ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego głosowało 445 posłów, nikt nie był przeciwny, a 11 wstrzymało się od głosu.

Zakaz importu węgla z Rosji

Zgodnie z przyjętym przepisem, „zakazuje się przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej węgla objętego pozycją 2701 Wspólnej Taryfy Celnej pochodzącego z terenu Federacji Rosyjskiej oraz z niekontrolowanych przez Ukrainę obszarów ukraińskiego obwodu donieckiego i ukraińskiego obwodu ługańskiego”.

W uzasadnieniu wskazywano, że ograniczanie importu węgla z Federacji Rosyjskiej spowoduje zwiększenie wydobycia w Polsce oraz zwiększenie importu z pozostałych kierunków, takich jak: Australia, Kolumbia, Stany Zjednoczone. W uzasadnieniu przypomniano, że polski sektor elektroenergetyczny jest niezależny od dostaw węgla importowanego. Dla pozostałych sektorów gospodarki możliwe jest przekierowanie dostaw na inne kierunki.

Polska kupiła od Rosji aż 8 mln ton węgla

W 2021 r. z Rosji do Polski zaimportowano około 8 mln ton węgla energetycznego, co oznacza spadek o 1,1 mln ton w porównaniu z 2020 r. i o 2,5 mln ton mniej w porównaniu do 2019 r. Węgiel z Rosji importowany jest przede wszystkim przez podmioty prywatne. Wykorzystywany jest na zaspokojenie potrzeb gospodarstw domowych, prywatnych przedsiębiorstw (np. zakładów przetwórczych, producentów warzyw itd.) oraz małych ciepłowni. Import węgla energetycznego (w mln t) w 2021 r.: Rosja – 8,03, Kolumbia – 0,6, Kazachstan – 0,51, inne – 0,11, USA – 0,08.

Przyjęta regulacja zostanie przedstawiona Komisji Europejskiej do notyfikacji technicznej, ma ona odbywać się trybie pilnym. Ustawa ma wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:
Sejm przyjął ustawę o zamrażaniu rosyjskich majątków. Embargo na import węgla z Rosji