Wyniki Grupy ORLEN za czwarty kwartał 2022 r. tworzą solidną bazę rozwoju gospodarczego i wzrostu bezpieczeństwa energetycznego Polski
Artykuł sponsorowany

Wyniki Grupy ORLEN za czwarty kwartał 2022 r. tworzą solidną bazę rozwoju gospodarczego i wzrostu bezpieczeństwa energetycznego Polski

Grupa Orlen, zdjęcie ilustracyjne
Grupa Orlen, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PKN ORLEN
Po raz pierwszy zaprezentowano wyniki połączonej Grupy ORLEN uwzględniające działalność czterech firm: PKN ORLEN, Energa, LOTOS oraz PGNiG. Grupa wypracowała w czwartym kwartale ponad 100 mld zł przychodów, z czego 8 proc. to zysk netto w wysokości 8,1 mld zł*. Koncern inwestuje ogromne środki w transformację energetyczną, co pozwoli budować długoterminowe bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Proces połączenia PKN ORLEN z Grupą PGNiG sfinalizowano w listopadzie 2022 r., a trzy miesiące wcześniej nastąpiło przejęcie Grupy LOTOS. W tej sposób powstała największa w Europie Środkowej grupa paliwowo-energetyczna, która obsługuje ponad 100 mln klientów. Grupa ORLEN pod względem przychodów plasuje się wśród 150 największych firm na świecie.

Tylko w 2022 r. Grupa ORLEN odprowadziła do budżetu Państwa 39 mld zł z tytułu podatków, czyli o ok. 13 mld zł więcej niż w 2015 r.

W czwartym kwartale 2022 r. Grupa ORLEN wypracowała*:

  • Przychody: 102,3 mld zł
  • EBITDA LIFO: 16,1 mld zł
  • Zysk netto: 8,1 mld zł

*wyniki oczyszczone o jednorazowy zysk na okazyjnym nabyciu PGNiG

W 2022 r. Grupa ORLEN osiągnęła**:

  • Przychody: 278,5 mld zł
  • EBITDA LIFO: 38,7 mld zł
  • Zysk netto: 21,5 mld zł

**wyniki oczyszczone o jednorazowy zysk na okazyjnym nabyciu Grupy LOTOS i PGNiG

Wymierne rezultaty

Wyniki za czwarty kwartał jednoznacznie pokazują, że połączenie PKN ORLEN, Grupy LOTOS i PGNiG już przynosi wymierne rezultaty. Powstał silny koncern o mocnych fundamentach, gwarantujących stabilność finansową oraz trwałą wartość i potencjał do dalszych zysków dla akcjonariuszy. Stworzono solidną podstawę do dalszego rozwoju i realizacji strategicznych projektów, kluczowych dla przyszłości Grupy ORLEN i polskiej gospodarki.

Koncern inwestuje wypracowane zyski. Tylko w minionym roku na realizację największego w historii koncernu programu inwestycyjnego przeznaczył, już jako jedna grupa, rekordową kwotę 19,6 mld zł. W tym roku wzrośnie ona aż do 36 mld zł. To ogromne środki, które w znacznym stopniu będą zainwestowane w transformację energetyczną, w tym rozwój energetyki odnawialnej oraz zeroemisyjnej technologii jądrowej. Pozwoli to budować długoterminowe bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Dzięki inwestycjom realizowanym przez Grupę Orlen powstają nowe miejsca pracy, a polskie firmy, które są ich wykonawcami, mogą się rozwijać, napędzając krajową gospodarkę.

W efekcie połączenia w tym roku Grupa przeznaczy także prawie 14 mld zł na zamrożenie cen gazu dla 7 mln polskich domów i 35 tys. podmiotów wrażliwych, takich jak szpitale, szkoły czy żłobki. Będzie to działaniem osłonowym przed skutkami kryzysu energetycznego.

Środki zaradcze

Koncern w ostatnim kwartale 2022 r. realizował środki zaradcze uzgodnione z Komisją Europejską w ramach przejęcia Grupy LOTOS. PKN ORLEN sfinalizował m.in. transakcje z Saudi Aramco, której elementem jest umowa na dostawy ropy do całej połączonej Grupy ORLEN – nie tylko w Polsce, ale też w regionie. Dodatkowo PKN ORLEN, Saudi Aramco i jej spółka zależna SABIC podpisały porozumienie o współpracy przy potencjalnym projekcie petrochemicznym w Gdańsku.

Realizowane były także środki zaradcze w segmencie detalicznym. Grupa ORLEN przejęła i rozpoczęła rebranding 79 stacji paliw na Węgrzech, działających dotychczas pod marką Lukoil. Do połowy 2024 roku koncern nabędzie kolejne 103 stacje paliw na Słowacji i Węgrzech. W czwartym kwartale ub.r. Grupa ORLEN rozpoczęła także proces rebrandingu i włączania stacji paliw LOTOS do swojej sieci sprzedaży w Polsce. Obecnie wszystkie funkcjonują już pod marką ORLEN.

Inwestycje w OZE

Koncern nadal prowadził prace związane z rozwojem odnawialnych źródeł energii, w tym z budową morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Zapadła strategiczna decyzja o budowie pierwszego na polskim morzu terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych w Porcie Świnoujście. Terminal, który rozpocznie pracę w 2025 roku, ma być jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie. W morskiej farmie wiatrowej, która jest wspólnym projektem Grupy ORLEN i Northland Power, będzie pracować 76 nowoczesnych turbin o mocy 15 MW firmy Vestas. Ich elementy będą wytwarzane w nowej fabryce w Szczecinie. Fabryka turbin, w której znajdzie pracę nawet 700 osób, zostanie ukończona w 2024 roku.

Grupa ORLEN pod koniec 2022 r. zakończyła też budowę jednej z największych farm fotowoltaicznych w kraju. Farma o łącznej mocy 62 MW znajduje się w okolicach Wielbarka (woj. warmińsko-mazurskie). Będzie zasilić czystą energią ponad 30 tys. gospodarstw domowych, a pełne zdolności produkcyjne osiągnie w tym kwartale. Kontynuowane są również prace związane z budową kolejnej farmy fotowoltaicznej – o mocy 65 MW, która powstanie w miejscowości Przykona (woj. wielkopolskie). Budowa ma ruszyć w połowie tego roku.

Koncern inwestuje także w produkcję biogazu i biometanu. Buduje pierwszą w Polsce ekologiczną biogazownię. Projekt przełoży się na ograniczenie emisji dwutlenku węgla w transporcie drogowym. Pilotażowa instalacja, która powstaje w Głąbowie (woj. warmińsko-mazurskie), umożliwi produkcję ponad 7 mln m sześc. biometanu rocznie, przekształcanego następnie w paliwo – bioLNG. Taka ilość paliwa pozwala na przejechanie 22 mln km pojazdem ciężarowym. Uruchomienie inwestycji, której wartość szacowana jest na 180 mln zł, planowane jest w drugiej połowie 2024 r.

Wydobycie ropy i gazu

Grupa ORLEN podejmuje także działania w obszarze wydobycia ropy i gazu. W grudniu ub. r. spółki PGNiG Upstream Norway i LOTOS Exploration & Production Norge uzyskały udziały w czterech koncesjach poszukiwawczych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W ten sposób Grupa ORLEN posiada w Norwegii już 98 koncesji.

Najwyższe w historii oceny ratingowe

Przeznaczając miliardy złotych na inwestycje, koncern obniżył jednocześnie zadłużenie o 7,2 mld zł (kw/kw) i o 14,6 mld zł (r/r). Stosunek długu netto do wyniku operacyjnego EBITDA kształtował się na poziomie (-) 0,08x.

W efekcie zrealizowanych fuzji PKN ORLEN z Grupą LOTOS i PGNiG oraz stabilnej sytuacji finansowej koncern otrzymał najwyższe w historii oceny ratingowe. Agencja Moody’s Investors Service podwyższyła ocenę do poziomu A3, a Agencja Fitch Ratings podniosła aż o dwa poziomy długoterminowy rating koncernu do „BBB+”.

Solidne fundamenty finansowe i konsekwentna realizacja celów biznesowych we wszystkich obszarach działalności umożliwiły 3 października br. wypłatę dywidendy za rok 2021 na przyjętym w strategii koncernu poziomie 3,5 zł na akcję.

Wpływ fuzji na wyniki koncernu

W IV kwartale ubiegłego rok zysk operacyjny EBITDA LIFO Grupy ORLEN, oczyszczony o jednorazowy zysk z tytułu okazyjnego nabycia Grupy PGNiG, wyniósł 16,1 mld zł. Przychody przekroczyły 100 mld zł, głównie w efekcie konsolidacji wyników przejętej Grupy LOTOS oraz Grupy PGNiG, z czego 35 proc. pochodziło ze sprzedaży za granicą. Pozytywny wpływ fuzji na wyniki koncernu odzwierciedlają w szczególności: obszar rafinerii, który zanotował wolumenowo o ponad 40 proc. wyższą sprzedaż (r/r) oraz silny segment wydobycia ropy i gazu na świecie z łącznymi zasobami wydobywalnymi 2P na poziomie 1,3 mld boe/d (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej).

Segment rafinerii

W czwartym kwartale 2022 r. segment rafinerii wypracował zysk EBITDA LIFO w wysokości 10,9 mld zł, z czego 3,6 mld zł to wynik przejętej Grupy LOTOS. Na wynik w tym obszarze wpłynęło sprzyjające otoczenie makroekonomiczne. Przerób ropy w rafineriach Grupy ORLEN wyniósł 11,2 mt, co oznacza 98 proc. wykorzystania mocy. W czwartym kwartale koncern odnotował wzrost sprzedaży o 43 proc. (r/r), w tym sprzedaż benzyny wzrosła o 30 proc., oleju napędowego o 53 proc., LPG o 61 proc., paliwa lotniczego JET o 40 proc., przy niższej sprzedaży COO o (-) 3 proc. W Polsce sprzedaż była wyższa o 75 proc., w Czechach o 14 proc., a na Litwie o 3 proc.

Segment wydobycia ropy i gazu

Zysk operacyjny segmentu wydobycia ropy i gazu w ostatnim kwartale wyniósł 6,3 mld zł. To przede wszystkim korzystny efekt konsolidacji wyników PGNiG i Grupy LOTOS, które łącznie sięgnęły ok. 6,1 mld zł. Sprzedaż w trzecim kwartale wzrosła o 73 proc. (r/r), w tym: wyższa siedmiokrotnie była sprzedaż ropy, gazu ziemnego o 3 proc. i kondensatu gazowego o 42 proc. W efekcie przejęcia Grupy PGNiG istotnie wzrosły zasoby ropy i gazu oraz poziom wydobycia, głównie w Polsce i Norwegii. Na koniec roku łączne zasoby ropy i gazu wynosiły 1,3 mld boe.

Segment petrochemiczny

Segment petrochemii wypracował zysk operacyjny EBITDA LIFO na poziomie 583 mln zł, chociaż popyt na produkty petrochemiczne w efekcie spowolnienia gospodarczego zmalał. Według prognoz do 2030 roku wartość globalnego rynku petrochemikaliów i bazowych tworzyw sztucznych ma się podwoić. Z tego powodu PKN ORLEN zgodnie z założeniami strategicznymi inwestuje w rozwój aktywów w tym segmencie z naciskiem na nowoczesną petrochemię, w tym recykling.

Segment energetyki

Segment energetyki w ostatnim kwartale 2022 r. osiągnął EBITDA w wysokości 364 mln zł. W tym okresie łączna produkcja w Grupie ORLEN wyniosła 3,8 TWh energii elektrycznej. Po uwzględnieniu nowych źródeł wytwórczych była o 17 proc. wyższa (r/r). Blisko połowa energii została wyprodukowana z odnawialnych źródeł energii oraz w jednostkach zasilanych gazem.

Segment detaliczny

Sprzedaż na stacjach paliw w Polsce, która odpowiadała za zaledwie ok. 3 proc. zysku operacyjnego EBIDA LIFO, miała niewielki wpływ na wynik Grupy ORLEN w czwartym kwartale 2022 r. Segment detaliczny Grupy ORLEN osiągnął w tym czasie EBITDA na poziomie 665 mln zł, przy wzroście sprzedaży w Polsce o 6 proc., w Czechach o 5 proc., na Litwie o 2 proc.

Na koniec 2022 r. w sieć detaliczną Grupy ORLEN tworzyło 3097 stacji paliw, co oznacza wzrost o 216 obiektów (r/r). Nowe stacje otwarto głównie w Polsce i na Węgrzech w efekcie realizacji środków zaradczych w ramach przejęcia Grupy LOTOS, a także na Słowacji w wyniku uruchomienia i rebrandingu samoobsługowych stacji przejętych od lokalnej sieci. W sieci ORLEN w regionie funkcjonuje już łącznie 2459 punktów sprzedaży pozapaliwowej w tym: 1847 w Polsce (ORLEN w ruchu), 334 w Czechach, 173 w Niemczech, 29 na Litwie i 17 na Słowacji i 59 na Węgrzech. PKN ORLEN rozwijał również sieć tankowania paliw alternatywnych. Klienci mogą już korzystać z 637 punktów alternatywnego tankowania, w tym: 493 w Polsce, 125 w Czechach i 19 w Niemczech.

Segment gazu

W rezultacie spadku popytu na gaz i zmniejszenia wolumenów sprzedaży oraz dystrybucji segment gazu odnotował w czwartym kwartale wynik EBITDA na poziomie (-) 2,1 mld zł. Import gazu do Polski w wyniósł w tym czasie 39,7 TWh, w tym 52 proc. stanowiło LNG. W terminalu LNG w Świnoujściu rozładowano 18 statków. Wolumen gazu zmagazynowanego przez Grupę ORLEN na koniec 2022 r. wyniósł 28,7 TWh. Oznacza to, że stan napełnienia instalacji magazynowych w Polsce osiągnął 97 proc.