Grupa ORLEN: coraz większe wydobycie gazu ziemnego w Norwegii
Artykuł sponsorowany

Grupa ORLEN: coraz większe wydobycie gazu ziemnego w Norwegii

Grupa Orlen, zdjęcie ilustracyjne
Grupa Orlen, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PKN ORLEN
Dzięki najnowszej akwizycji jeszcze więcej gazu przesyłanego do Polski ze złóż norweskich przez spółkę Grupy ORLEN będzie pochodziło z własnego wydobycia. PGNiG Upstream Norway (PUN) kupiła od Equinor Energy dodatkowo prawie 20 proc. udziałów w złożu gazowym Eirin na Morzu Północnym. Dzięki tej transakcji ilość gazu, który Grupa ORLEN pozyska łącznie z tego złoża, wzrośnie do ponad 1,5 mld m sześc., czyli niemal o 200 proc.

Finalizacja transakcji pozwoli Grupie ORLEN na dalsze zwiększenie własnego wydobycia gazu ziemnego, a także przyczyni się do optymalizacji działalności koncernu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Przypomnijmy: akwizycje poczynione w ostatnich latach umożliwią wzrost wolumenu gazu wydobywanego przez koncern ze złóż norweskich o ponad miliard metrów sześciennych rocznie, do 4 mld m sześc. w br.

Efektywność inwestycji

Rozpoczęcie prac wiertniczych na złożu Eirin zaplanowano na III kwartał tego roku, a uruchomienie wydobycia – na drugie półrocze przyszłego roku. W złożu mają być wykonane dwa odwierty produkcyjne, z których gaz będzie przesyłany podmorskim gazociągiem do platformy na złożu Gina Krog, w którym Grupa ORLEN również posiada 41,3 proc. udziałów. Wyrównanie odsetka udziałów koncernu w Gina Krog i Eirin umożliwi optymalizację kosztów zarządzania wspólnie eksploatowanymi złożami.

Niskoemisyjne wydobycie

Platforma Gina Krog jest zasilana poprzez podmorskie łącze energią elektryczną produkowaną na lądzie, która w 98 proc. pochodzi z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim elektrowni wodnych. Dzięki temu wielkość emisji produkcji na platformie jest bardzo niska i wyniesie w tym roku ok. 0,7 kg CO2 na jedną wyprodukowaną baryłkę ekwiwalentu ropy (ang. barrel of oil equivalent, boe). To niewiele, bo średnia dla całego Norweskiego Szelfu Kontynentalnego to ok. 8 kg dwutlenku węgla na baryłkę.

Podłączenie Eirin do Giny Krog może umożliwić jeszcze większe zmniejszenie intensywności emisji na platformie, za sprawą zwiększenia wolumenu przetwarzanego surowca przy jednoczesnym utrzymaniu całkowitej bezwzględnej wielkości emisji na porównywalnym poziomie.

Złoża Eirin i Gina Krog są częścią obszaru wydobywczego Sleipner, który stanowi jeden z głównych hubów produkcyjnych koncernu ORLEN na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Coraz więcej gazu z własnego wydobycia

Transakcja pomiędzy norweską spółką koncernu ORLEN i Equinor wymaga jeszcze uzyskania odpowiednich zgód administracyjnych. Po sfinalizowaniu transakcji łączny udział koncernu w złożu Eirin wzrośnie do 41,3 proc. Zasoby złoża są szacowane na ok. 27 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, z czego ponad 85 proc. stanowi gaz ziemny.

ORLEN ma na Norweskim Szelfie Kontynentalnym już ponad 100 koncesji na poszukiwanie i wydobycie gazu. Obecnie eksploatuje 19 złóż, a na kolejnych dziewięciu prowadzi zagospodarowanie w celu uruchomienia na nich produkcji. W ubiegłym roku spółka PGNiG Upstream Norway wyprodukowała prawie 27 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej węglowodorów, w tym ponad 3 mld m sześc. gazu. Spółka zakłada w tym roku zwiększenie wydobycia gazu ziemnego jeszcze o miliard mld m sześc. To istotny krok w kierunku realizacji strategicznego celu koncernu, którym jest produkcja na Norweskim Szelfie Kontynentalnym ponad 6 mld m sześc. gazu rocznie w 2030 r.

Wydobywany surowiec jest przesyłany do Polski gazociągiem Baltic Pipe.