MCI Capital SA, Ewa Ogryczak - Wiceprezes Zarządu, CFO, #136 PREZENTACJE WYNIKÓW

MCI Capital SA, Ewa Ogryczak - Wiceprezes Zarządu, CFO, #136 PREZENTACJE WYNIKÓW

MCI Capital SA, Ewa Ogryczak - Wiceprezes Zarządu
MCI Capital SA, Ewa Ogryczak - Wiceprezes Zarządu / Źródło: YouTube / inwestorzy.tv
Ewa Ogryczak, Wiceprezes Zarządu, MCI Capital SA omawia wyniki I półrocza oraz strukturę przychodów Spółki.

Czytaj także

 0

Czytaj także