Rząd zdecydował. Płaca minimalna i stawka godzinowa pójdą w górę

Rząd zdecydował. Płaca minimalna i stawka godzinowa pójdą w górę

Polski złoty (fot. © Darios/Fotolia.pl)
Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, w którym zdecydowała o podniesieniu na 2018 r. płacy minimalnej o 100 zł do 2100 oraz minimalnej stawki godzinowej do 13,7 zł z 13 zł.

„Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. będzie wynosiło 2100 zł. Oznacza to wzrost o 100 zł (5%) w stosunku do 2017 r. Kwota ta stanowi 47,3% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2018 r. Minimalna stawka godzinowa w 2018 r. będzie wynosiła 13,7 zł” – czytamy w komunikacie.

W czerwcu Rada Ministrów proponowała, aby minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło od 2018 roku do 2,08 tys. zł z 2 tys. zł obowiązujących obecnie oraz podniesienie minimalnej stawki godzinowej do 13,5 zł w 2018 r. z 13 zł w 2017 r.

– Zgodnie z regułą określoną w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wysokość minimalnej stawki godzinowej jest waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. To oznacza, że podnieśliśmy minimalne stawki o 5 procent – mówi szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Minimalne wynagrodzenie za pracę to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić każdemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy niezależnie od posiadanych kwalifikacji, zaszeregowania osobistego, składników wynagrodzenia, systemu i rozkładu czasu pracy stosowanych u danego pracodawcy, jak również szczególnych właściwości i warunków pracy.

Wynagrodzenie poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę jest naruszeniem praw pracowniczych. Wraz ze wzrostem tego wynagrodzenia rosną także inne świadczenia, takie jak: odprawa przy zwolnieniu grupowym, wynosząca maksymalnie piętnastokrotność płacy minimalnej, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas przestoju czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do określonych umów zlecenia (art. 734 Kodeksu cywilnego) oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 Kodeksu cywilnego). Podobnie jak wynagrodzenie za pracę, podlega szczególnej ochronie.

– Wzrost płacy minimalnej w obecnej sytuacji na rynku pracy, przy niskim bezrobociu, przybywających miejscach pracy i wzroście płac jest uzasadniony – mówi minister Elżbieta Rafalska.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Rada Ministrów jest zobowiązana do ustalenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej do 15 września każdego roku. Przed wydaniem rozporządzenia projekt nowej regulacji został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Czytaj także

 4
 • 14 PLN to 3,5 EUR - w DEU płaca minimalna to ok. 10,0 EUR, w Polsce pracuje sie za ok. 1/3, nie wiem jaka płaca minimalna obowiązuje w ROM: Taki w UE wyścig szczurów dla tych samych "panów", pomijając Ukraińców i muzułmańskich "uchodźców", pracujących za jeszcze mniej. Taka istota IV. neoliberalnej homorzeszy, znanej wcześniej jako "zachód", wcześniej określana jako pańszczyzna. Żaden postęp cywilizacyjny.
  • Marek Tropiciel
   przy Macronie?
   walnij się swobodnie.
   • Oj biedni przedsiębiorcy,teraz to będą dopłacać do interesu zamiast zarabiać,a swoją drogą w Europie Zachodniej,płaca minimalna jest ponad dwukrotnie wyższa i żaden przedsiębiorca nie ma problemu z konkurencyjnością a u nas ta sama gadka od wielu lat,mimo że PKB wzrosło prawie siedmiokrotnie.I pewnie na miejsce polskiego pracownika czeka tysiące Ukraińców,pewnie już wiedzą o braku rąk do pracy i za darmochę tez nie przyjdą.