Upadłość Konsumencka - odpowiedzi na kluczowe pytania
Materiał partnera

Upadłość Konsumencka - odpowiedzi na kluczowe pytania

Upadłość Konsumencka - Spiralazadluzenia.pl
Upadłość Konsumencka - Spiralazadluzenia.pl / Źródło: Spiralazadluzenia.pl
Jeszcze kilka lat temu upadłość konsumencka była tematem tabu, o którym niewiele się mówiło. Na szczęście podejście do tego postępowania oddłużającego przeszło diametralną poprawę i dzisiaj – głównie za sprawą wielu internetowych publikacji – zadłużeni konsumenci zdają sobie sprawę, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej to bardzo często ich jedyny sposób na wyjście z długów i spokojne życie.

Wciąż jednak pewną tajemnicą owiane są informacje dotyczące jednego z najważniejszych elementów postępowania upadłościowego, czyli wniosku o upadłość konsumencką. Wiele internetowych publikacji upraszcza przygotowanie wniosku i porównuje go do prostego pisma, które składamy w różnych urzędach. Tak niestety nie jest. Wniosek o upadłość to najważniejszy element całego postępowania. Na jego podstawie sąd będzie decydował o dalszych losach dłużnika. Jeżeli zostanie przygotowany zbyt opieszale, to może zostać odrzucony przez sąd i całe postępowanie oddłużające skończy się już na tym etapie.

Aby ustrzec wielu zadłużonych konsumentów przed popełnieniem błędów w przygotowaniu wniosku, przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się na ten temat pytania:

1. Czy ja w ogóle mogę ogłosić upadłość konsumencką?

Podstawą do ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność, czyli brak środków do regularnych spłat zadłużenia, a posiadany majątek jest zbyt mały, żeby zaspokoić oczekiwania wierzycieli. Kolejną przesłanką jest fakt, że trudna sytuacja finansowa, w której znalazł się konsument nie wynika bezpośrednio z jego winy, a jest skutkiem choroby, utraty pracy, śmierci bliskiej osoby, kataklizmu lub działań osób trzecich. Może ona też wynikać z tego, że zaciągnięte zobowiązania po prostu go przerosły, np. w wyniku zmiany sytuacji życiowej - nowa praca, ale z niższymi zarobkami.

Ponadto, należy być osobą fizyczną z miejscem zamieszkania lub pobytu w Polsce i nie prowadzić lub zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej minimum na rok przed złożeniem wniosku.

2. Jakie dokumenty i informacje są potrzebne do przygotowania wniosku?

Zanim konsument zacznie przygotowywać treść wniosku, powinien skompletować wszystkie niezbędne dokumenty, które będą stanowić dowody na poparcie faktów z historii kredytowej oraz osobistej.

Pierwszym krokiem może być skrupulatny opis swojej historii z uwzględnieniem sytuacji życiowej przed zaciągnięciem zobowiązań finansowych. Duży nacisk należy położyć na przyczyny popadnięcia w stan niewypłacalności oraz dlaczego i na co zostały zaciągnięte zobowiązania.

Wszystkie opisane wydarzenia powinny być podparte odpowiednimi dokumentami, które będą świadczyły o wiarygodności przedstawianych faktów. W tym przypadku będą to:

  • umowy kredytów/ pożyczek,
  • aktualne pismo od komornika w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego (ostatnie otrzymane- maksymalnie sprzed 6miesięcy),
  • raport BIK PLUS - pełna wersja,
  • dokument poświadczający otrzymywane wynagrodzenie, np. umowa o pracę, umowa zlecenie, decyzja z ZUS o wysokości zasiłku, renty, itp.,
  • w przypadku zwolnienia/wypowiedzenia stosunku pracy– świadectwo pracy/ oświadczenie o wypowiedzeniu,
  • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,
  • w przypadku choroby/ przebytej choroby – dokumentacja lekarska,
  • jeżeli inne okoliczności, np. zaprzestanie spłaty czynszu i w związku z tym przymusowe opuszczenie mieszkania– wypowiedzenie umowy najmu itp.,
  • w przypadku otrzymywania dodatkowych świadczeń – pisma, decyzje poświadczające, np. dofinansowanie z MOPS-u.

Dodatkowo, do wniosku powinien zostać dołączony szczegółowy wykaz majątku, lista miesięcznych wydatków, spis zobowiązań finansowych oraz informacje o rodzinie – w szczególności niepełnoletnich będących na utrzymaniu dłużnika. Zebranie tych informacji pozwoli na to, aby sąd miał pełny obraz sytuacji życiowej dłużnika.

3. Wniosek o upadłość konsumencką – samemu czy z pomocą prawnika?

Przede wszystkim, należy mocno podkreślić, że w przygotowaniu i złożeniu wniosku nie ma obowiązku korzystania z pomocy prawnika. Konsument może to zrobić samemu. Warto jednak dobrze przemyśleć ten krok.

Zwrócenie się z pomocą do prawnika to większe bezpieczeństwo dłużnika, ale i wymierne korzyści. Oprócz podstawowych jak: dokonanie analizy sytuacji prawno – finansowej pod kątem możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej oraz sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jest to chociażby renegocjowanie z bankiem warunków umowy kredytowej, negocjowanie warunków układu z wierzycielami oraz reprezentowanie dłużnika przed sądem upadłościowym.

Jest również jedna niewymierna korzyść, o której często zapominają dłużnicy. To bezpieczeństwo. Świadomość, że pracuje dla nas specjalista z dziedziny prawa, który zrobi wszystko, co w jego mocy, aby wyprowadzić swojego klienta na prostą przy jak najmniejszych stratach, sprawi, że ta wyczerpująca psychicznie sytuacja, stanie się – chociaż trochę – bardziej znośna i nieco łatwiejsza do przetrwania.

Rolą osoby zadłużonej jest jedynie przygotowanie wskazanych przez pełnomocnika dokumentów związanych z posiadanym majątkiem i wierzytelnościami.

4. Z jakimi kosztami należy się liczyć?

Koszty związane z korzystaniem z pomocy prawnej specjalistów zazwyczaj owiane są tajemnicą i najczęściej są przekłamane przez nie zawsze rzetelne doniesienia medialne. Może to być w szczególności kłopotliwe dla osób, które do tej pory nie korzystały z usług kancelarii prawnych. Dlatego najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest umówienie się na spotkanie z radcą prawnym i szczera rozmowa na temat swojej kondycji finansowej. Warto bowiem pamiętać, że kancelarie nie mają stałych cenników, a wynagrodzenie za przeprowadzenie postępowania w trybie upadłości konsumenckiej może być ustalane indywidualnie z klientem. Odbywa się to najczęściej podczas pierwszych konsultacji, po zapoznaniu się z jego sytuacją. Wysokość honorarium uzależniona jest od sytuacji prawno-majątkowej dłużnika oraz nakładu pracy i czasu trwania postępowania upadłościowego.

Mnóstwo dodatkowych informacji związanych z upadłością konsumencką a także wiele praktycznych porad dotyczących wychodzenia z długów udostępnionych jest bezpłatnie na serwisie informacyjnym Spiralazadluzenia.pl

Czytaj także

 0