Lokum Deweloper SA, Bartosz Kuźniar - Prezes Zarządu, #201 PREZENTACJE WYNIKÓW