Duża obwodnica Warszawy. Ruszają prace, rząd przedstawił plan

Duża obwodnica Warszawy. Ruszają prace, rząd przedstawił plan

Warszawa (fot. marchello74.Fotolia.pl)
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje się do budowy wielkiego ringu wokół Warszawy. – W ciągu kilku lat Warszawa będzie miała swoją pełną obwodnicę, ale już dziś wiemy, że ona nie wystarczy. Dlatego przygotowujemy się do budowy tzw. trasy A50, czyli dużej obwodnicy Warszawy, która będzie przebiegać kilkadziesiąt kilometrów od stolicy – tłumaczył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, obecna obwodnica w ciągu tras S2 i S8 już teraz w szczytach natężenia ruchu jest bardzo mocno obciążona. Generalny Pomiar Ruchu przeprowadzony w 2015 r. zanotował na moście Grota Roweckiego w ciągu S8 ponad 140 tys. pojazdów. Jest to wartość średniego dobowego rocznego ruchu, notowane są również wzrosty ruchu nawet do 200 tys. pojazdów. Tłoczno robi się także na zachodnim wylocie z Warszawy i zachodnio-południowej obwodnicy w ciągu drogi S2.

– GDDKiA rozpoczęła prace analityczne dotyczące budowy Dużej Obwodnicy Warszawy. W pierwszej kolejności przeprowadzona zostanie analiza wskazująca na optymalne oddalenie wariantów przyszłej obwodnicy od granic administracyjnych miasta oraz miejsca ich możliwych powiązań z istniejącą i planowaną siecią dróg. Uwzględnione zostanie również skomunikowanie z planowanym Centralnym Portem Komunikacyjnym – podkreślił wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz.

Plany budowy

Następnie, dla wstępnie nakreślonego modelu sieci drogowej, zostanie wykonana uproszczona prognoza ruchu, której wyniki pokażą przyszłe, szacunkowe natężenia ruchu. Wielopłaszczyznowa analiza będzie podstawą do określenia klasy i przekroju planowanej obwodnicy. Równocześnie wskazane elementy sieci zostaną wstępnie poddane analizie oddziaływania na środowisko przyrodnicze i mieszkańców, co pozwoli na wskazanie stref wyjątkowo wrażliwych dla mających powstać poszczególnych elementów dużej obwodnicy stolicy.

W wyniku analizy możliwe będzie wskazanie poglądowych wariantów korytarzy obwodnicy. Te zaś będzie trzeba poddać dalszym pracom planistycznym, aby uzyskać Studium Korytarzowe, potrzebne do określenia dokładnego korytarza, w jakim będzie można wyznaczać możliwe warianty trasy.

Czytaj także

 3
 • czekamy na plan budowy Via - Baltica sprzed dwóch lat .
  • Rząd przedstawił plan na kanał Mierzeji Wislanej .
   Rząd (ten sam ) przedstawił plan budowy centralnego lotniska .
   Rząd (ten sam ) przedstawił plan rozbiórki Pałacu Kultury
   Rząd (ten sam ) ................to nudne ........
   • Centralny port lotniczy ----- rozbiórka Pałacu Kultury ----- obwodnica Warszawy

    500 metrów autostrady na rok