Asfalt to podstawa

Asfalt to podstawa

Wykonawca zakończył już układanie asfaltu na ciągu głównym odcinka E ze Strykowa do Konotopy 123RF
Przyszłość budownictwa drogowego to tworzenie coraz trwalszych nawierzchni drogowych oraz poszukiwanie proekologicznych rozwiązań – mówi Adam Wojczuk.

Według danych GUS liczba samochodów w Polsce z roku na rok rośnie.

I wiele wskazuje na to, że tendencja ta będzie się utrzymywała. Pod względem liczby aut przypadających na 1 tys. mieszkańców nasz kraj wyprzedza już Wielką Brytanię czy Francję.

Rośnie liczba kierowców, a jak jest z infrastrukturą drogową?

Tu również możemy zaobserwować ożywienie. Wynika ono nie tylko z napływu funduszy unijnych, lecz także z nowych rozwiązań oferowanych w sektorze budownictwa drogowego.

W parze z rosnącą jakością materiałów idą rozwiązania proekologiczne.

To jedna z ważniejszych innowacji w ostatnim czasie. Inwestorzy i producenci materiałów drogowych zwracają coraz większą uwagę nie tylko na przygotowywanie produktów o dużym stopniu wytrzymałości, lecz także rozwój technologii niwelujących szkodliwe obciążenia dla środowiska naturalnego przy wbudowywaniu nawierzchni. Dynamicznie rozwijają się technologie dające możliwość wtórnego wykorzystania już wcześniej wybudowanych nawierzchni. Drogowe nawierzchnie asfaltowe poddają się recyklingowi w 100 proc. zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.

Oferowany przez LOTOS Asfalt produkt jest w stanie wytrzymać 50 lat.

Najnowszej generacji asfalty modyfikowane SBS-em MOD- BIT HiMA pozwalają na budowę nawierzchni długowiecznych. Modyfikujemy również asfalty miałem gumowym. Dzięki takiemu rozwiązaniu asfalt zyskuje większą odporność zmęczeniową, a my jesteśmy w stanie zagospodarować zużyte opony. Jednym słowem to materiał, który częściowo powstał z recyklingu.

Taki asfalt podobno jest też cichszy od innych materiałów wykorzystywanych do budowy dróg, np. betonu.

Ten asfalt doskonale nadaje się do mieszanek mineralno-asfaltowych, które po wbudowaniu dają możliwość obniżenia hałasu podczas jazdy po nawierzchni asfaltowej od 3 do 6 decybeli. Biorąc pod uwagę rosnące natężenie ruchu samochodowego, to bardzo dużo.

Podczas wyboru materiału do budowy dróg ważny jest też aspekt ekonomiczny.

Główną zaletą asfaltu jest możliwość jego wtórnego użycia. Jednym z tworzonych przez nas produktów jest grupa asfaltów WMA. Dzięki nim przy budowie nowych nawierzchni możemy w większym stopniu wykorzystywać granulat pochodzący z recyklingu starych nawierzchni. Wyliczenia pokazują, że w porównaniu z drogami betonowymi nawierzchnie asfaltowe mogą obniżyć koszty budowy infrastruktury komunikacyjnej od 10 do 25 proc.

Poza możliwością wtórnego wykorzystania materiałów kluczowa jest też stabilność cen.

W 2011 r. Polska przypominała jeden wielki plac budowy. Wszystko za sprawą Euro 2012. Pomimo wielu sukcesów inwestycyjnych część firm zbankrutowała. Jedną z przyczyn były wahania cen surowców wykorzystywanych do produkcji asfaltu oraz zmienne kursy walut. Mając to na uwadze, LOTOS Asfalt został pionierem w oferowaniu kontraktów na stałe ceny asfaltu. Jest to szczególnie istotne przy planowaniu wieloletnich projektów. Obecnie możemy zagwarantować ceny nawet na trzy lata. Dzięki takiemu rozwiązaniu wykonawcy mogą realnie oszacować koszty związane z budową drogi i ograniczyć ryzyko przy realizacji kontraktów wieloletnich.

Według programu budowy dróg na lata 2014-2023 w Polsce ma przybyć 3,9 tys. km dróg ekspresowych i autostrad. Czy dostawcy materiałów są gotowi na takie przedsięwzięcie?

LOTOS Asfalt to spółka specjalizująca się w szybkim reagowaniu na potrzeby klienta. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom logistycznym w kluczowym 2011 r., przed mistrzostwami Europy w piłce nożnej, wywiązaliśmy się ze wszystkich dostaw. Od tego czasu dodatkowo udoskonaliliśmy system dystrybucji asfaltu, wprowadzając choćby m-sprzedaż pozwalającą na śledzenie dostaw oraz monitorowanie całego łańcucha logistycznego. Jesteśmy w pełni przygotowani na czekające nas wyzwania.


rozmawiał
Hubert Modrzejewski

Okładka tygodnika WPROST: 20/2018
Ranking został opublikowany w 20/2018 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Czytaj także

 1
  • Teraz już wiadomo - dlaczego jest taki nacisk na utrudnienia w rejestracji samochodów - ograniczający liczbę użytkowników........