Sytuacja bez precedensu. Polska gmina zostanie podzielona i zniknie z map

Sytuacja bez precedensu. Polska gmina zostanie podzielona i zniknie z map

Ostrowice
Ostrowice / Źródło: Newspix.pl / przemyslaw gryn
W przyszłym roku najbardziej zadłużona gmina w Polsce zostanie podzielona między jedną lub dwie sąsiednie. Mienie Ostrowic przejdzie na Skarb Państwa, a gmina lub gminy do których jednostka zostanie włączona nie zostaną obarczone jej długami, czyli nie będą ponosić odpowiedzialności za jej zobowiązania.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie informowała, że stan zadłużenia gminy Ostrowice na koniec 2016 r. wynosił 360,8 proc. planowanych dochodów, a na koniec 2017 r. 437,3 proc. Izba nie widziała żadnych perspektyw finansowych na realizowanie przez gminę inwestycji, a co za tym idzie na rozwój gospodarczy i społeczny. Ze względu na olbrzymie zadłużenie, w styczniu 2016 r. decyzją Prezesa Rady Ministrów w Ostrowicach ustanowiono Zarząd Komisaryczny.

Ze względu na brak możliwości spłaty zadłużenia przez gminę Ostrowice, MSWiA podało, że propozycje przewidują, iż zostanie ona z dniem 1 stycznia 2019 roku zniesiona rozporządzeniem Rady Ministrów. Jej dotychczasowy obszar zostanie z kolei włączony do ustalonych sąsiednich gmin lub gminy, co nastąpi po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

Co z długami gminy?

Mienie Ostrowic przejdzie na Skarb Państwa, a gmina lub gminy do których jednostka zostanie włączona nie zostaną obarczone jej długami, czyli nie będą ponosić odpowiedzialności za jej zobowiązania. Wierzyciele będą zgłaszali swoje wierzytelności Wojewodzie Zachodniopomorskiemu, który będzie analizował i weryfikował te zgłoszenia. W przypadku negatywnej weryfikacji wierzyciele będą mogli skierować sprawę do sądu. Skarb Państwa będzie w tej sprawie reprezentowany przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej.

Proponowane rozwiązanie zakłada, że organy gminy Ostrowice ulegną rozwiązaniu, wygasną też mandaty wójta oraz radnych. Wybory do organów gminy lub gmin, których terytorium zostanie powiększone w wyniku zniesienia gminy Ostrowice zostaną przeprowadzone wraz z odbywającymi się jesienią 2018 r. wyborami samorządowymi.

Czytaj także

 1
  • Przykład, że kot zawinił a psa powiesili... Wójt i Radni - cały czas powtarzam, że na TE stanowiska mogą kandydować osoby z conajmniej średnim wykształceniem o kierunku ekonomicznym... a nie kolesie od kufla z piwem....