Czym jest faktoring dla firm?

Czym jest faktoring dla firm?

Faktoring
Faktoring
Faktoring cieszy się w Polsce coraz większym zainteresowaniem. Nic dziwnego, ponieważ dzięki niemu przedsiębiorstwa zapewniają sobie lepszą płynność finansową, mogąc pozwolić sobie na inwestycje, które pozwalają na obniżenie kosztów działalności i finalnie wyprzedzić konkurencję. Dla jakich firm dedykowany jest faktoring i na czym polega?

Co to jest faktoring?

Faktoring jest obecnie najbardziej elastyczną i najszybciej rozwijającą się usługą finansową. Jest jednym ze sposobów zapewnienia firmom stałego finansowania. Podstawę stanowią umowy pomiędzy Faktorem (wyspecjalizowaną instytucją finansową) a faktorantem, czyli przedsiębiorstwem, które korzysta z usługi faktoringowej. Faktorant przekazuje swoje wierzytelności firmie faktoringowej, otrzymując zapłatę za wykonaną usługę lub sprzedany towar. W transakcjach faktoringowych możemy również wyróżnić trzeciego uczestnika transakcji czyli dłużnika faktoringowego (kontrahenta faktoranta). Jest to podmiot zobowiązany do opłacenia określonej kwoty widniejącej na fakturze za nabyte towary lub usługi.

Dla kogo jest faktoring?

Usługa faktoringu jest dedykowana przedsiębiorstwom prowadzącym sprzedaż towarów lub usług innym firmom, które wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności (kredyt kupiecki). Jest to również alternatywne źródło finansowania bieżącej działalności. Dla przykładu dostawca towaru lub usługi wyznacza 30-dniowy termin płatności. Formalnie w tym czasie realizowany jest przychód, chociaż należność nie jest zaksięgowania. Jednak w tym czasie przedsiębiorstwo może być zobowiązane do uregulowania innych należności związanych na przykład z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników lub dostawą materiałów do produkcji. Aby otrzymać należność na podstawie faktur w krótkim czasie najlepszym rozwiązaniem jest faktoring. Należy wówczas zawrzeć umowę z faktorem na czas nieokreślony, co daje dużą przewagę nad umowami kredytowymi. Ponadto usługa jest idealną opcją dla firm, które chcą zabezpieczyć się przed niewypłacalnością kontrahentów oraz podmiotów gospodarczych poszukujących elastycznych usług finansowych.

Dlaczego warto korzystać z faktoringu?

Chyba każdy przedsiębiorca chciałby otrzymywać należności za fakturę przed terminem. Teraz jest to możliwe. Jedną z wielu zalet faktoringu jest możliwość szybkiego zawarcia umowy i otrzymania gotówki od ręki na dowolny cel. Na spłatę zobowiązania przedsiębiorca ma aż 3 miesiące, co pozwoli na finansowanie bieżącej działalności. Usługa nie wiąże się z czasochłonnym procesem weryfikacji i następuje w całości online. Jedną z firm oferujących takie rozwiązania jest Faktura.pl, która dodatkowo zapewni pomoc w odzyskaniu środków od dłużników.

Usługa faktoringu nie jest dedykowana tylko dużym graczom na rynku, chętnie korzystają z niej firmy z sektora MŚP. Oprócz zapewnienia płynności finansowej firmy, faktoring daje możliwość zaplanowania swoich wydatków bez obaw, że kontrahent nie spłaci swojego zobowiązania na czas. Ponadto ta innowacyjna usługa może wpłynąć długofalowo na zwiększenie obrotów firmy – płacąc swoim dostawcom na czas mogą uzyskać korzystne rabaty. Zalet faktoringu jest wiele, jednak jedno jest pewne – w znaczący sposób ułatwia proces zarządzania należnościami.

Czytaj także

 1
  •  
    Warto jeszcze dodać, że typów faktoringu jest kilka. Najważniejsze z nich to faktoring z regresem (niepełny) i bez regresu (pełny). Pierwszy to usługa bez przejęcia ryzyka niewypłacalności dłużnika, a drugi z przejęciem ryzyka niewypłacalności. Oczywiście ten pierwszy jest tańszy więc warto go wybrać, jeśli potrzebujemy finansować bieżącą działalność, a nie mamy obaw co do wiarygodności naszego kontrahenta.

    Czytaj także