Alumetal SA, Szymon Adamczyk – Prezes Zarządu, #221 PREZENTACJE WYNIKÓW