T-Bull SA, Grzegorz Zwoliński – Prezes Zarządu, #294 ZE SPÓŁEK