Premium RE Summit 2018: Przemysław Wierzbicki, KKLW Kurzyński Łyszyk Wierzbicki