T-Bull SA, Grzegorz Zwoliński - Prezes Zarządu, #311 ZE SPÓŁEK