Światowy Dzień Wolności Prasy. Trzymać władzę pod kontrolą

Światowy Dzień Wolności Prasy. Trzymać władzę pod kontrolą

3 maja w Akra stolicy Ghany obchodzony będzie dwudziesty piąty Światowy Dzień Wolności Prasy, którego hasło przewodnie to: Trzymać władzę pod kontrolą: media, sprawiedliwość i rządy prawa.

Światowy Dzień Wolności Prasy został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1993 r. w następstwie zalecenia przyjętego na dwudziestym szóstym posiedzeniu Konferencji Generalnej UNESCO w 1991 r. To z kolei było odpowiedzią na wezwanie afrykańskich dziennikarzy, którzy w 1991 r. sporządzili przełomową Deklarację Windhoek w sprawie pluralizmu mediów i ich niezależności.

Przedstawiciele UNESCO podkreślają, że ideą przewodnią Światowego Dnia Wolności Prasy jest promowanie fundamentalnych zasady wolności prasy, ocena wolności prasy na całym świecie, obrona mediów przed atakami na ich niezależność i hołd dziennikarzom, którzy stracili życie podczas wykonywania swojego zawodu. Jest to okazja do poinformowania obywateli o naruszeniach wolności prasy - przypomina, że ​​w dziesiątkach krajów na całym świecie publikacje są cenzurowane, karane grzywną, zawieszane i zamykane, a dziennikarze, redaktorzy i wydawcy są nękani, atakowani, zatrzymywani, a nawet mordowani.

To dzień rozwijania i zachęcania do inicjatyw na rzecz wolności prasy oraz oceny stanu wolności prasy na całym świecie. 3 maja przypomina rządom o konieczności respektowania wolności prasy, a także jest dniem refleksji profesjonalistów z branży medialnej na temat wolności prasy i etyki zawodowej.

Na konferencjach w dniach 1-4 maja w Akra, eksperci debatować będą między innymi nad wpływem właściwych regulacji prawnych na wolność słowa w mediach i internecie. W tym kontekście sformułowane zostały przesłania dotyczące mediów, wymiary sprawiedliwości i rządów prawa. Eksperci podkreślają, że wolność słowa, wolność do informacji i bezpieczeństwo dziennikarzy to prawa, które muszą być w pełni chronione przez sądy oraz przez funkcjonariuszy organów ścigania.

Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości powinni być dobrze zorientowani w międzynarodowych standardach i krajowych regulacjach dotyczących wolności słowa. Sędziowie mają działać jako gwaranci wolności prasy i bezpieczeństwa dziennikarzy. Konieczne są ramy prawne w celu ochrony dziennikarzy i ich źródeł od zagrożeń i ataków cyfrowych. W internecie obserwowanych jest wiele form cenzury. Filtrowanie treści, blokowanie stron internetowych i zamykanie dostępu do internetu to główne środki mające na celu kontrolę nad przepływem informacji. Działania te stanowią zazwyczaj nieproporcjonalne ograniczenia w dostępie do informacji i wolności słowa. Wiele państw nadal potrzebuje dobrze określonej podstawy prawnej, aby dostosować ograniczenia do międzynarodowych standardów.

Ostatnie wpisy