Top Inwestycje Komunalne 2013 w jedenastu polskich miastach

Top Inwestycje Komunalne 2013 w jedenastu polskich miastach

Dodano: 
fot. netPR.pl / Źródło: InfoWire.pl

Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Tarnowska, Gdańsk, Gliwice, Kraków, Legnica, Lubawka, Poznań, Solec-Zdrój, Warszawa to 10 miast, do których trafią Top Inwestycje Komunalne 2013. Głosami internautów, wyróżnienie w konkursie organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz redakcji serwisu Portalsamorzadowy.pl, otrzyma także inwestycja z Nowego Sącza. Wręczenie nagród Top Inwestycje Komunalne, a także Top Inwestycje Komercyjne w Przestrzeni Miejskiej, nastąpi 14 maja br., podczas V Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Konkurs Top Inwestycje Komunalne 2013 to inicjatywa organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz redakcji serwisu Portalsamorzadowy.pl. Ma na celu wskazanie wśród inwestycji komunalnych z całego kraju najlepszych praktyk i sukcesów osiągniętych dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom dla gospodarki, regionu i mieszkańców.

Laureaci konkursu Top Inwestycje Komunalne 2013 to: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej, Ośrodek Spotkań Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej, Terminal pasażerski T2 w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy, Rozbudowa systemu sterowania ruchem na terenie miasta Gliwice, Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie, Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w Legnicy, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce, Trasa tramwajowa Os. Lecha-Franowo w Poznaniu, Kompleks mineralnych basenów w Solcu-Zdroju, Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka" w Warszawie.

Oceny projektów nadesłanych przez samorządy i spółki komunalne dokonała Rada Konsultacyjna, w skład której weszli doświadczeni samorządowcy, ekonomiści, menedżerowie i eksperci.

Główne kryterium oceny w konkursie stanowi efekt prorozwojowy inwestycji, a ponadto: rozmach inwestycji w odniesieniu do budżetu i możliwości samorządu, walory estetyczne, funkcjonalność, nowatorstwo, współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji, montaż finansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP etc.) i aktywne gospodarowanie.

Oceny nominowanych projektów dokonywali także internauci. W rankingu użytkowników serwisu Portalsamorzadowy.pl zwyciężyła inwestycja pod nazwą Modernizacja i rozbudowa sytemu gospodarki wodno-ściekowej Nowego Sącza, którą poparło ponad 2,6 tys. osób. W głosowaniu na wszystkie nominowane projekty wzięło udział ponad 15 tys. czytelników portalu.

W tegorocznej edycji konkursu Top Inwestycje 2013 wprowadzono dodatkową kategorię Top Inwestycje Komercyjne w Przestrzeni Miejskiej. Nagrody zostaną przyznane pięciu projektom komercyjnym z funduszy prywatnych (np. deweloperskich) zrealizowanych na przestrzeni ostatniej dekady w całej Polsce, mających funkcje handlowe, usługowe, hotelowe i konferencyjne, a także biznesowe, które w istotny sposób wpłynęły na poprawę jakości życia w mieście, wzbogaciły jego ofertę dla biznesu, turystki, kultury i rozrywki, przyczyniły się do rewitalizacji zdegradowanej tkanki miejskiej, a także stały się rozpoznawalnym symbolem aglomeracji.

Wręczenie nagród Top Inwestycje Komunalne 2013, a także ogłoszenie wyróżnień Top Inwestycje Komercyjne w Przestrzeni Miejskiej, odbędzie się 14 maja br., w drugim dniu Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (European Economic Congress EEC). Największa impreza biznesowa w Europie Centralnej to 100 sesji tematycznych, którym towarzyszą liczne spotkania, debaty i imprezy towarzyszące, w których weźmie udział około 6 tys. gości z kraju i z zagranicy najważniejszych postaci europejskiej sceny politycznej, naukowej i biznesowej.

Uroczystość wręczenia nagród poprzedzi sesja dedykowana inwestycjom komunalnym, podczas której omówione zostaną m.in.: główne kierunki inwestycyjne samorządów, ekonomiczny i społeczny sens inwestycji, efektywne inwestowanie w projekty komunalne.

Więcej informacji o zwycięskich projektach Top Inwestycje Komunalne 2013:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej

Nadrzędnym celem ośrodka jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, w szczególności słabowidzącym, niewidomym oraz z dysfunkcją ruchu, poprzez kompleksową działalność opiekuńczą, wychowawczą, edukacyjną i rehabilitacyjną. Nowy ośrodek zastąpił dwa poprzednio działające.

Obiekt składa się z trzech części, z których pierwsza jest przeznaczona dla dzieci słabowidzących i niewidomych, druga dla dzieci niepełnosprawnych, natomiast trzecia jest łącznikiem pomiędzy dwoma pierwszymi częściami, w którym znajduje się internat, basen, kompleks rehabilitacyjny, stołówki, świetlica oraz biblioteka.

Budowa obiektu kosztowała 72 mln zł. Miasto 10 mln otrzymało z rezerw celowej budżetu państwa oraz 5,3 mln zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ośrodek Spotkań Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej

Projekt obejmował renowację znajdującej się w ruinie synagogi chasydzkiej i przystosowanie jej do pełnienia funkcji Ośrodka Spotkania Kultur (OSK).

Dąbrowa Tarnowska zyskała niezwykły obiekt. Aranżacja pomieszczeń synagogi sprawia, że może ona pełnić cele muzealne, wystawiennicze i widowiskowo-kulturalne. Walory historyczne umożliwiają rozwój turystyki sentymentalnej i edukacyjnej. Obiekt wykorzystywany jest do prowadzenia żywych lekcji historii, religii i wiedzy o kulturze. W OSK wykorzystywane są technologie multimedialne, infokioski, ekrany LCD.

Całkowita wartość projektu to 9,8 mln zł z czego dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wyniosło ponad 6,1 mln zł. Wkład własny gminy Dabrowa Tarnowska wyniósł ponad 2,2 mln zł. W montażu finansowym obecne były też środki otrzymane z ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz od Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie.

Terminal pasażerski T2 w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Dzięki budowie nowego Terminalu Pasażerskiego T2 w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy zwiększyła się dwukrotnie przepustowość lotniska do min. 5 mln pasażerów rocznie, wzrosły komfort podróżowania oraz wymagane przepisami bezpieczeństwo podróżnych.

Pierwsi pasażerowie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy zostali odprawieni tu 6 kwietnia 2012 roku. Obsłużył więc on kibiców podczas mistrzostw Euro 2012.

Projekt Port Lotniczy w Gdańsku budowa drugiego terminalu pasażerskiego wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej" współfinansowany jest przez Unię Europejską.

Inwestycja budowy i zakupu wyposażenia terminalu miała wartość ok. 240 mln zł netto.

Rozbudowa systemu sterowania ruchem na terenie miasta Gliwice

Ogólnym celem projektu jest usprawnienie zarządzania ruchem na ternie miasta Gliwice.

Wzmożony ruch tranzytowy przez miasto powstały w przypadku utrudnień na autostradach A4 i A1 ma niebagatelny wpływ na sytuacje drogową. Wdrożenie systemu automatyczno-dynamicznego sterowania ruchem zapewni zwiększenie przepustowości kluczowych odcinków dróg miejskich, wpłynie na skrócenie czasu przejazdu i poprawi bezpieczeństwo.

Projekt obejmuje m.in.: budowę Centrum Sterowania Ruchem, modernizację istniejącej infrastruktury w tym sygnalizacji świetlnej, montaż kamer wysokiej rozdzielczości, instalacje i uruchomienie punktów pomiaru ruchu w obszarze 20 skrzyżowań, budowę systemu dynamicznej informacji dla kierowców.

Innowacyjnością jest zatrudnienie jako mobilnych analityków ruchu opiekunów dzieci niepełnosprawnych, których zadaniem jest definiowanie w systemie zdarzeń nagłych. Czyli dodatkowo projekt angażuje osoby wykluczone z rynku pracy.

Wartość projektu wynosi 35,5 mln zł, w tym dofinansowanie 24 mln zł.

Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie

Małopolski Ogród sztuki stanowi wielofunkcyjną otwarta przestrzeń dla działań w różnych dziedzinach sztuki. Jako przykład udanej realizacji łączącej nowoczesność z elementami zabytkowymi, zrealizowanej w zwartej zabudowie centrum Krakowa, pr

Źródło: Europejski Kongres Gospodarczy

dostarczył:
netPR.pl

Czytaj także

 0

Czytaj także