ING Życie rozbudowuje polisę Sposób na przyszłość o nową umowę dodatkową

ING Życie rozbudowuje polisę Sposób na przyszłość o nową umowę dodatkową

Umowa dodatkowa na wypadek uszkodzenia ciała to dodatkowa korzyść dla kupujących lub posiadających polisę Sposób na przyszłość ING Życie. Rozwiązanie zapewnia finansowe wsparcie w sytuacji uszkodzenia ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Minimalna suma dodatkowego ubezpieczenia na wypadek uszkodzenia ciała to 40 000 zł zaś maksymalna - 150 000 zł. Oznacza to, że w zależności od tego jaką wybierze się sumę za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu można otrzymać od 400 zł do 1 500 zł. Ponadto, w pełnym wariancie zapewniona jest także tzw. Pierwsza pomoc finansowa, która gwarantuje szybką wypłatę za sam fakt stwierdzenia złamania i zwichnięcia, nawet przed zdiagnozowaniem, czy stały uszczerbek na zdrowiu wystąpił czy nie. Ubezpieczenie zawierane jest na okres 5 lat w trakcie, którego wypłacane są środki za każdy nieszczęśliwy wypadek skutkujący uszczerbkiem na zdrowiu, aż do momentu, gdy suma wypłat osiągnie maksymalną wartość.

W ramach umowy dodatkowej na wypadek uszkodzenia ciała oferowane jest także Assistance Medyczne, które zawiera szeroki zakres usług, m.in. transport medyczny, dostarczenia leków, organizację procesu rehabilitacyjnego oraz pokrycie kosztów wizyt, organizację wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zorganizowanie i pokrycie kosztów dojazdów oraz honorariów lekarza lub pielęgniarki. W przypadku, gdy zachorują dzieci ubezpieczonego gwarantowana jest pomoc w postaci organizacji prywatnych lekcji oraz zapewnienie wsparcia opiekunki.

Pakiet wypadkowy

W ramach polisy Sposób na przyszłość jest możliwość wykupienia umowy dodatkowej na wypadek uszkodzenia ciała w ramach pakietu wypadkowego, obejmującego śmierć lub trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku.

 Warto podkreślić, że jeśli w ciągu 5 lat trwania polisy nie ulegnie się wypadkowi i nie dozna uszkodzenia ciała, przy następnym zakupie pakietu wypadkowego otrzymuje zniżkę na start  (10% lub 15%) plus dodatkowe 5% zniżki, tzw. rabat za ostrożność mówi Katarzyna Osińska, Kierownik Produktów w ING Życie.

Umowa dodatkowa na wypadek uszkodzenia ciała razem z pakietem wypadkowym zapewnia kompleksową ochronę w sytuacjach wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Pozwala na objęcie zarówno, samego ubezpieczonego, jak i jego rodziny.

Źródło: ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

dostarczył:
netPR.pl

Czytaj także

 0