O bankach spółdzielczych w trakcie Europejskiego Kongresu MŚP

O bankach spółdzielczych w trakcie Europejskiego Kongresu MŚP

W dniach 16-18 września w Katowicach odbywa się Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Drugiego dnia, czyli 17 września, zorganizowane zostaną dwa panele dyskusyjne poświęcone spółdzielczości: "Spółdzielczość jako sposób na wzmocnienie pozycji MŚP na konkurencyjnym rynku" oraz "Banki spółdzielcze partnerem finansowym MŚP". Przybliżą one przedsiębiorcom ideę spółdzielczości oraz korzyści wynikające ze współpracy z bankami spółdzielczymi.

Banki spółdzielcze wyrosły z ekonomicznych i społecznych potrzeb, z chęci wzajemnego wspierania się i niesienia pomocy. Ich celem nie jest maksymalizacja zysku. Mają niższy apetyt na ryzyko i są nastawione na działanie długoterminowe. Pewnie dlatego tak dobrze współpracują z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami.
W panelu udział wezmą prezesi banków spółdzielczych i szefowie firm z sektora MŚP. Dyskusja będzie pokazywała dobre praktyki we współpracy BS-MŚP. Celem spotkania jest zwiększanie świadomości o możliwościach biznesowych i społecznych, jakie stwarza taka kooperacja.

Banki Spółdzielcze są podporą i głównym źródłem kredytowania MŚP. Stabilizują gospodarkę. Udzielają kredytów w czasach dobrych i złych. Reinwestują na poziomie lokalnym. Dzięki nim pieniądze pozostają w regionie. Są zaangażowane na rzecz rozwoju lokalnych przedsiębiorców. Współpracują z klientami wykluczonymi przez komercyjny sektor bankowy. Przyczyniają się do obniżania bezrobocia. Pracownicy i prezes znają swoich klientów, są sąsiadami, mogą więc przewidywać wydarzenia w regionie i dostosowywać się do nich. Są własnością swoich członków/ klientów. Klient może zostać właścicielem banku spółdzielczego. Może mieć wpływ na jego strategię, działalność i zarządzanie. Żelazne zasady bankowości spółdzielczej, to: solidarność (pomoc społecznościom lokalnym), regionalizacja (lokalne działanie), subsydiarność (wzajemne uzupełnianie potrzeb banków).

Uczestnikami pierwszego panelu będą:

 •     moderator: Alfred Domagalski - prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej
 •     Olgierd Dziekoński - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
 •     Józef Gawlik - prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni w Wilamowicach
 •     Ryszard Jaśkowski, Wiceprezes Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców Społem
 •     dr Hans K. Knoben - Dyrektor Generalny Management Consulting Team
 •     dr Krzysztof Lachowski - prezes Zarządu Towarzystwa Spółdzielców
 •     Jacek Męcina - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
 •     dr Adam Piechowski - Dyrektor Zespołu Spółdzielczego Instytutu Badawczego KRS

Udział w drugiej z przewidzianych debat wezmą:

 •     moderator - Pawel Czuryło, szef działu ekonomicznego Rzeczpospolitej
 •     Alina Rakowska - Prezes Banku Spółdzielczego w Cieszynie
 •     Józef Myrczek - Prezes Banku Spółdzielczego SILESIA w Katowicach
 •     Jerzy Woźniczko - Prezes Banku Spółdzielczego w Trzebnicy
 •     dr Sławomir Czopur - Dyrektor Departmentu Planowania i Strategii Banku BPS, ekspert ds. bankowości spółdzielczej
 •     Tomasz Mironczuk - Prezes Banku BPS 


Więcej informacji o kongresie:
http://www.kongresmsp.eu/

Źródło: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

dostarczył:
netPR.pl

Czytaj także

 0