Krajowa Izba Odwoławcza przyznała rację FB Serwis!

Krajowa Izba Odwoławcza przyznała rację FB Serwis!

W dniu dzisiejszym Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła protest konkurencyjnych firm i stwierdziła, że cena za odbiór i transport odpadów komunalnych w Poznaniu zaproponowana przez konsorcjum z udziałem FB Serwis, Cespa i Agora nie jest rażąco niska. Wyrok KIO potwierdził, że oferta konsorcjum jest przygotowana rzetelnie, choć konkurencja twierdziła, że cena za takie usługi powinna być pięciokrotnie wyższa.

To dobra informacja dla mieszkańców Poznania. Mamy nadzieję, że wkrótce podpiszemy umowę powiedział Artur Pielech, dyrektor generalny FB Serwis.

Jednocześnie KIO zaleciło kontrolę bazy transportowej przy ul. Wieruszowskiej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Należy nadmienić, że inwestor GOAP wcześniej wizytował bazę i nie miał żadnych zastrzeżeń.

Mam nadzieję, że kontrola zostanie przeprowadzona szybko i będziemy mogli przystąpić do realizacji usługi. Obecnie prowadzimy rekrutację pracowników z rejonu Poznania, zapraszamy do współpracy lokalne firmy podsumowuje Artur Pielech z FB Serwis.

Źródło: Budimex SA

dostarczył:
netPR.pl

Czytaj także

 0