SAP Polska Najlepszym Pracodawcą 2013

SAP Polska Najlepszym Pracodawcą 2013

Warszawa,16 października 2013 SAP Polska drugi rok z rzędu zdobył tytuł Najlepszego Pracodawcy w ogólnopolskim Badaniu Najlepszych Pracodawców, prowadzonym przez firmę doradczą AON Hewitt. Tytuł Najlepszego Pracodawcy jest przyznawany firmom o najwyższym wskaźniku zaangażowania pracowników. Tegoroczne badanie wykazało, że poziom zaangażowania pracowników w SAP Polska zwiększył się w porównaniu z rokiem ubiegłym, co dało firmie drugie miejsce w kategorii firm do 250 pracowników. Wyróżnienie Najlepszy Pracodawca 2013 zostało wręczone podczas uroczystej Gali Najlepszych Pracodawców w dn. 15 października br.

 Ponowne zdobycie tytułu Najlepszego Pracodawcy jest dla nas ogromną satysfakcją, zwłaszcza że osiągnęliśmy wyższe wyniki, niż rok wcześniej mówi Katarzyna Rusek, Dyrektor HR w SAP Polska. Rynek, na którym działamy, jest ogromnie wymagający pod względem kompetencji, wiedzy, umiejętności komunikacyjnych, otwartości i innowacyjności, których oczekuje się od naszych pracowników, dlatego cieszę się, że SAP Polska zapewnia im takie otoczenie pracy, które sprawia, że są jednocześnie bardzo zaangażowani i zmotywowani, będąc jednocześnie partnerami dla naszych klientów.

 W tegorocznej edycji Badania Najlepszych Pracodawców wyniki uzyskane przez SAP Polska znacząco przewyższają średnią krajową szczególnie w kategoriach kultury nastawionej na wysokie wyniki oraz wiarygodnej marki pracodawcy. Wskaźnik zaangażowania pracowników w SAP Polska wyniósł 79%, przekraczając nie tylko średnią z całego badania (51%), ale również średnią w grupie wszystkich Najlepszych Pracodawców 2013, która wyniosła 77%.  SAP Polska osiągnął również wysokie noty w obszarach takich jak wspomniane już wcześniej: kultura wysokich wyników, stabilność długofalowej strategii i wiarygodna marka pracodawcy.

 Według badania pracownicy SAP potwierdzili, że doskonale znają cele biznesowe firmy i są zmotywowani, aby je realizować. W ocenie pracowników firma dba zarówno o relacje z klientami i zewnętrznymi partnerami, jak i o odpowiedni poziom kompetencji i umiejętności, aby zapewnić osiąganie wysokich wyników biznesowych dziś i w przyszłości. Pracownicy SAP Polska równie dobrze oceniają wiarygodność marki, która definiuje m.in. zdolność firmy do przyciągania specjalistów potrzebnych do realizacji niezbędnych zadań, spójność produktów i wizerunku firmy z wizerunkiem pracodawcy oraz dotrzymywanie rzetelnych warunków współpracy.

 Nasi specjaliści potrafią pracować zespołowo i w praktyce realizują wartości firmy, takie jak zaufanie, sukces i dotrzymywanie słowa. Ogromnie się cieszę, że chcą o tym mówić i w badaniach, takich jak to, na jakie zdecydowaliśmy się lokalnie a które oparte jest o metodologię zewnętrznej firmy doradczej AON Hewitt. SAP w skali globalnej przeprowadza bowiem co dwa lata badania zaangażowania i satysfakcji z pracy. Biorąc udział w lokalnej edycji badania zaangażowania daliśmy szansę, by wszyscy nasi pracownicy i współpracownicy mogli wypowiedzieć się na temat tylko i wyłącznie lokalnego środowiska pracy w Polsce. Tym bardziej cieszę się, że w tych badaniach nasi pracownicy potwierdzili wysoką ocenę swojego miejsca pracy dodała Katarzyna Rusek.

 Program Najlepsi Pracodawcy organizowany jest na świecie przez AON Hewitt od ponad dwudziestu lat, w Polsce po raz ósmy. Skierowany jest do organizacji, które chcą osiągać lepsze wyniki biznesowe poprzez budowanie doskonalszego środowiska pracy w oparciu o silne przywództwo, kulturę wysokich wyników i zaangażowanie pracowników. Ponadto do tych wszystkich firm, które mają ambicję być pracodawcą pierwszego wyboru. Wyniki badania, prowadzonego w ramach Programu Najlepszy Pracodawca, umożliwiają zidentyfikowanie kluczowych czynników, które wpływają na zaangażowanie pracowników oraz pomagają budować dobre środowisko pracy. W 8. edycji Badania Najlepsi Pracodawcy 2013 wzięło udział ponad 51 tys. pracowników z 95 firm, a tytuł Najlepszego Pracodawcy 2013 otrzymało 17 z nich. Pełne informacje o badaniu Najlepsi Pracodawcy dostępne są na stronie internetowej: www.najlepsipracodawcy.pl

 

Źródło: SAP

dostarczył:
netPR.pl

Czytaj także

 0