Faktura za obiad obniży Ci koszty

Faktura za obiad obniży Ci koszty

Jak donosi PortalFK.pl, wydatki na drobne poczęstunki, napoje, a także obiady i lunche, podczas których prowadzone są rozmowy z kontrahentami, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Nie ma przy tym znaczenia, czy spotkania odbywają się w siedzibie podatnika, czy też w restauracji takie jest najnowsze stanowisko ministra finansów.

W interpretacji z 25 listopada 2013 r. minister finansów wypowiedział się w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatników wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów podawanych podczas spotkań z kontrahentami, inwestorami i wykonawcami. Minister finansów uznał, że w takim wypadku wydatki na drobne poczęstunki, posiłki i napoje, niezależnie od miejsca serwowania nie są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów, o ile spotkania dotyczą zakresu prowadzonej działalności.

To nowe stanowisko określające koszty ponoszone przez podatników na usługi gastronomiczne podczas spotkań z kontrahentami. Dotychczasowe kłopoty interpretacyjne wynikały przede wszystkim z tego, że przepisy nie zawierają definicji pojęcia reprezentacja. Doprowadziło to do rozbieżności orzeczeń, które raz uznawały koszty zakupu usług gastronomicznych, posiłków, napojów itp. za koszty reprezentacji niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, innym razem wydawano orzeczenia negujące je jako koszty reprezentacji, jeżeli były ponoszone na zwyczajowo podawane posiłki. Rozbieżności tych nie udało się rozwiać także NSA, który potwierdził, że nie można sformułować ogólnych warunków kwalifikacji wydatków do kosztów reprezentacji, ponieważ wydatki ponoszone przez przedsiębiorców mogą mieć bardzo zróżnicowany charakter. Każdą sprawę należy oceniać indywidualnie.

Źródło: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

dostarczył:
netPR.pl

Czytaj także

 0