Jaka ściana w 2014 nowe regulacje w budownictwie

Jaka ściana w 2014 nowe regulacje w budownictwie

fot. netPR.pl / Źródło: InfoWire.pl

Od 1 stycznia 2014 weszły w życie nowe przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie zaostrza normy energetyczne budynków.

Maksymalna wartość współczynnika przenika ciepła U dla ścian zewnętrznych wynosi aktualnie 0,25 W/(m2K), wcześniej było to 0,30. W rozporządzeniu zapisane są kolejne etapy ograniczania zużycia energii, nastąpią w latach 2017 i 2021 wówczas współczynnik U wyniesie odpowiednio 0,23 W/(m2K) oraz 0,20 W/(m2K). Nowe przepisy mają związek z celami unijnymi w zakresie ograniczenia zużycia energii i emisji dwutlenku węgla.

Materiały Silka i Ytong dostępne na rynku pozwalają na spełnienie zaostrzonych norm. Poniżej podajemy przykłady ścian spełniających nowe wymagania.

Ytong Energo na ścianę jednowarstwową

Budując z Ytong Energo możemy uzyskać współczynnik U spełniający nowe normy również w przypadku ściany jednowarstwowej. Zastosowanie bloczków grubości 36,5 cm da nam wartość współczynnika U=0,25 W/(m2K), z kolei Ytong Energo+ o grubości 48 cm pozwoli na osiągnięcie U=0,17 W/(m2K). Co więcej, ściana zbudowana z tego materiału spełni parametry przewidziane nie tylko na dziś, ale również w przyszłości.

Współczynnik U w zależności od zastosowanych materiałów, ściana jednowarstwowa:
Propozycje dla ściany dwuwarstwowej

W przypadku ściany dwuwarstwowej Xella proponuje zastosowanie wybranego materiału nośnego Ytong Energo, Ytong Forte, Ytong PP lub Silka oraz docieplenie odpowiednio dobranymi płytami Multipor (o współczynniku przewodzenia ciepła = 0,043 [W/(m2K)]). W rezultacie otrzymujemy ciepłą, oddychającą, jednorodną ścianę. Nowe parametry spełni m.in. ściana wzniesiona z materiałów Ytong Energo 30 cm + płyta Multipor 6 cm; Ytong Forte 24 cm + płyta Multipor 8 cm, czy też Silka E24 + płyta Multipor 15 cm.

Ściany dwuwarstwowe propozycje rozwiązań dla współczynnika U = 0,25 W/(m2K):Źródło: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000926 


###

XELLA Polska Sp. z o.o. oferuje energooszczędne materiały budowlane: Ytong, Ytong Energo, Multipor i Silka. Priorytetami Xelli są jakość produkcji polskie zakłady były wielokrotnie nagradzane w tej kategorii; a także profesjonalne wykonawstwo od 2012 roku dostępna jest innowacyjna usługa szkolenie na budowie, Xella rozwija również autorski program edukacyjny dla szkół i uczelni technicznych Akademia Murowania Silka Ytong.

Xella prowadzi sprzedaż poprzez sieć dystrybucji na terenie Polski oraz w krajach takich jak: Litwa, Łotwa, Ukraina, obwód Kaliningradzki. W grupie zatrudnionych jest około 700 osób.

Więcej informacji w serwisach: www.ytong-silka.pl, www.budowane.pl, www.ZdrowaBudowa.pl, www.akademiamurowania.pl, www.ocieplenieodwewnatrz.pl

Źródło: Xella Polska

dostarczył:
netPR.pl

Czytaj także

 0

Czytaj także