MasterCard współautorem przewodnika na temat nowatorskich produktów bankowych dla dzieci i młodzieży

MasterCard współautorem przewodnika na temat nowatorskich produktów bankowych dla dzieci i młodzieży

MasterCard wraz z Child & Youth Finance International opublikują przewodnik podczas Światowego Tygodnia Finansowego

19 marca 2014 r. Firma MasterCard oraz organizacja Child & Youth Finance International (CYFI) zapowiedziały opublikowanie przewodnika zatytułowanego "Banking a New Generation: Developing Responsible Retail Banking Products for Children and Youth". Jego premiera odbędzie się podczas obchodów Światowego Tygodnia Finansowego i pomoże instytucjom, organizacjom pozarządowym           i rządowym znaleźć odpowiedź na pytanie: jak tworzyć nowatorskie produkty bankowe i płatnicze dla dzieci i młodzieży?

Na świecie, spośród 2,2 miliarda młodych ludzi w wieku 15 25 lat, zaledwie 37,9% posiada tradycyjne produkty bankowe takie, jak rachunek bieżący, oszczędnościowy lub kartę płatniczą.  Celem MasterCard oraz CYFI jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie odpowiedzialnego zarządzania finansami. Bez tej wiedzy młodzi ludzie nie będą w stanie świadomie oszczędzać ani inwestować w swoją przyszłość.

Aby ułatwić instytucjom finansowym, oraz innym zainteresowanym podmiotom, zrozumienie                      i stosowanie się do wytycznych przewodnika, organizacja CYFI we współpracy z firmą MasterCard,           w dniu 17 marca 2014 r. przeprowadzą webinarium poświęcone następującym zagadnieniom:

  •          Główne zasady projektowania odpowiedzialnych produktów finansowych dla dzieci                  i młodzieży;
  •          zaangażowanie instytucji finansowych w edukację  finansową dzieci i młodzieży;
  •          kluczowe cechy segmentu produktów dla dzieci i młodzieży;
  •          cechy dobrego produktu, przyjaznego dla dzieci i młodzieży;
  •          czynniki, które powinny być uwzględnione w procesie opracowywania produktu.

 

Celem naszej współpracy z CYFI jest zwiększenie dostępu do produktów finansowych i usług skierowanych do młodych ludzi, dzięki którym będą oni mogli oszczędzać z myślą o przyszłości i realizować swoje cele takie, jak na przykład zdobycie wyższego wykształcenia. powiedziała Anna Zanghi, Global Lead of Youth Segment Product, MasterCard.

Osoby w wieku poniżej 25 lat stanowią około połowę populacji światowej. Umożliwienie im realizacji marzeń wymaga wspólnych działań sektora publicznego, prywatnego i społecznego - twierdzi Jeroo Billimoria, Managing Director CYFI. Mamy nadzieję, że nasza współpraca z MasterCard pozwoli wziąć pod uwagę potrzeby młodzieży podczas projektowania produktów bankowych.

Jesteśmy dumni z udziału MasterCard w tym przedsięwzięciu. Kwestie związane z odpowiedzialną edukacją, zwłaszcza przyszłych konsumentów, są bardzo bliskie filozofii naszej firmy. Ta współpraca daje szanse na stworzenie usług zaprojektowanych pod kątem potrzeb młodego pokolenia dodał Bartosz Ciołkowski, Dyrektor Generalny polskiego oddziału MasterCard Europe. 

Obchodzony w ponad 90 krajach na całym świecie Światowy Tydzień Finansowy to okazja do nawiązania dialogu z młodymi ludźmi, na temat ich przyszłości finansowej. Jest to również wyraźny sygnał dla instytucji finansowych do zmiany podejścia na bardziej przyjazne dzieciom i młodzieży, oraz zapewniające im dostęp do odpowiedniej edukacji i produktów. Szczegółowe informacje na temat Światowego Tygodnia Finansowego można znaleźć pod adresem: www.globalmoneyweek.org

O organizacji Child & Youth Finance International (CYFI)

CYFI to działająca od lipca 2011 r. organizacja non-profit z Amsterdamu. Celem jej działania jest zwiększanie włączenia finansowego oraz edukacja dzieci i młodzieży pod kątem obywatelstwa gospodarczego tak, aby każde dziecko, kończąc szkołę podstawową, posiadało edukację finansową oraz własny rachunek bankowy. Celem ruchu międzynarodowego pod egidą CYFI, zapoczątkowanego w kwietniu 2012 r., jest dotarcie do końca 2015 roku do 100 mln dzieci w 100 krajach. CYFI dotarła już do ponad 18 mln dzieci i młodzieży na całym świecie, i rozpoczęła współpracę z interesariuszami w ponad 100 krajach. CYFI zbudowała globalne zasoby wiedzy, dzieląc się narzędziami w zakresie najlepszych praktyk i badań branżowych. Szczegółowe informacje na temat organizacji można znaleźć pod adresem: www.childfinanceinternational.org.

Źródło: MasterCard

dostarczył:
netPR.pl

Czytaj także

 0